PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | XVI | 2 | 197-209
Article title

Samopoznanie i planowanie własnej przyszłości przez młodzież jako specyficzne zadania rozwojowe okresu dorastania

Content
Title variants
EN
Self-cognition and future planning as specific developmental tasks of adolescence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article deals with self-cognition and future planning as specific developmental tasks of adolescence. Adolescents’ decisions concerning future are the main elements one’s life concept. Without making life decisions (concerning education, profession, close relationship) one could not achieve life goals. Usually people do not make only one decision but ‘a chain’ of decisions. These decision chains are called sequence decisions and they demand perspective thinking, i.e. perspective strategy of decision (Kozielecki, 1992). Educational and professional decisions of adolescents are the examples of sequence decisions but also they may be perceived as decisions made in risk situation.
Keywords
Year
Volume
XVI
Issue
2
Pages
197-209
Physical description
Contributors
 • Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
References
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (1995). Self-knowledge of young people in the period of adolescence and their decisions concerning their own future. Polish Quarterly of Developmental Psychology, 2, 1, 91-98.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (1997). Decyzje młodzieży dotyczące własnej przeszłości (uwarunkowania psychospołeczne). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii UW.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2001a). The life goals of adolescents in the changing social situation in Poland. Studia Jagellonica Humani Cultus Progressus, 5, 1 (15), 53-69.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2001b). Orientacja przyszłościowa młodzieży. Polskie Forum Psychologiczne, 1 (6), 2, 183-192.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2007). Adolescent’s concepts on their own lives – A new research model and synthesis proposal. Polish Psychological Bulletin, 38, 3, 149-155.
 • Drwal, J. (1993). Percepcja ważności i realizacji zadań rozwojowych przez dorastających. W: Z. Smoleńska (red.) Badania nad rozwojem w okresie dorastania (s. 15-47). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Havighurst, R.J. (1972). Developmental tasks and education (ed. 3). New York: D. M cKay.
 • Hejnicka-Bezwińska, T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP .
 • Inhelder, B., Piaget, J. (1970). Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Warszawa: PWN.
 • Jarymowicz, M., Szustrowa, T. (1980). Poczucie własnej tożsamości – źródła, funkcje regulacyjne. W: J. Reykowski (red.) Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi (s. 439-473). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Jawłowska, A. (1976). Styl życia a wartości. W: A. Siciński (red.) Styl życia. Koncepcje, propozycje (s. 205-239). Warszawa: PWN.
 • Katra, G. (2008). Aktywność prospektywna młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Kozielecki, J. (1975). Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki, J. (1976). Czynność podejmowania decyzji. W: T. Tomaszewski (red.) Psychologia. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki, J. (1992). Podejmowanie decyzji. W: T. Tomaszewski (red.) Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.
 • Liberska, H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Liberska, H., Harwas-Napierała, B. (red.) (2007). Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Malmberg, L., Trempała, J. (1997). Anticipated transition to adulthood: The effect of educational track, gender, and self-evaluation on Finnish and Polish adolescents’ future orientation. Journal of Youth and Adolescence, 26, 517-537.
 • Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: PWN.
 • Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Miller, G.A., Galanter, E., Pribram, K.H. (1980). Plany i struktura zachowania. Warszawa: PWN.
 • Niemczyński, A. (1988). Procesy rozwojowe człowieka w pełnym cyklu życia indywidualnego. W: M. Tyszkowa (red.) Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia (s. 223-233). Warszawa: PWN.
 • Niemczyński, A. (2000). Szansa na powrót ideałów do rozwoju poznawczego. Psychologia Rozwojowa, 5, 1-2, 11-25.
 • Nurmi, J.E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of the future orientation and planning. Developmental Review, 11, 1-59.
 • Nurmi, J.E. (2002) Navigating through adolescence: European perspective. New York: Routledge-Falmer.
 • Nuttin, J. (1980). Motivation et perspective d’avenir. Louvain: Press Universitaires.
 • Obuchowska, J. (1996). Drogi dorastania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Obuchowska, J. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Siciński, A. (red.) (1976). Styl życia. Koncepcje, propozycje. Warszawa: PWN.
 • Trempała, J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Trempała, J., Malmberg, L.-E. (1996). Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej. Forum Psychologiczne, 1, 59-70.
 • Trempała, J., Malmberg, L.-E. (1998). The anticipated transition to adulthood: Effects of culture and individual experience on Polish and Finnish adolescents’ future orientation. The Journal of Psychology, 132 (3), 255-266.
 • Trempała, J., Malmberg, L.-E. (red.) (2002). Future orientation of adolescents: Theory and research. Frankfurt, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishers.
 • Tyszka, T. (1986). Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. Warszawa: PWN.
 • Tyszkowa, M. (1980). Percepcja sytuacji a zmiany rozwojowe w strukturze „ja”. W: Z . R atajczak (red.) Psychologia w służbie człowieka. Warszawa: PWN.
 • Walesa, Cz. (1980). Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież. Lublin: Wydawnictwo KUL .
 • Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.
 • Zaleski, Z. (1994). Psychology of future orientation. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL .
 • Zazzo, B. (1972). Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa: PWN.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18f61c0f-a217-4f22-b5b9-6a3f7d996b2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.