Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 9 | 3 | 56-60

Article title

Zawał mięśnia sercowego w ciąży - opis przypadku

Title variants

EN
Myocardial infarction in pregnancy - a case study

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zawał mięśnia sercowego u kobiet w ciąży jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim. W ostatnich latach znacznie wzrosła częstość występowania, co jest związane między innymi z późnym macierzyństwem, rozwojem technik rozrodu wspomaganego pozwalającego na zajście w ciążę kobietom starszym oraz zwiększoną zapadalnością na choroby wieńcowe przez kobiety. Zawał serca u kobiet w ciąży najczęściej występuje po 33. roku życia, w III trymestrze ciąży, u wieloródek i dotyczy ściany przedniej. Europejsko-Amerykańskie wytyczne z 2003 r. zalecają leczenie zawału mięśnia sercowego u kobiet w ciąży poprzez angioplastykę wieńcową. Z uwagi na wysoki stopień umieralności ciężarnych oraz płodów, kobieta ciężarna powinna zostać objęta opieką interdyscyplinarną zespołu lekarzy i pielęgniarek. W pracy zaprezentowano przypadek 42. letniej kobiety, po przebytym zawale mięśnia sercowego ściany przedniej, u której doszło do kolejnego zawału mięśnia sercowego w 28. tygodniu ciąży.
EN
Myocardial infarction in pregnant women is a highly rare occurrence. In recent years its incidence has risen significantly, which is related, among other things, to late motherhood, development of assisted reproductive technologies which permit pregnancy in women of increasingly older age, and increasing incidence of coronary artery disease in young people. Myocardial infarction occurs most frequently in pregnant women after 33. in multiparous women, in the 3 rd trimester of pregnancy, and affects the anterior wall. The 2003 European and American guidelines recommend treatment of myocardial infarction in pregnant women by coronary artery angioplasty. Due to the high mortality of pregnant women and foetuses, interdisciplinary care should be provided by a team of doctors and nurses. The authors present the case of a 42-year-old woman after an anterior myocardial wall infarction, who had another episode in the 28 th week of pregnancy.

Discipline

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

56-60

Physical description

Dates

published
2014

References

  • 1. Ladner HE, Danielson B, Gilbert WM. Acute myocardial infarction in pregnancy and the puerperium: A population-based study. Obstet Gynecol 2005; 105: 480 – 484.
  • 2. James AH, Jamison MG, Biswas MS et al. Acute myocardial infarction in pregnancy: A United States popu- lation-based study. Circulation2006;113:1564–1571.
  • 3. Bush N, Nelson-Piercy C, Spark P et al. Myocardial infarction in pregnancy and postpartum in the UK. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil2011;18:810 – 812.
  • 4. Kealey AJ. Coronary artery disease and myocardial infarction in pregnancy: A review of epidemiology, diagno- sis, and medical and surgical management. Can J Car- diol 2010;26:185 – 189.
  • 5. Acute myocardial infarction and combined oral cantraceptives: Results of an international multicenter case- control study. WHO collaborative study of cardiovascu- lar disease and steroid hormone contraception. Lancet1997, 349, 1202-1209
  • 6. Roth A., Elkayam U. Acute myocardial infarction associated with pregnancy. Ann. Intern. Med., 1996, 125,751-762.
  • 7. Satoh H, Sano M.Pregnancy-related acute myocardial infarction in Japan - a review of epidemiology, etiology and treatment from case reports. Circ J. 2013 Feb25; 77(3):725-33
  • 8. Martin M, Romero E, Moris C. Acute myocardial infarction during pregnancy. Treatment with clopidogrel. Med Clin, 2003;121:278–279.
  • 9. Task force on the Management of Cardiovascular Disease During Pregnancy of the European Society of Car- diology. Expert consensus document on management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J2003;24:761-81.
  • 10. Al-Aqeedi RF, Al-Nabti AD. Drug – eluting stent implantation for acute myocardial infarction during pregnancy with use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitor, aspirin and clopidogrel. J Invasive Cardiol. 2008;20(5):146-9.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1896-3315-2014-9-3-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.