PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 2 | 142–149
Article title

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu

Content
Title variants
EN
Hospital rehabilitation in patients after brain tumor operation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Guzy mózgu stanowią istotną przyczynę zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego. W większości przypadków ich leczenie obejmuje zabieg operacyjny. Toczący się proces nowotworowy i nakładający się na niego uraz operacyjny mogą wywołać głębokie zaburzenia neurologiczne. Odwracalność tych zaburzeń, poza charakterem uszkodzenia struktur układu nerwowego zależy od skuteczności leczenia rehabilitacyjnego. Celem pracy jest ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat takiego leczenia. Wyodrębniono czynniki wpływające na wynik wdrożonej terapii. Omówiono ogólne założenia rehabilitacji chorego po operacji guza mózgu oraz postępowanie we wczesnej fazie pooperacyjnej. Przedstawiono podstawy kinezyterapii oraz metody jej realizacji. Ukazano też znaczenie terapii zajęciowej oraz psychoterapii.
EN
Brain tumors are a significant cause of dysfunction of the central nervous system. In most cases, the treatment includes surgery. The neoplastic process along with surgical trauma can cause profound neurological disorders. The reversibility of these disorders, in addition to the nature of damage to the nervous system depends on the effectiveness of rehabilitation. The aim of the paper is to show the current state of knowledge about such treatment. Factors that determine the outcome of the implemented therapy were determined. General assumptions about patient rehabilitation after brain tumor surgery and treatment in the early postoperative phase were discussed. The bases of physiotherapy and methods of its implementation were presented. The importance of occupational therapy and psychotherapy was also shown.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
142–149
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. S. Batorego 15 41-902 Bytom tel. +48 32 786 16 30
author
 • Oddział Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
References
 • 1. Mossakowski M.J., Liberski P.P. Guzy układu nerwowego. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1997: 36–45.
 • 2. Maksymowicz W. Neurochirurgia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999: 320–350.
 • 3. Boudreau C.R., Yang I., Liau L.M. Gliomas: advances in molecular analysis and characterization. Surg. Neurol. 2005; 64: 286–294.
 • 4. Hutter A., Schwetye K.E. Brain neoplasms: epidemiology, diagnosis, and prospects for cost-effective imaging. Neuroimaging Clin. N. Am. 2003; 13: 237–250.
 • 5. Nagańska E. Objawy neurologiczne guzów mózgu. Post. Nauk Med. 2006; 3: 112–118.
 • 6. Rengachary S.S. Principles of neurosurgery. Wyder L Savier. Mosby 2005: 17–25.
 • 7. Smits A. Low-grade gliomas: clinical and pathobiological aspects. Histol. Histopathol. 2002; 17: 253–260.
 • 8. Behin A., Hoang-Xuan K., Carpentier A.F. Primary brain tumours in adults. Lancet 2003; 361: 323–331.
 • 9. Vougioukas V.I., Glasker S. Surgical treatment of hemangioblastomas of the central nervous system in pediatric patients. Childs Nerv. Syst. 2005; 21: 1–5.
 • 10. Lucas M.R. Psychosocial implications for the patient with a high-grade glioma. J. Neurosci. Nurs. 2010; 42: 104–108.
 • 11. Huang M.E., Sliwa J.A. Inpatient rehabilitation of patients with cancer: efficacy and treatment considerations. PMR 2011; 3: 746–757.
 • 12. Vargo M. Brain tumor rehabilitation. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2011; 90(5): 50–62.
 • 13. Schramm J., Luyken C. Evidence for a clinically distinct new subtype of grade II astrocytomas in patients with long-term epilepsy. Neurosurgery 2004; 55: 340–347.
 • 14. WHO Classification of Tumours. Pathology and Genetics. Tumours of the nervous system. Kleihues P., Cavenee W.K. (red.). IARC Press, Lyon 2000: 180–210.
 • 15. Adams C.B. The surgery for epilepsy with speech arrest. Acta Neurochir. 1993; 56: 72–82.
 • 16. Vidović M., Sinanović O., Sabaskić L., Haticić A., Brkić E. Incidence and types of speech disorders in stroke patients. Acta Clin. Croat. 2011; 50(4): 491–494.
 • 17. Falchook A.D., Mayberry R.I., Poizner H. i wsp. Sign language aphasia from a neurodegenerative disease. Neurocase 2012; 7: 1–5.
 • 18. Messe S.R., Silverman I.E., Kizer J.R. Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2004; 62: 1042–1050.
 • 19. Pasek J., Mucha R., Opara J., Sieroń A. Rehabilitacja i fizykoterapia po udarze niedokrwiennym mózgu. Rehabil. Prakt. 2007; 2: 35–39.
 • 20. Orchardson R. Aphasia – the hidden disability. Dent. Update 2012; 39(3): 168–170, 173–174.
 • 21. Terlikiewicz J., Makarewicz R. Zaburzenia połykania. Pol. Med. Paliat. 2003; 2: 31–38.
 • 22. Pasek J., Opara J., Pasek T., Sieroń A. Ocena czynności życia codziennego w zależności od podtypu przebytego udaru niedokrwiennego mózgu i przeprowadzonej wczesnej rehabilitacji. Udar Mózgu 2009; 11(2): 41–49.
 • 23. Gehring K., Aaronson N., Taphoorn M. A description of a cognitive rehabilitation programme evaluated in brain tumor patients with mild to moderate cognitive deficits. Clin. Rehabil. 2011; 25: 675–692.
 • 24. Konovalov A.N., Razumov A.N., Namsaraeva G.T. Application of traditional methods of rehabilitative medicine to the rehabilitation of neurooncological patients. Vopr. Kurortol. Fizioter. Lech. Fiz. Kult. 2008; 6: 3–5.
 • 25. Pasek J., Opara J., Pasek T., Misiak A., Sieroń A. Cerebral plasticity in post-stroke rehabilitation. Acta Neuropsychologica 2009; 7: 305–312.
 • 26. Kelly C., Foxe J.J., Garavan H. Patterns of normal human brain plasticity after practice and their implications for neurorehabilitation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2006; 87(12): 20–29.
 • 27. Rousseaux M. Rehabilitation of patients with gliomas. Soins 2009; 733: 48–50.
 • 28. Pasek T., Pasek J., Witiuk-Misztalska A., Sieroń A. Leczenie ruchem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku. Gerontol. Pol. 2011; 19(2): 68–77.
 • 29. Pasek J., Pasek T., Budziosz J., Sieroń A. Drenaż ułożeniowy i oklepywanie klatki piersiowej – podstawowe zabiegi w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Rehabil. Prakt. 2011; 1: 20–25.
 • 30. Kossut M. Neuroplastyczność. W: Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. PWN Warszawa 2005: 111–135.
 • 31. Pasek J., Opara J., Pasek T., Szwejkowski W., Sieroń A. Znaczenie ba-dań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15(3): 3–8.
 • 32. Taub E., Uswatte G., Morris D.M. Improved motor recovery after stroke and massive cortical reorganization following Constraint-Induced Movement Therapy. Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. 2003; 14: 77–91.
 • 33. Wojtan A., Wojtan S. Charakterystyka zespołu zaniedbywania połowiczego, specyfika opieki pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2009; 17: 132–138.
 • 34. Epstein S. Constructive Thinking. The key to emotional intelligence. 1998; 1: 134–139.
 • 35. Muszyńska I. Zaburzenia orientacji przestrzennej. Ćwiczenia usprawniające. Postępy Psychologii 2000; 12: 3–6.
 • 36. Szkopek M. Schematy ćwiczeń na orientację przestrzenną. Artykuł opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym (www. szkola.net).
 • 37. Layden A.L., Newman C.F., Freeman A., Morse S.B. Cognitive therapy of borderline personality disorder. Psychiatry Res. 1993; 15: 265–275.
 • 38. Teasdale J.D. The transformation of meaning: the interacting cognitive subsystems approach. Behav. Res. Ther. 1993; 31: 339–354.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-181457af-b361-44a0-a79f-208b8f9efa16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.