Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 9 | 3 | 40-55

Article title

Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów

Title variants

EN
The reaction of women after loosing their child while pregnant with it and their partners' behaviours

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Introduction. The experince of loosing a child while a woman is pregnant with it concerns a significant number of couples. The chock following the loss of a child before its birth may lead to incorrect ways of communication with the medical staff. This is a situation that burdens emotionally both sides. The aim of the work. The evaluation of the type of feelings the women and men are going through after the loss of a child before its birth. The understanding of this experience may lead to ensuring tothe parents after a miscarriage a care responding to their needs, including the appropriate medical staff support and access to professional psychological help. Materials and methods. We applied a hermeneutic dialogue and thematic studies on the life of the human being. We analysed 26 interviews with pregnant women who underwent miscarriage in the past. Results. The result of our work is the ‘Pattern of experience after the loss of a child before its birth’. They focus on the feelings of a woman after miscarriage. We determined modelling factors that is circumstances acompanying the miscarriage, the attitude towards pregnancy and ways of coping with this problem, including the social support obtained after the loss. An important element of the pattern are also the partners’ behaviours described by the examined women, including the support given to the wife and the woman’s own feelings. We also discovered distant consequences of the miscarriage, that is the feelings of the woman in the following pregnancy. The process of accepting the fact of having lost a child before its birth is facilitated by: the presence of the husband; the hope of having a child in the future; the information on the circumstances of miscarriage transmitted by the doctor; a conversation with a person showing understanding. Conclusions. The reaction following a miscarriage reminds the grief after the loss of a close person. The experience of the loss of a child before its birth can be differentiated on an individual basis and is of a procesual nature, without distinguishing phases. The situations that may intensify the sorrow and grief are encounters with a small child or a pregnant woman and problems in relation with the husband. The behaviour of the medical staff adjusted to the needs of the patient constitute a significant source of support, and the inadequate behaviours lead to the intensification of the reaction after miscarriage. A remote consequence of the loss of a child before its birth is the miscarriage-related anxiety, appearing in every other pregnancy. There is a need of psychological assistance as early as in the hospital in order to obtain further professional support.

Discipline

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

40-55

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • 1. Lachelin G. Poronienia. Warszawa: Pruszyński i S-ka, 1998.
 • 2. Kornas-Biela D. Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu. W: Oblicza macierzyństwa. Kornas-Biela D (red.) Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999; 179-200.
 • 3. Skrzypczyk J.Poronienie. W: Ciąża wysokiego ryzyka. Bręborowicz GH (red.) Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2006; 81-104.
 • 4. Barton-Smoczyńska I. O dziecku, które odwróciło się na pięcie. Łomianki: NAF, 2006.
 • 5. Kornas–Biela D. Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym. W: Z zagadnień psychologii prokreacji. Bielawska–Batorowicz E, Kornas–Biela D (red.) Lublin: Redakcja Wydawnicza KUL,1993; 61- 75.
 • 6. Chazan B. Dylematy ojcostwa. W: Oblicza ojcostwa. Kornas-Biela D (red.) Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001; 269-283.
 • 7. Pajszczyk-Kieszkiewicz T.Położnictwo i ginekologia. Łódź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2007.
 • 8. Jóźwiak M, Śledziewski A. Powikłania poronień samoistnych i sztucznych. W: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Chazan B, Leibschang J (red.) Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002; 338-352.
 • 9. Nagórko M. Dwa łyki semantyki. 2006. Dostępny online http://www.poronienie.pl/lekarze_wzorce_slowa.html
 • 10. Łuczak J, Pisarski T.Stan psychiczny kobiet w ciąży po dwóch i więcej niepowodzeniach położniczych. Ginekol Pol 1991, supl. 2: 264-267.
 • 11. Beisert M. Psychologiczne skutki zaburzeń w pełnieniu małżeńskiej funkcji prokreacyjnej. W: Z zagadnień psychologii prokreacji. Bielawska–Batorowicz E, Kornas – Biela D (red.) Lublin: Redakcja Wydawnicza KUL, 1993; 117-143.
 • 12. Chazan B. Medycznie chronione macierzyństwo. W: Oblicza macierzyństwa. Kornas – Biela D (red.) Lublin: Redakcja Wydawnicza KUL, 1999.
 • 13. Keirse M, Spitz B, Vendermeulen A.Jak sobie radziæ z poronieniem. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklo- pedyczne, 2007.
 • 14. Widera-Wysoczańska A. Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 • 15. Bartosz B. Metody jakościowe – rodzaje, dylematy i perspektywy. W: Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Straś-Romanowska M (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000; 39-52.
 • 16. Straś-Romanowska M. O metodzie jakościowej w kontekście rozważań nad tożsamością psychologii. W: Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Straś-Romanowska M (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000; 15-32.
 • 17. Kübler – Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina, 1998.
 • 18. Sanders C. Jak przeżyć stratę dziecka. Gdańsk: GWP, 2001.
 • 19. Bielawska–Batorowicz E. Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995.
 • 20. Bielawska–Batorowicz E.Kształtowanie się więzi emocjonalnej ojca z dzieckiem w okresie ciąż i po porodzie. Psychologia rozwojowa 2002; 7, 2: 61-69.
 • 21. Brannon L. Psychologia rodzaju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.
 • 22. Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Śląsk WN, 2006.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1896-3315-2014-9-3-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.