PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 2 | 130-135
Article title

Objawy oczne choroby Fabry’ego

Content
Title variants
EN
Ocular manifestations of Fabry disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Fabry’ego jest sprzężonym z chromosomem X lizosomalnym schorzeniem spichrzeniowym. Cel: Celem pracy jest przedstawienie zmian ocznych w przebiegu choroby Fabry’ego. Materiał i metody: Badaniem objęto 12 chorych w wieku 14–63 lata (średnia wieku 50,2), z czego połowę stanowili mężczyźni. U każdego chorego wykonano pełne badanie okulistyczne. Wyniki: Stwierdzono prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe i ostrość wzroku. Zmiany w naczyniach spojówki miało 4 mężczyzn (66,7%) i 2 kobiety (33,3%). Keratopatia wirowata pojawiła się u 10 chorych (83%): u 5 mężczyzn (83%) i u 5 kobiet (83%). U 4 mężczyzn rozpoznano zaćmę podtorebkową tylną. Typowe zmiany naczyń siatkówki stwierdzono u wszystkich mężczyzn i u połowy badanych kobiet. Wnioski: Keratopatia wirowata była najczęstszym objawem ocznym choroby Fabry’ego. Bardziej zaawansowane zmiany występowały u mężczyzn.
EN
Fabry disease is a X-linked lysosomal storage disorder. Aim of the study: The aim was to document the ophthalmological manifestations of Fabry disease. Material and methods: The study was conducted in a group of 12 patients (50% of male subjects); aged 14–63 years (mean 50.2). All patients underwent complete ophthalmologic examination. Results: All patients reported normal intraocular pressure, and visual acuity. Changes in vessels of the conjunctiva were present in 4 males (66.7%) and 2 females (33.3%). Cornea verticillata appeared in 10 patients (83%): 5 men (83%) and 5 women (83%). Four males were diagnosed with posterior subcapsular cataract. Typical retinal changes were documented in all men and half of women. Conclusions: Cornea verticillata was the most common symptom of ocular manifestation. More severe changes occurred in men.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
130-135
Physical description
Contributors
 • Oko-Laser Kraków
 • II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
References
 • 1. Brady RO, Schiffmann R. Clinical features of and recent advances in therapy for Fabry disease. JAMA 2000; 284: 2771-2775.
 • 2. Rodriguez-Mari A, Coll MJ, Chabas A. Molecular analysis in Fabry disease in Spain fifteen novel GLA mutations and identification of a homozygous female. Hum Mutat 2003; 22: 258.
 • 3. MacDermot KD, Holmes A, Miners AH. Anderson-Fabry disease: Clinical manifestations and impact of disease in a cohort of 98 hemizygous males. J Med Genet 2001; 38: 750-760.
 • 4. Eng CM, Guffon N, Wilcox WR, et al. Safety and efficacy of recombinant human alpha-galactosidase A replacement therapy in Fabry’s disease. N Engl J Med 2001; 345: 9-16.
 • 5. Bazan-Socha S, Miszalski-Jamka T, Petkow-Dimitrow P, et al. Stabilizacja kliniczna choroby Fabry’ego w toku 54-miesięcznej enzymatycznej terapii zastępczej – ciąg dalszy obserwacji. Pol Arch Med Wewn 2007; 117: 260-265.
 • 6. Mehta A, Beck M, Eyskens F, et al. Fabry disease: a review of current management strategies. QJM 2010; 103: 641-659.
 • 7. Germain DP. Fabry disease. Orphanet J Rare Dis 2010; 22: 5-30.
 • 8. Nguyen TT, Gin T, Nicholls K, et al. Ophthalmological manifestations of Fabry disease: a survey of patients at the Royal Melbourne Fabry disease Treatment Centre. Clin Experiment Ophthalmol 2005; 33: 164-168.
 • 9. Sodi A, Ioannidis AS, Mehta A, et al. Ocular manifestations of Fabry’s disease: data from the Fabry outcome survey. Br J Ophthalmol 2007; 91: 210-214.
 • 10. Orssaud C, Dufier J, Germain D. Ocular manifestations in Fabry disease: a survey of 32 hemizygous male patients. Ophthalmic Genet 2003; 24: 129-139.
 • 11. Hirano K, Murata K, Miyagawa A, et al. Histopathologic findings of cornea verticillata in a womean heterozygous for Fabry’s disease. Cornea 2001; 20: 233-236.
 • 12. Wasielica-Poslednik J, Pfeiffer N, Reinke J, et al. Confocal laser-scanning microscopy allows differentiation between Fabry disease and amiodarone-induced keratopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2011; 249: 1689-1696.
 • 13. Sodi A, Guarducci M, Vauthier L, et al. Computer assisted evaluation of retinal vessels tortuosity in Fabry disease. Acta Ophthalmol 2013; 91: 113-119.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-17fb442b-61e6-4742-a94d-489877bc6ba1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.