PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 38 | 2 | 201-213
Article title

Potential prognostic importance of minichromosome maintenance 2 (MCM2) protein in chosen rare solid tumors in children

Content
Title variants
PL
Potencjalna wartość prognostyczna białka MCM2 w wybranej grupie rzadkich guzów litych u dzieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Pediatric solid tumors represent a variety of morphologic pictures and clinical behavior. Unexpected results of the performed treatment point that the biology of those entities is still not completely known. In nephron-blastoma and neuroblastoma group of tumors – the commonest extracranial pediatric solid tumors, the list of prognostic factors is numerous and most widely accepted. Unfortunately, among rarely appearing entities, one of the main clinical problems is still the estimation of prognosis in individual cases. The aim of our study was to examine the expression of minichromosome maintenance 2 (MCM2) by immunohistochemistry in a chosen group of rare solid children tumors and to estimate its possible prognostic value by the comparison with the main accepted prognostic markers for this group - histological type of tumor. Materials and methods: We selected study 20 formalin-fixed and paraffinembedded tumor tissue sections of pediatric solid tumors: 8 cases of rhabdomyosarcoma, 3 EWS/PNETs, 2 cases of fibromatosis and 7 cases of other sarcomas. All those tumor tissue samples were used for immunohistochemical research with the use of minichromosome maintenance 2 (MCM2) antibody produced by Thermo Scientific Comp. Labeling index (LI) of the MCM2 protein positive cells was scored in 10 HPF in every case and 1000 tumor cells were examined. Results: Our studies showed that MCM2 expression appeared to correlate with the prognosis based on the histology of the tumor. We found the highest MCM2 expression (90%) among cases with unfavorable histology and unfavorable course of disease. Conclusions: MCM2 is a promising marker in prognostication of solid tumors in children and further studies on a more numerous group are necessary in order to assess the clinical value of MCM2 protein in this group of tumors.
PL
Wstęp: Guzy lite wieku dziecięcego prezentują dużą różnorodność obrazów zarówno pod względem morfologicznym, jak i w przebiegu klinicznym. Nieoczekiwane negatywne rezultaty zastosowanego leczenia wskazują, że biologia tych rozrostów nie jest jeszcze całkowicie poznana. Dla nerczaka zarodkowego i nerwiaka zarodkowego – najliczniejszych reprezentantów poza czaszkowych guzów litych u dzieci została stworzona powszechnie uznana lista czynników prognostycznych. Niestety dla rzadziej występujących przedstawicieli guzów litych wieku dziecięcego sformułowanie prognozy w indywidualnych przypadkach jest istotnym problemem klinicznym. Celem naszej pracy było zbadanie metodą immunohistochemiczną ekspresji białka MCM2 (minichromosome maintenance 2 – MCM2) w wybranej grupie rzadkich guzów litych wieku dziecięcego i ocena jej potencjalnej wartości prognostycznej poprzez porównanie z głównym powszechnie akceptowanym markerem, jakim jest w tej grupie typ histologiczny nowotworu. Materiały i metody: Do badań wybrano 20 utrwalonych w formalinie i zatopionych w blokach parafinowych wycinków tkankowych guzów litych: 8 przypadków mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego, 3 przypadki guzów z grupy EWS/PNETs, 2 przypadki fibromatoz i 7 przypadków innych mięsaków. Skrawki guzów zostały wykorzystane do badań immunohistochemicznych z użyciem przeciwciała przeciwko MCM2 wyprodukowanego przez Thermo Scientific Comp. Indeks komórek guza wykazujących dodatni odczyn liczono każdorazowo w 10 dużych polach widzenia, oceniając 1000 komórek. Wyniki: Przeprowadzone przez nas badania wskazują, że ekspresja MCM2 koreluje z prognozą opartą na histologii guza. Najwyższe wartości indeksów ekspresji MCM2 (90%) zaobserwowano w przypadkach o niekorzystnej histologii i ciężkim przebiegu klinicznym. Wnioski: Ekspresja MCM2 jest obiecującym markerem prognostycznym w grupie rzadziej występujących guzów litych wieku dziecięcego. Dalsze badania obejmujące większą liczbę przypadków są niezbędne dla ostatecznej oceny wartości klinicznej ekspresji MCM2 w badanej grupie rozrostów.
Keywords
Discipline
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
201-213
Physical description
Contributors
 • Department of Pathology, Medical University of Lodz
 • Department of Oncology and Pediatric Surgery, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz
 • Department of Oncology and Pediatric Surgery, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz
author
 • Department of Pathology of the Age of Development, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz
References
 • Mayer WH, Spunt SL. Soft tissue sarcomas of childhood. Cancer treatment Reviews 2004; 30: 269-280.
 • Deyrupt AT, Weiss SW. Grading of soft tissue sarcomas: the challenge of providing precise information in an imprecise world. Histopathology. 2006; 48: 42-50.
 • Antonescu CR. The role of genetic testing in soft tissue sarcoma. Histopathology 2006; 48: 13-21.
 • Tobar A, Avigad S, Zoldan M, Mor C, Goshen Y, Zaizow R. Clinical Revelance of Molecular Diagnosis in Childhood Rhabdomyosarcoma. Diagn Mol Pathol. 2000; 9: 9-13
 • Slater O, Simpley J. Clinical revelance of molecular genetics to pediatric sarcomas. J Clin Pathol 2007; 60: 1187-1194.
 • Carpentieri DF, Nichols K, Chou PM, Matthews M, Pawel B and Huff D. The expression of Wt1 in the differentiation of rhabdomyosarcoma from other pediatric small round blue cell tumors. Mod Pathol. 2002; 15: 1080-1086.
 • Gall JC, Graaf WT, Rikhof B, Hoesel QC, Loeffen JI, Sleijfer S, Bont ES. Age as a Prognostic Factor Foroutcome in Patients with Rhabdomyosarcoma. J Clin Oncol. 2008; 26: 58-66.
 • Rosenberg AE. Pseudosarcomas of soft tissue. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132: 579-586.
 • Bailis JM, Forsburg SL. MCM proteins: DNA damage, mutagenesis and repair Curr Opin Genet Dev. 2004; 14: 17-21.
 • Llombart-Bosch A. Small round cell tumors. A challenge for surgical pathology: Past and future. Rev Esp Patol. 1999; 32: 259-260.
 • Marotti RA, Nicol KK, Parham DM, Teot LA, Moore J, Hades J, Meyer W, Galman SJ. An Immunohistochemical Algorithm to Facilitate Diagnosis and Subtyping of Rhabdomyosarcoma: The Children Oncology Group Experience. A J Surg Pathol. 2006; 30: 962-968.
 • Parham DM, Shapiro DN, Downing JR, Webber BL, Douglass EC. Solid Alveolar Rhabdomyosarcoma with the t(2;13). Am J Surg Pathol. 1994; 18:474-478.
 • Gattenloehner S, Dockhorn-Dworniczak B, Leuschner I, Vincent A, Muller-Hermelink HK, Marx A. A comparison of MyoD1 and Fetal Acetylcholine Receptor Expression in Childhood Tumors and Normal Tissues. J Mol MDiagnostics. 1999; 1: 23-31.
 • Sebire NJ, Gibson S, Rampling D, et al. Immunohistochemical findings in embryonal small round cell tumors with molecular diagnostic confirmation. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2005, 13:1-5.
 • Taran K, Sitkiewicz A, Andrzejewska E, Kobos J. Minochromosome maintenance 2 (MCM2) is a new prognostic proliferative marker in Wilms tumor. Pol J Pathol. 2011; 2: 84-8.
 • Taran K, Kobos J, Sitkiewicz A, Sporny S. Estimation of prognostic value of CD44 expression in neuroblastic tumours in children. Folia Neuropatologica. 2007; 45: 126-132.
 • Ghanem MA, Van der Kwast TH, Sudaryo MK, et al. MIB-1 (Ki-67) proliferation index and cyclin-dependent Kinase inhibitor p27 Kip1 protein expression in nephroblastoma. Clin Cancer Res. 2004; 10: 591-597.
 • Giaginis C, Georgiadou M, Dimakopoulou K, et al. Clinical significance of MCM-2 and MCM-5 expression in colon cancer: association with clinicopathological parameters and tumor proliferative capacity. Dig Dis Sci. 2009; 54: 282-291.
 • Kato H, Miyazaki T, Fukai Y, et al. A new proliferation marker, minichromosome maintenance protein 2, is associated with tumor aggressiveness in esophageal squamous cell carcinoma. J Surg Oncol. 2003; 84: 24-30.
 • Obermann E, Went F, Zimpfer A, et al. Expression of minichromosome maintenance protein 2 as a marker for proliferation and prognosis in diffuse large B-cell lymphoma: a tissue microarray and clinico-pathological analysis. BMC Cancer. 2005; 5: 162.
 • Vujanic GM. Pediatric small blue cell tumors. Current diagnostic pathology. 2003; 9: 71-72.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18e9109b-dfe9-4dd3-869c-873ced6a3b98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.