PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 68 | 30–35
Article title

Is it possible to differentiate between pseudopneumoperitoneum and similar pathologies ultrasonographically?

Content
Title variants
PL
Czy ultrasonograficznie można odróżnić pseudopneumoperitoneum od podobnych patologii?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: The goal of the work was comparing gas ultrasound images below the right diaphragm in two groups: in people with intestinal interposition below the diaphragm and ones with pneumoperitoneum and extracting the traits differentiating these two conditions. Material and methods: Retrospectively, the documentation of 22 patients with intestinal interposition below the diaphragm (group 1) was utilized. Clinical material was used for comparison, previously published, composed of 15 cases of pneumoperitoneum following laparotomy and of 14 cases following that symptom as a result of ulcer perforation – group 2 (in total n = 29). Moreover, the distance in millimeters of the gas surface reflecting ultrasounds from the parietal peritoneum was measured, the smoothness of the surface, parietal peritoneum enhancement at the place of gas adherence, gas continuity below the diaphragm with gas in the intestine located below the liver. Results: Direct adherence of the gas surface to the diaphragm was observed in 100% of the cases of emphysema, but in no cases of intestinal interposition. Yet, in the group of patients with colonic interposition (n = 21) there was always a small gap (2–3 mm) and the gas surface among those patients in 100% of the cases was uneven. Conclusions: In differentiation between pneumoperitoneum and liverdiaphragm interposition of the intestine one should take into account – apart from gas movement below the diaphragm at body position changing – the presence of protrusion and section enhancement of the diaphragmatic peritoneum as well as the distance of the gas from the diaphragm, the smoothness of its surface and the continuity with the intestine below the liver. Interpositions of small diaphragm-liver penetration may subside in erect position.
PL
Gaz pod przeponą na zdjęciach RTG klatki piersiowej lub jamy brzusznej jest zazwyczaj niepokojącym objawem i przede wszystkim wymaga wykluczenia odmy otrzewnowej. Niekiedy w celu wyjaśnienia tego zjawiska należy wykonać tomografię komputerową, która najlepiej rozstrzyga tę kwestię(1,2). Biorąc pod uwagę wszelkie zalety ultrasonografii, w tym badanie w przypadkach nagłych i w ekstremalnie trudnych warunkach, warto określić, czy metoda ta umożliwia odróżnienie odmy otrzewnowej od stanów chorobowych ją pozorujących, czyli pneumoperitoneum od pseudopneumoperitoneum(3–5). Pod tym ostatnim terminem kryje się głównie nietypowe położenie jelita między przeponą a wątrobą, co w piśmiennictwie określa się objawem Chilaiditiego (od nazwiska autora pierwszej publikacji na ten temat). W symptomatologii kliniczno-radiologicznej wyróżnia się ponadto zespół Chilaiditiego, który wskazuje na istnienie związku przyczynowego między istniejącą interpozycją przeponowo-wątrobową jelita a różnymi dolegliwo- ściami ze strony przewodu pokarmowego, układu oddechowego lub układu krążenia(1,2,6–10). Ultrasonografia jest rzadko wykorzystywana w różnicowaniu odmy otrzewnowej z objawem Chilaiditiego(4,11–15). W celu poszerzenia tej diagnostyki retrospektywnie zanalizowano 22 przypadki z interpozycją jelita pod przeponą i porównano z wcześniej uzyskanymi danymi w przypadkach z odmą otrzewnową samoistną oraz po laparotomiach (łącznie n = 29)(16–18). Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/wydawnictwa/volume-17-no-68
Discipline
Year
Volume
17
Issue
68
Pages
30–35
Physical description
Contributors
 • Genetics and Pathomorphology Center of the Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Self-Training Ultrasonography Circle, Szczecin, Poland
 • Genetics and Pathomorphology Center of the Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland Self-Training Ultrasonography Circle, Szczecin, Poland
References
 • 1. Kang D, Pan AS, Lopez MA, Buicko JL, Lopez-Viego M: Acute abdominal pain secondary to Chilaiditi syndrome. Case Rep Surg 2013: 756590.
 • 2. Joo YE: Chilaiditi’s sign. Korean J Gastroenterol 2012; 59: 260–261.
 • 3. Lo BM: Radiographic look-alikes: distinguishing between pneumoperitonenum and pseudopneumoperitoneum. J Emerg Med 2010; 38: 36–39.
 • 4. LeVine S, Ching B, Simon B: An unusual cause of right upper quadrant pain and emesis. J Emerg Med 2014; 46: e173–e175.
 • 5. Hoffmann B, Nürnberg D, Westergaard MC: Focus on abdominal air: diagnostic ultrasonography for the acute abdomen. Eur J Emerg Med 2012; 19: 284–291.
 • 6. Saber AA, Boros MJ: Chilaiditi’s syndrome: what should every surgeon know. Am Surg 2005; 71: 261–263.
 • 7. Sanyal K, Sabanathan K: Air below the right diaphragm: Chilaiditi sign. Emerg Med J 2008; 25: 300–302.
 • 8. Ho MP, Cheung WK, Tsai KC, Chou AH: Chilaiditi syndrome mimicking subdiaphragmatic free air in an eldery adult. J Am Geriatr Soc 2014; 62: 2019–2021.
 • 9. Chen YY, Chang H, Lee SC, Huang TW: Chilaiditi syndrome presenting as chest pain in an adult patient: a case report. J Med Case Rep 2014; 8: 97.
 • 10. Zhou H, Hu Z: Images in emergency medicine. Man with air below the right diaphragm. Chilaiditi’s sign. Ann Emerg Med 2014; 63: 13, 47.
 • 11. Emamian SA, Jendresen M, Bayat M: [The Chilaiditi syndrome]. Ugeskr Laeger 1991; 153: 1289–1290.
 • 12. Changchien CS: Sonographic findings in Chilaiditi syndrome. J Clin Ultrasound 1995; 23: 49–51.
 • 13. Sato M, Ishida H, Konno K, Hamashima Y, Naganuma H, Kamatsuda T et al.: Chilaiditi syndrome: sonographic findings. Abdom Imaging 2000; 25: 397–399.
 • 14. Widjaja A, Walter B, Bleck JS, Boozari B, Ockenga J, Holstein A et al.: Diagnosis of Chilaiditi’s syndrome with abdominal ultrasound. Z Gastroenterol 1999; 37: 607–610.
 • 15. Widjaja A, Gebel M, Bleck JS, Walter B, Mix H, Boozari B et al.: Sonographic diagnosis of an unusual recurrence of Chilaiditi syndrome after hemicolectomy. Ultraschall Med 2000; 21: 41–43.
 • 16. Smereczyński A, Gabriel J: Stosunki topograficzne połączenia piersiowobrzusznego w sonografii. Pol Przegl Radiol 1994; 58: 91–93.
 • 17. Smereczyński A, Gabriel J: Powietrze w jamie otrzewnej rozpoznawane sonograficznie. Pol Przegl Radiol 1994; 58: 94–96.
 • 18. Smereczyński A, Rupiński S: Powikłania wrzodów trawiennych obrazowane USG. Pol Przegl Radiol 1999; 64: 230–233.
 • 19. Venkataraman D, Harrison R, Warriner S: Abnormal gas pattern under diaphragm. BMJ Case Rep 2012. DOI: 10.1136/bcr.08.2011.4650.
 • 20. Bredolo F, Esposito A, Casiraghi E, Cornalba G, Biondetti P: Intestinal interposition: the prevalence and clinical relevance of non-hepatodiaphragmatic condition (non-Chilaititi forms) documented by CT and review of the literature. Radiol Med 2011; 116: 607–619.
 • 21. Tangri N, Singhal S, Sharma P, Mehta D, Bansal S, Bhushan N et al.: Coexistence of pneumothorax and Chilaiditi sign: a case report. Asian Pac J Trop Biomed 2014; 4: 75–77.
 • 22. Moaven O, Hodin RA: Chilaiditi syndrome: a rare entity with important differential diagnoses. Gastroenterol Hepatol (NY) 2012; 8: 276–278.
 • 23. Rai S, Yahia S, Gravante G, Palit A, Marimuthu K, Mathew G: “Leftsided” Chilaiditi sign? A large gastric perforation with secondary pancreatitis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18: 1694–1697.
 • 24. Altomare DF, Rinaldi M, Petrolino M, Sallustino PL, Guglielmi A, Pannarale OC: Chilaiditi’s syndrome. Successful surgical correlation by colopexy. Tech Coloproctol 2001; 5: 173–175.
 • 25. Yin AX, Park GH, Garnett GM, Balfour JF: Chilaiditi syndrome precipitated by colonoscopy: a case report and review of the literature. Hawaii J Med Public Health 2012; 71: 158–162.
 • 26. Aldoss IT, Abuzetun JY, Nusair M, Suker M, Porter J: Chilaiditi syndrome complicated by cecal perforation. South Med J 2009; 102: 841–843.
 • 27. Lenz M, Kindler M, Schilling M, Pollack T, Schwab W, Becker M: Chilaiditi-Syndrom mit subdiaphragmal perforierter Appendizitis. Ungewöhnliche Manifestation einer seltenen Erkrankung. Chirurg 2011; 82: 828–833.
 • 28. Weng WH, Liu DR, Feng CC, Que RS: Colonic interposition between the liver and left diaphragm – management of Chilaiditi syndrome: a case report and literature review. Oncol Lett 2014; 7: 1657–1660.
 • 29. Bredolo F, Esposito A, Casiraghi E, Cornalba G, Biondetti P: Intestinal interposition: the prevalence and clinical relevance of non-hepatodiaphragmatic conditions (non-Chilaiditi forms) documented by CT and review of the literature. Radiol Med 2011; 116: 607–619.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18b71a02-e23f-4622-875a-67923b85e2dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.