PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 3 | 169-175
Article title

Scyntygrafia z użyciem sestaMIBI w wykrywaniu wznowy raka jajnika

Content
Title variants
EN
SestaMIBI scintigraphy in diagnosis of ovarian cancer’s relapse
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer is the main cause of mortality among women suffering from malignant genital system cancer in Poland. Early detection of possible cancer recurrence after combined first-line therapy is necessary to launch adequate additional treatment with the best result for patient. Elevated concentration of CA-125 may precede clinical symptoms of reoccurrence even by a few months. A fusion of a functional study such as the positron emission tomography with a morphological study of computer tomography (PET-CT) allows for obtaining precise data about metabolic activity as well as anatomical evaluation of how advanced the cancer process is. Aim of the study: To compare the value of scintigraphy in which Tc-99m sestaMIBI is used and the value of PET-CT in early detection of cancer recurrence among women diagnosed with ovarian cancer. Material and methods: Fourteen patients diagnosed with ovarian cancer in clinical stages from IC to IIIC underwent scintigraphy (using Tc-99m sestaMIBI) of pelvis minor and abdomen as well as PET-CT of the whole body. Diagnostic value of the Tc-99m sestaMIBI scintigraphy and PET-CT was evaluated on the basis of sensitivity, specificity, and positive and negative predictive value of these tests. Results: Functional studies such as the Tc-99m sestaMIBI scintigraphy and the positron emission tomography linked with computer tomography, can be especially useful in a oncological gynecology in cases that cannot be equivocally decided using other available diagnostic methods. However, our results will require further investigation in which a greater number of patients in a study group should be used.
PL
Rak jajnika stanowi w Polsce główną przyczynę zgonów wśród kobiet chorujących na nowotwory złośliwe narządu płciowego. Po leczeniu pierwszego rzutu wczesne wykrycie potencjalnej wznowy procesu nowotworowego jest niezbędne w celu szybkiego wdrożenia leczenia następowego najlepszego dla pacjentki. Podwyższone stężenie CA-125 może występować nawet na kilka miesięcy przed pierwszymi klinicznymi objawami nawrotu choroby. Fuzja badania czynnościowego, jakim jest pozytronowa emisyjna tomografia, z badaniem morfologicznym tomografii komputerowej (PET-CT) pozwala na uzyskanie dokładnych danych na temat aktywności metabolicznej i anatomicznej oceny zaawansowania procesu nowotworowego. Cel pracy: Próba oceny wartości badania scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w porównaniu z badaniem PET-CT we wczesnym wykrywaniu wznowy procesu nowotworowego u kobiet chorych na raka jajnika. Materiał i metody: U 14 pacjentek z rozpoznanym rakiem jajnika w stopniach klinicznego zaawansowania od IC do IIIC wykonano badanie scyntygraficzne z użyciem Tc-99m sestaMIBI jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz badanie PET-CT całego ciała. Celem oceny wartości diagnostycznej tych badań obliczono ich czułość, swoistość, dodatnią i ujemną wartość predykcyjną. Wyniki: Zastosowanie badań czynnościowych – scyntygraficznych z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI oraz pozytronowej emisyjnej tomografii sprzężonej z tomografią komputerową – w klinice ginekologii onkologicznej może być przydatne szczególnie w tych przypadkach, w których inne dostępne metody rozpoznawcze nie są do końca jednoznaczne. Uzyskane przez nas wyniki wymagają jednakże dalszych badań na większej grupie pacjentek.
Discipline
Publisher

Year
Volume
7
Issue
3
Pages
169-175
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa. Medycznego. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa. Medycznego. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów, ekurowska@wp.pl
author
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Wojewódzki Szpital Bródnowski. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2008.
 • 2. Gadducci A., Cosio S., Zola P. i wsp.: Surveillance procedures for patients treated for epithelial ovarian cancer: a review of the literature. Int. J. Gynecol. Cancer 2007; 17: 21-31.
 • 3. Bast R.C. Jr, Xu F.J., Yu Y.H., i wsp.: CA 125: the past and the future. Int. J. Biol. Markers 1998; 13: 179-187.
 • 4. Stelmachów J., Timorek-Lemieszczuk A.: Technetium-99m-sestamibi scintigraphy in gynecological cancer imaging. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2008; 29: 309-312.
 • 5. Bouchelouche K., Oehr P.: Recent developments in urologic oncology: positron emission tomography molecular imaging. Curr. Opin. Oncol. 2008; 20: 321-326.
 • 6. Fader A.N., Rose P.G.: Role of surgery in ovarian carcinoma. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2873-2883.
 • 7. Piwnica-Worms D., Rao V.V., Kronauge J.F., Croop J.M.: Characterization of multidgur resistance P-glycoprotein transport function with an orgenotechnetium cation. Biochemistry 1995; 34: 12210-12220.
 • 8. Luker G.D., Fracasso P.M., Dobkin J., Piwnica-Worms D.: Modulation of the multidrug resistance P-glycoprotein: detection with technetium-99m-sestamibi in vivo. J. Nucl. Med. 1997; 38: 369-372.
 • 9. Bourhis J., Goldstein L.J., Riou G. i wsp.:. Expression of a human multidrug resistance gene in ovarian carcinomas. Cancer Res. 1989; 49: 5062-5065.
 • 10. Khalkhali I., Cutrone J.A., Mena I.G. i wsp.: Scintimammography: the complementary role of Tc-99m sestamibi prone breast imaging for the diagnosis of breast carcinoma. Radiology 1995; 196: 421-426.
 • 11. Fukumoto M.: Single-photon agents for tumor imaging: 201TI, 99mTc-MIBI, and 99mTc-tetrofosmin. Ann. Nucl. Med. 2004; 18: 79-95.
 • 12. Risum S., Høgdall C., Markova E. i wsp.: Influence of 2-(18F) fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography/computed tomography on recurrent ovarian cancer diagnosis and on selection of patients for secondary cytoreductive surgery. Int. J. Gynecol. Cancer. 2009; 19: 600-604.
 • 13. Thrall M.M., DeLoia J.A., Gallion H., Avril N.: Clinical use of combined positron emission tomography and computed tomography (FDG-PET/CT) in recurrent ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 17-22.
 • 14. Gadducci A., Cosio S.: Surveillance of patients after initial treatment of ovarian cancer. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2009; 71: 43-52.
 • 15. Fulham M.J., Carter J., Baldey A. i wsp.: The impact of PET-CT in suspected recurrent ovarian cancer: A prospective multicentre study as part of the Australian PET Data Collection Project. Gynecol. Oncol. 2009; 112: 462-468.
 • 16. Soussan M., Wartski M., Cherel P. i wsp.: Impact of FDG PET-CT imaging on the decision making in the biologic suspicion of ovarian carcinoma recurrence. Gynecol. Oncol. 2008; 108: 160-165.
 • 17. Mankoff D.A.: Radiotracer breast cancer imaging: Beyond FDG and MIBI. Phys. Med. 2006; 21 (supl. 1): 12-16.
 • 18. Mileshkin L., Blum R., Seymour J.F. i wsp.: A comparison of fluorine-18 fluoro-deoxyglucose PET and technetium- 99m sestamibi in assessing patients with multiple myeloma. Eur. J. Haematol. 2004; 72: 32-37.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18baf932-0b38-4c78-9b2c-e14b2dcbd5c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.