PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 141-144
Article title

Alergia – wzrastające zagrożenie XXI wieku

Content
Title variants
EN
Allergy – a growing threat in the XXI century
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Over the past few decades we are witnessing a steady increase of the prevalence of allergic diseases. Nowadays, this group of diseases constitutes a significant economic burden for the healthcare system of developed countries, both in the terms of direct treatment costs and social costs associated with absenteeism and disability pensions. Studies indicate that this might be associated with unfavourable influence of the environment and faulty behaviour leading to change of life- style, both leading to the development of allergies. This paper presents health hazards associated with these diseases in the context of public health and most frequently quoted causes of increasing incidence of atopic diseases. The authors present a short analysis of the key epidemiological studies of the last decades. The increasing incidence of asthma, allergic rhinitis and anaphylaxis is analysed, with special emphasis on drug reactions. Data originate from studies performed in many letcountries worldwide and refer to both adults and children. In the Midspan family study carried out in Scotland, a threefold increase in the prevalence of asthma and pollinosis has been noted over a period of twenty years of observation. Similar results were obtained in a study of schoolchildren in Sydney, where a fourfold increase in the incidence of asthma and pollinosis was noticed. A twofold increase in the incidence of these diseases has been notices in Israel in the '90 and a similar trend was observed in China. An additional finding of the Chinese study was that the prevalence of asthma was higher in highly urbanized areas. There was a correlation between the risk of asthma and some everyday activities (e. g.: the use of gas ovens for cooking, high humidity in living areas, the use of pillows made of synthetic fabrics). On the other hand, the use of cotton bedclothes and high intake of fruits and vegetables had a protective effect.
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się stały wzrost częstości występowania chorób alergicznych. Schorzenia te stanowią obecnie istotny czynnik ekonomiczny w opiece zdrowotnej krajów rozwiniętych, zarówno w kontekście kosztów leczenia, jak i kosztów społecznych związanych z absencją chorobową i świadczeniami rentalnymi. Badania naukowe wskazują na efekt związany z szkodliwym wpływem środowiska oraz na efekt błędnych zachowań związanych ze zmianą stylu życia, w konsekwencji których dochodzi do rozwoju alergii. W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie niosą ze sobą te choroby, w kontekście zdrowia społeczeństwa oraz najczęściej wymieniane przyczyny coraz częstszej zapadalności na choroby atopowe. Autorzy przedstawiają krótką analizę najważniejszych badań epidemiologicznych ostatnich dekad. Analizowane jest narastanie częstości występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa, a także anafilaksji ze szczególnym uwzględnieniem reakcji na leki. Dane pochodzą z badań przeprowadzonych w wielu krajach, na różnych kontynentach i dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W Midspan family study – badaniu przeprowadzonym w Szkocji, stwierdzono trzykrotny wzrost występowania astmy oraz pyłkowicy w ciągu dwudziestoletniego okresu obserwacji. Podobne wyniki uzyskano wśród młodzieży szkolnej w Sydney, gdzie miał miejsce czterokrotny wzrost zachorowań na astmę i pyłkowicę. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotny wzrost występowania tych chorób zanotowano również u dzieci w Izraelu. Podobna tendencja dała się zauważyć w Chinach. Dodatkowo stwierdzono tu, że częstość występowania astmy jest większa na obszarach silnie zurbanizowanych. Ze zwiększonym ryzykiem występowania astmy związane było między innymi: gotowanie potraw przy użyciu gazu, duża wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych oraz używanie poduszek z tworzyw sztucznych. Czynnikiem ochronnym okazało się natomiast używanie bawełnianej pościeli oraz częste spożywanie warzyw i owoców.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
141-144
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu. Kierownik: dr hab. n. med. B. Panaszek, profesor nadzwyczajny
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu. Kierownik: dr hab. n. med. B. Panaszek, profesor nadzwyczajny
References
 • 1. Kowalski M.: Immunopatogeneza astmy atopowej. W: Kowalski M. (red.): Immunologia kliniczna. Mediton, Łódź 2000.
 • 2. Upton M.N., McConnachie A., McSharry Ch. i wsp.: Intergenerational 20 year trends in the prevalence of asthma and hay fever in adults: the Midspan family study surveys of parents and offspring. BMJ 2000; 321: 88-92.
 • 3. Toelle B.G., Ng K., Belousova E. i wsp.: Prevalence of asthma and allergy in schoolchildren in Belmont, Australia: three cross sectional surveys over 20 years. BMJ 2004; 328: 386-387.
 • 4. Goren A.I., Helmann S.: Changing prevalence of asthma among schoolchildren in Israel. Eur. Respir. J. 1997; 10: 2279-2284.
 • 5. Devenny A., Wassal H., Ninan T i wsp.: Respiratory symptoms and atopy in children in Aberdeen: questionnaire studies of defined school population repeated over 35 years. BMJ 2004; 329: 489-490.
 • 6. Wong G.W, Ko F.W, Hui D.S. i wsp.: Factors associated with difference in prevalence of asthma in children from three cites in China: multicentre epidemiological survey. BMJ 2004; 329: 486.
 • 7. Dekker C., Dales R, Bartlett S. i wsp.: Childhood asthma and the indoor environment. Chest 1991; 100: 922-926.
 • 8. Jarwis D., Chinn S., Luczynska C., Burney P: Association of respiratory symptoms and lung function in young adults with use of domestic gas appliances. Lancet 1996; 347: 426-431.
 • 9. Burr M.L., Anderson H.R, Austin J.B. i wsp.: Respiratory symptoms and home environment in children: a national survey. Thorax 1999; 54: 27-32.
 • 10. Shaheen S.O., Sterne J.A., Thompson R.L. i wsp: Dietary antiooxidans and asthma in adults; population-based case-control study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 164: 1823-1826.
 • 11. Woods R.K., Walters E.H., Raven J.M. i wsp.: Food and nutrient intakes and asthma risk in young adults. Am. J. Clin. Nutr. 2003; 78: 414-421.
 • 12. Strachan D.P, Carey I.M.: Home environment and severe asthma in adolescence: a population based case-control study. BMJ 1995; 311: 1053-1056.
 • 13. Strachan D.P, Carey I.M.: Reduced risk of wheezing in children using feather pillows is confirmed. BMJ 1997; 314: 518.
 • 14. Brunekreef B., Dockery D.W, Speizer F.E. i wsp.: Home dampness and respiratory morbidity in children. Am. Rev. Respir. Dis. 1989; 140: 1363-1367.
 • 15. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. (GINA) Raport NHLBI/WHO. Med. Prakt. 2002; 6 (wyd. spec.).
 • 16. Liebhart J., Liebhart E., Kuźniar T.: Astma zawodowa. W: Małolepszy J. (red.): Choroby alergiczne i astma. Volu­med, Wrocław 1996: 205.
 • 17. Meredith S.K., McDonald J.C.: Work related respiratory disease in the United Kingdom, 1989-1992: report on the SWORD project. Occup. Med. 1994; 44: 183-189.
 • 18. Gannon P.F., Burge P.S.: The SHIELD scheme in the West Midlands Region, United Kingdom. Midland Thoracic Society Group. Br. J. Ind. Med. 1993; 50: 791-796.
 • 19. Rogala E.: Pyłkowica. W: Chyrek-Borkowska S., Wiśniewski K. (red.): Farmakoterapia chorób alergicznych. PZWL, Warszawa 1998: 176.
 • 20. Romański B.: Alergia na pokarmy. W: Chyrek-Borkowska S., Wiśniewski K. (red.): Farmakoterapia chorób alergicznych. PZWL, Warszawa 1998: 271.
 • 21. Ortolani A., IpsanoM., Pastorello E.A. iwsp.: Comparison of results of skin prick tests (with fresh foods and food extract) and RAST in100 patients with oral allergy syndrome. J. Allergol. Clin. Immunol. 1989; 83: 683-690.
 • 22. Małolepszy J.: Anafilaksja. W: Chyrek-Borkowska S., Wiśniewski K. (red.) Farmakoterapia chorób alergicznych. PZWL, Warszawa 1998: 156.
 • 23. Kamiński B., Kübler A. (red.): Anestezjologia i intensywna terapia. PZWL, Warszawa 2000.
 • 24. Baldo B.A., Pham N.H., Heddle R.: Anaphylactic sensitivity to muscle relaxant drugs in anesthesia. Is there a link with environmental chemical? XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology. Stockholm 1994: abstr.: 305.
 • 25. Golden D.B., Marsh G.D., Kagey-Sobotka A. i wsp.: Epidemiology of insect venom sensitivity. JAMA 1989; 262: 240-244.
 • 26. Sikorska E., Małolepszy J., Fal A.M.: The prevalence of peanut allergy in children in South-West Poland. Allergy 2001; 56 (supl. 68): 214.
 • 27. Von Mutius E., Martinez F.D., Fritzsch C. iwsp.: Prevalence of asthma and atopy in two areas of West and East Germany Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1994; 149: 358-364.
 • 28. Braun-FahrlanderC., GassnerM., GrizeL.: No further increase in asthma, hay fever and atopic sensitisation in adolescents living in Switzerland. Eur. Respir. J. 2004; 23: 407-413.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18a749d4-f065-4df8-b2c6-33f733024009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.