Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 6 | 4 | 219-223

Article title

Definiowanie niskiej masy mięśniowej - problemy metodologiczne

Title variants

EN
The defining of low muscle mass – methodological issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Pomimo że na świecie obszar badań nad sarkopenią wszedł już w trzecią dekadę, zasady jej diagnozowania wciąż budzą kontrowersje. Niejasności dotyczą m.in. wskaźników określających niską masę mięśniową. Podkreśla się znaczenie formułowania punktów odcięcia dla tego parametru, właściwych dla populacji kraju, w którym prowadzi się badania nad związanym z wiekiem spadkiem masy i siły mięśniowej. Cel pracy. Wobec braku polskich punktów odcięcia dla wybranych wskaźników masy mięśniowej stosowanych w diagnostyce sarkopenii, w ramach niniejszego opracowania podjęto próbę ich wyliczenia. Materiał i metody. Analizie składu ciała w oparciu o metodę bioimpedancji elektrycznej poddano 100 zdrowych kobiet i 100 zdrowych mężczyzn w wieku 18-39 lat. Punkty odcięcia opracowano dla następujących wskaźników: ALM (z ang. Appendicular Lean Mass index) oraz MMI (z ang. Muscle Mass Index). Wyniki. Dla analizowanej grupy kobiet średni wiek wynosił 23,40 ± 4,25 lat, z kolei dla mężczyzn 24,74 ± 5,39 lat, a średnie BMI – odpowiednio: 22,10 ± 3,30 kg/m 2 i 23,98 ± 2,72 kg/m 2 . Dla wskaźnika ALM wyliczono następujące punkty odcięcia: dla kobiet: 5,50 kg/m 2 i dla mężczyzn: 7,36 kg/m 2 , a dla wskaźnika MMI odpowiednio: 7,03 kg/m 2 i 9,50 kg/m 2 . Wnioski. Zaprezentowane w ramach niniejszego opracowania punkty odcięcia wyliczone w oparciu o wyniki polskiej populacji młodych zdrowych osób mogą być rekomendowane do badań nad sarkopenią w Polsce. Geriatria 2012; 6: 219-223.
EN
Background. Despite the fact that the world's research on sarcopenia has already entered its third decade the rules for its diagnosis are controversial. Doubts concern i.a. indexes of low muscle mass. The importance of the formulation of cut-off points for this parameter are emphasized. They should be specific to the population of the country in which the research on the age-related decline in muscle mass and strength is carried out. Objective. Despite the absence of Polish cut-off points for the selected indexes of muscle mass used in the diagnosis of sarcopenia we decided to calculate them. Materials and methods. 100 healthy women and 100 healthy men aged 18-39 years underwent the study of body composition based on bioimpedance analysis. Cut-off points were calculated for the following indexes: ALM (Appendicular Lean Mass index) and MMI (Muscle Mass Index) Results. The average age of analyzed group for women was 23,40 ± 4,25 years, while for men 24,74 ± 5,39 years and average BMI – respectively: 22,10 ± 3,30 kg/m 2 and 23,98 ± 2,72 kg/m 2 . The following cut-off points were calculated for ALM index: for women – 5.50 kg/m 2 and for men- 7.36 kg/m 2 , and for MMI index, respectively: 7,03 kg/m2 and 9,50 kg/m 2. Conclusions. The calculated cut-off points based on the results of the Polish population of young healthy people can be recommended for research on sarcopenia in Poland. Geriatria 2012; 6: 219-223.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

6

Issue

4

Pages

219-223

Physical description

Dates

published
2012

References

 • 1. Rolland Y, Czerwinski S, Abellan Van Kan G, et al. Sarcopenia: its assessment, etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives. J Nutr Health Aging.2008;12:433-50.
 • 2. Cruz-Jentoft AJ, Landi F, Topinková E, et al. Understanding sarcopenia as a  geriatric syndrome. Curr Opin Clin Nutr Metab Care2010;13:1-7.
 • 3. Gallagher D, Ruts E, Visser M, et al. Weight stability masks sarcopenia in elderly men and women. Am J Physiol Endocrinol Metab2000;279:E366-375.
 • 4. Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J Nutr1997;127(5 Suppl):990-1.
 • 5. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing2010;39:412-23.
 • 6. Masanes F, Culla A, Navarro-Gonzalez M, et al. Prevalence of sarcopenia in healthy community-dwelling elderly in an urban area of Barcelona (Spain). J Nutr Health Aging2012;16:184-7.
 • 7. Janssen I, Shepard DS, Kaczmarzyk PT, et al. The healthcare costs of sarcopenia in the United States. J Am Geriatr Soc2004;52:80-5.
 • 8. Janssen I, Baumgartner RN, Ross R, et al. Skeletal muscle cutpoints associated with elevated physical disability risk in older men and women. Am J Epidemiol2004 15;159:413-21.
 • 9. Newman AB, Kupelian V, Visser M, et al. Sarcopenia: alternative definitions and associations with lower extremity function. J Am Geriatr Soc2003;51:1602-9.
 • 10. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, et al. Epidemiology of sarcopenia among elderly in New Mexico. Am J Epidemiol1998;147:755-63.
 • 11. Tichet J, Vol S, Salle A, et al. Prevalence of sarcopenia in the French senior population. J Nutr Health Aging2008;12:202-6.
 • 12. Krzymińska-Siemaszko R, Wieczorowska-Tobis K.Ocena sarkopenii u osób starszych – przyczynek do metodologii. Now Lek2012;81:10-5.
 • 13. Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, et al. Nutritional recommendations for the management of sarcopenia. J Am Med Dir Assoc2010;11:391-6.
 • 14. Lau EM, Lynn HS, Woo JW, et al. Prevalence of and risk factors for sarcopenia in elderly Chinese men and women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci2005;60:213-6.
 • 15. Janssen I, Heymsfield B, Ross R.Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older person is associated with functional impairment and physical disability. J Am Geriatr Soc2002;50:889-96.
 • 16. Fielding RA, Vellas B, Evans WJ, et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. International working group on sarcopenia. J Am Med Dir Assoc2011;12:249-56.
 • 17. Ling CH, de Craen AJ, Slagboom PE, et al. Accuracy of direct segmental multi-frequency bioimpedance analysis in the assessment of total body and segmental body composition in middle-aged adult population. Clin Nutr2011;30:610-5.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1898-7486-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.