PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 57 | 695-705
Article title

The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian Content

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article considers the categories of the system of enterprise economic security. The essence of the concepts of "danger", "risk", "threat", «challenge" is determined in the system of enterprise economic security. There are considered Chinese, Latin, English, American and Ukrainian security vision categories. The system elements of enterprise economic security and their characteristics (probability of harm, irreversibility of loss and time of transition) are defined in the first part. The specific principles of modern system of enterprise economic security are complexity, adaptability, flexibility, stability, efficiency, reliability and self-organization. The review of theoretical approaches to the definition of a system enterprise economic security by different authors is discussed in the second part. The subsystems of system enterprise economic security are preparation to development, definition managed and unmanaged challenges, consideration disgusting threats, adaptation to unavoidable threats, efficient use of resources, resource and risk management, protection renewable losses, recoverable loss prevention. The purposes of system enterprise economic security are considered depending on the phase of the life cycle in the second part too. Save values (personnel, technology, equipment) from potential dangers and losses are not renewable is the goal in the creation stage. The harmonization of economic interests through effective operation and resource using is the purpose in the growth stage. The protective system enterprise economic security is oriented to use priority opportunities and competitive advantages in the prevention and protection from negative impact of threats. The goal of safe development system is sustainable development, economic freedom, independence in terms of destabilizing challenges.
Year
Volume
57
Pages
695-705
Physical description
Contributors
 • National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 37 Peremogy av., Kyiv, Ukraine
References
 • [1] Arnold J. Toynbee (1987). A Study of History, Volume I: Abridgement of. Oxford U.P., p. 570.
 • [2] Atamanov G. A. (2011), Metodologija bezopasnosti, Jelektronnyj nauchnyj zhurnal Problemy bezopasnosti, vol. 3(14). — Rezhim dostupa: http//naukaxxi.ru/materials/302.
 • [3] Babina M. O. (2013). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh vyklykiv postkryzovoho rozvytku, Efektyvna ekonomika, vol. 11, pp. 36-40.
 • [4] Bandurka O. M., Duhov V. Є., Petrova K. Ja., Chervjakov І. M. (2003). Osnovi ekonomіchnoї bezpeki, H.: Vid-vo Nac. un-tu vnutr. sprav, 236 p.
 • [5] Bek U. (2000), Obshhestvo riska. Na puti k drugomu modernu, M., Progress-Tradicija, p. 383.
 • [6] Doroshko M. V. (2012). Schodo poniattia systemy ekonomichnoi bezpeky operatsijnoi systemy”, Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., prysviachenoi pam'iati Hryhoriia Illicha Dibnisa, 1 lystop.–12 hrud. 2012 r. — Luhans'k: Virtual'na real'nist', pp. 37-40.
 • [7] Dubrovina O. O. (2002). Natsional'ni interesy iak stratehichna meta zabezpechennia bezpeky derzhavy u sferi oborony, Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsial'no-ekonomichnykh system, Zbirnyk naukovykh prats, vol. 3. – K.: Mizhnarodnyj naukovo-navchal'nyj tsentr YuNESKO informatsijnykh tekhnolohij i system NAN ta MOiN Ukrainy, pp. 16-21.
 • [8] Dzliev M. I., Potrubach N. N. (1996). Osnovy obespechenija bezopastnosti zhiznedejatel'nosti, M., p. 89.
 • [9] Garayedagi, J. (2010), System thinking: How to operate chaos and difficult processes, the platform for architecture modeling business, p. 480.
 • [10] Kamlyk M. I. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnyts'koi diial'nosti, Ekonomiko-pravovyj aspekt, K., Ataka, p. 432.
 • [11] Kavun S. V. (2009). Systema ekonomichnoi bezpeky: metodolohichni ta metodychni zasady, monohrafiia, Kh., Vyd. KhNEU, 300 p.
 • [12] Kopytko M. I. (2013). Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia poniattia ta skladovykh elementiv systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, Seriia: Ekonomichni nauky, Kherson, vol. 3, pp. 59-64.
 • [13] Kyrychenko O. A., Laptiev S. M. (2010). Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu, K., Dorado-Druk, p. 480.
 • [14] Liashenko O. M. (2009). Semantyka zahroz diial'nosti pidpryiemstva, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, Luhans'k: vyd-vo SNU im. V. Dalia, vol. 2(30), pp. 16-29.
 • [15] Liashenko O. M., Pohorelov Yu. S., Bezbozhnyj V. L. (2010). Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo, Monohrafiia, za zah. red. H.V. Kozachenko, Luhans'k, Elton-2, p. 282.
 • [16] Manilov V. L. (1996). Ugrozy nacional'noj bezopastnosti Rossii, Voennaja mysl, vol. 1, pp. 7-17.
 • [17] Menggang Li (2013). Research of industrial security theory, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, P. 15.
 • [18] Mihajlenko A. N., Gruzdov S. V. (2011). Ponjatie ugrozy i vyzova nacional'noj bezopastnosti, Obozrevatel' – Observer, vol. 2, pp. 57 -63.
 • [19] Minaev G. A. (2004). Bezopasnost' – menedzhment organizacii, M.,IPB, Chast' 1: Metodologija, funkcii, sistemy, 262 p.
 • [20] Nicevich V. F. (2009). Geopolitika i nacional'naja bezopastnost, M, MGOU, 276 p.
 • [21] Ovcharenko Ye. I. (2015). Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: formuvannia ta tsilepokladannia, monohrafiia, Lysychans'k, "PromEnerho", 483 p.
 • [22] Poltorakov A. Ju. (2009). Politiko-sistemnye aspekty bezopasnosti postindustrial'nogo obshhestva, Nacional'naja bezopasnost' (RF), vol. 2, pp. 18-23.
 • [23] Prus N. V. (2014). Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: poniattia, sutnist', pryntsypy, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 2, p. 675-679.
 • [24] Raczkowski, K.; Schneider, S. (2013). The economic security of business transactions, Management in business, Oxford: Chartridge Books Oxford.
 • [25] Rossoshanskaia O. V. (2011). Proektno-kompetentnostnyj podkhod k ekonomycheskoj opasnosty, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. prats', vol. 1(37), Luhans'k, vyd-vo SNU im. V. Dalia, pp. 123-136.
 • [26] Volosiuk M. V., Honcharov K. Yu., Zakharin S. V. (2008). Tekhnolohichna modernizatsiia promyslovosti Ukrainy, [monohrafiia], za red. d.e.n. L.I.Fedulovoi, K.: IEP NANU, 427 p.
 • [27] Wolfers A. (1962). Discord and Collaboration: Essays on International Politics, The Johns Hopkins Press, 312 p.
 • [28] Yarochkyn V. Y. (2003). Systema bezopasnosty fyrmy”, M.,Os'-89, 352 p.
 • [29] Zakharov O. I. (2008). Pobudova kompleksnoi systemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva, Vcheni zapysky Universytetu «Krok», Zb. nauk. prats', vol. 18, b. 4, K., pp. 50-58
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18b1b8d2-c1cc-4b11-a9b4-983b45bb6df8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.