PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 94-97
Article title

O obiektach dominujących

Content
Title variants
EN
About dominating objects
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper aims to present the impact of reception of surrounding reality, in particular some of its components called dominating objects, on the development of paranoid schizophrenia. In this paper paranoid schizophrenia is presented as a disease resulting from disruption of emotional equilibrium. Disruption of emotional state is a result of a dominating object appearing in a person’s mind, i.e. a particular object, event or situation, which are associated with an exceptionally strong emotional charge (in the case of schizophrenia this is a positive charge). The dominating object focuses to a large extent all valued emotions of the person. Appearance of such an object results in polarization of perceived reality into positive components associated with the dominating object, and neutral components not associated with the object. In this situation, only components of reality associated with the dominating object may be the source of the person’s emotional satisfaction. Inability to attain the dominating object results in development of the so-called emotional hunger, manifesting by an increased emotional tension. Severity of emotional hunger is a reflection of discrepancy between the person’s emotional expectations and his/her abilities to fulfill them. Paranoid schizophrenia is the result of existing emotional hunger and stemming thereof emotional tension. The essence of schizophrenia is creation of an autonomic reality, which adapts to the person’s emotional needs and expectations, reducing thereby his/her emotional hunger and emotional tension. Creation of an autonomic reality exemplifies the process of mind isolation.
PL
„O obiektach dominujących" jest pracą zmierzającą do przedstawienia wpływu odbioru otaczającej rzeczywistości, szczególnie niektórych jej elementów nazwanych obiektami dominującymi, na powstanie schizofrenii paranoidalnej. W niniejszym opracowaniu schizofrenia paranoidalna ujęta jest jako choroba wynikająca z zachwiania stanu emocjonalnego człowieka, które polega na pojawieniu się w psychice ludzkiej obiektu dominującego, tj. pewnego przedmiotu, zdarzenia lub sytuacji, które człowiek obdarza szczególnie dużym ładunkiem emocjonalnym (w przypadku schizofrenii jest to ładunek pozytywny). Na obiekcie dominującym skupiają się w wysokim stopniu cenione przez chorego uczucia. Pojawienie się takiego obiektu skutkuje spolaryzowaniem się u chorego odbieranej rzeczywistości na pozytywną, związaną z obiektem dominującym, oraz na obojętną, niezwiązaną z obiektem dominującym. Wyłącznie rzeczywistość związana z obiektem dominującym może być w takiej sytuacji źródłem zaspokojenia emocjonalnego człowieka. Skutkiem niemożności osiągnięcia obiektu dominującego jest zaistnienie głodu emocjonalnego, który przejawia się zwiększonym napięciem emocjonalnym. Stopień głodu emocjonalnego jest odbiciem rozdźwięku między oczekiwaniami emocjonalnymi pacjenta a jego możliwościami. Schizofrenia paranoidalna jest efektem istniejącego głodu emocjonalnego oraz wynikającego z niego napięcia emocjonalnego. Istotą schizofrenii jest wytworzenie autonomicznej rzeczywistości, która dostosowuje się do emocjonalnych potrzeb i oczekiwań, powodując tym samym zanik emocjonalnego głodu oraz napięcia. Wytworzenie przez chorego autonomicznej rzeczywistości stanowi proces izolacji umysłu.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
94-97
Physical description
Contributors
  • Łupowo, ul. Słowackiego 21, 66-450 gm. Bogdaniec, tel.: 095 751 06 18
References
  • 1. Kępiński A.: Lęk. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
  • 2. Kępiński A.: Melancholia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
  • 3. Kępiński A.: Psychopatologia nerwic. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
  • 4. Kępiński A.: Schizofrenia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18a0fe47-01b8-46f5-8410-8b36e95c4449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.