PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 22-26
Article title

Celiakia – domena nie tylko pediatrii

Content
Title variants
EN
Celiac disease – not only pediatric subject
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Celiac disease (sprue, non-tropical coeliac disease) is an inflammatory enteropathy of the small intestine on the immunological basis, caused by gluten intolerance in genetically predisposed people. Gluten is a protein existing in wheat, rye and barley. It was considered up to now that the celiac disease was the childhood disease. However, the research led in the USA and in Europe in the end of the XX century showed the increased number of adults diagnosed with celiac disease. The disease diagnosis is often delayed in adulthood as its course, contrary to what is observed in children, is atypical. In children the symptoms relate mainly to malabsorption – plentiful, stinking stools, abdominal pains, low weight. In adults, the course of the disease is often monosymptomatic and the symptoms may not be related to digestive system for instance: anaemia, osteoporosis, infertility etc. Revealing the presence of antiendomysial antibodies celiac disease, antireticular and/or against tissue transglutaminase accompanied by characteristic histological changes in the small intestine bioptates constitute the basis of the diagnosis. Gluten free diet is the basis of the treatment and, in the case of its ineffectiveness, immunosuppressant treatment. The aim of the treatment is not only to reveal the symptoms, the improvement of the general state, but also to prevent various further complications such as neoplastic processes of the digestive tract.
PL
Celiakia (choroba trzewna, sprue nietropikalna) jest enteropatią zapalną jelita cienkiego o podłożu immunologicznym wywołaną nietolerancją glutenu, do której dochodzi u osób predysponowanych genetycznie. Gluten jest białkiem obecnym w ziarnach jęczmienia, żyta i pszenicy. Dotychczas uważano, że celiakia jest chorobą wieku dziecięcego. Tymczasem badania przeprowadzone w Ameryce i w Europie pod koniec XX wieku zwróciły uwagę na zwiększoną liczbę osób dorosłych, u których rozpoznaje się to schorzenie. Stwierdzenie choroby w wieku dojrzałym często jest opóźnione, gdyż jej przebieg, w przeciwieństwie do tego, jaki obserwujemy u dzieci, jest zwykle nietypowy. U dzieci objawy związane są przede wszystkim z zaburzeniami wchłaniania – obfite, cuchnące stolce, bóle brzucha, niedobór wagi. U dorosłych przebieg choroby jest często monosymptomatyczny, a objawy mogą nie być związane z przewodem pokarmowym, np. niedokrwistość, osteoporoza, niepłodność itd. Podstawę rozpoznania stanowi wykazanie obecności przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich, przeciwretikulinowych i/lub przeciw tkankowej transglutaminazie, którym towarzyszą charakterystyczne zmiany histologiczne w bioptatach jelita cienkiego. Podstawą leczenia jest dieta bezglutenowa, a w przypadku jej nieskuteczności leczenie immunosupresyjne. Celem leczenia jest nie tylko uzyskanie ustąpienia objawów klinicznych i poprawa stanu ogólnego, ale również zapobieżenie szeregowi odległych powikłań, do których należą między innymi procesy nowotworowe przewodu pokarmowego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
22-26
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Waszczuk E., Homola W: Reproductive disorders and celiac disease. Adv. Clin. Exp. Med. 2006; 15: 1093-1098.
 • 2. Harrison M., Wehbi M., Obideen K: Celiac disease: more common than you think. Cleve. Clin. J. Med. 2007; 74: 209-215.
 • 3. Dubois P.C., van Heel D.A.: Translational mini-review series on the immunogenetics of gut disease: immunoge-netics of celiac disease. Clin. Exp. Immunol. 2008; 153: 162-173.
 • 4. Briani C., Samaroo D., Alaedini A.: Celiac disease: from gluten to autoimmunity. Autoimmunity Reviews 2008; 7: 644-650.
 • 5. Heap G.A., van Heel D.A.: Genetics and pathogenesis of coeliac disease. Semin. Immunol. 2009; 21: 346-354.
 • 6. Sabatino A., Corazza G.: Coeliac disease. Lancet 2009; 373: 1480-1493.
 • 7. Szajewska A.: Coeliac disease - prevention. Alergia 2007; 3: 17-20.
 • 8. Adrych K, Marek I., Kryszewski A.: Choroba trzewna u dorosłych - wierzchołek góry lodowej. Wiad. Lek. 2006; 59: 359-363.
 • 9. Ziółkowski B.: Celakia dorosłych. Przew. Lek. 2005; 3: 125-130.
 • 10. Barton S.H., Murray J.A.: Celiac disease and autoimmunity in the gut and elsewhere. Gastroenterol. Clin. North Am. 2008; 37: 411-428.
 • 11. Kagnoff M.F.: Celiac disease: pathogenesis of a model immunogenetic disease. J. Clin. Invest. 2007; 117: 41-49.
 • 12. Rarnakrishana B.: Wanted: diagnostic criteria for adult celiac disease. Indian J. Gastroenterol. 2007; 26:157-158.
 • 13. Telega G., Bennete T., Werlin S.: Emerging new clinical patterns in the presentation of celiac disease. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2008; 162: 164-168.
 • 14. Anderson R: Coeliac disease: current approach and future prospects. Intern. Med. J. 2008; 38: 790-799.
 • 15. Mufioz-Navas M.: Capsule endoscopy in celiac disease. World J. Gastroenterol. 2008; 14: 4146-4151.
 • 16. Freeman H.: Pearls and pitfalls in the diagnosis of adult celiac disease. Can. J. Gastroenterol. 2008; 22: 273-280.
 • 17. Czerwionka-Szaflarska M., Szaflarska-Poplawska A., Miiller L.: Choroba trzewna dzieci i dorosłych. Alergia 2006; 2: 20-24.
 • 18. Kaniewska M., Rydzewska G.: Choroba trzewna u dorosłych - patogeneza, manifestacje kliniczne, współistnienie z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit i innymi chorobami o podłożu immunologicznym. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 173-177.
 • 19. Papp M., Foldi I., Altorjay I. i wsp.: Anti-microbial antibodies in celiac disease: trick or treat? World J. Gastroenterol. 2009; 15: 3891-3900.
 • 20. Rashid M., Butzner J.D., Warren R i wsp.: Horne blood testing for celiac disease. Can. Farn. Physician 2009; 55: 151-153.
 • 21. Salmi T.T., Collin P., Reunala T. i wsp.: Diagnostic methods beyond conventional histology in coeliac disease diagnosis. Dig. Liver Dis. 2010; 42: 28-32.
 • 22. Thorn S., Longo B., Running A., Ashley J.: Celiac disease - a guide to successful diagnosis and treatment. J. Nurse Pract. 2009; 4: 244-253.
 • 23. Haines M.L., Anderson RP, Gibson PR: Systematic review: the evidence base for long-term management of coeliac disease. Aliment. Pharmacol. Ther. 2008; 28: 1042-1066.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18b266ab-cd25-4026-b163-ea6bb633e3cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.