PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 1 | 36-41
Article title

Przerzut raka kosmówki do kanału kręgowego – opis przypadku, przegląd literatury

Authors
Content
Title variants
EN
Metastasis of choriocarcinoma to the spinal canal – case report and review of literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
At the Department of Female Genital Neoplasms of the Center of Oncology Institute in Warsaw, a 24 years old woman presenting with choriocarcinoma in the 4th clinical stage with metastases to the central nervous system, lungs and liver has been successfully treated. Metastases to the central nervous system were located in the spinal canal at the C4-D1 level; another metastatic lesion was described at the D3-D4 level. Metastases appeared 3 months after her giving birth to a healthy, mature infant. The patient was referred to the Center of Oncology after previous neurosurgical intervention at another hospital, aiming at excision of spinal canal lesions erroneously interpreted as angiomas. Our treatment began with the patient presenting flaccid paralysis of lower extremities, severe paresis of upper extremities and assisted respiration. Poor general condition of the patient precluded administration of aggressive multidrug chemotherapy, therefore she received methotrexate in monotherapy. Improvement of her condition enabled institution of chemotherapy adequate to the clinical stage of her disease. She received multidrug chemotherapy according to the EMA-EP protocol with intrathecal administration of methotrexate. Treatment was complicated by dramatic increase of transaminase activity, clotting disturbances, signs of diabetes insipidus, fever and neutropenia. Ultimately, her HCG level normalized. At 3 years after completion of therapy, the patient lives without signs of recurrence of choriocarcinoma.
PL
W Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie przeprowadzono z sukcesem leczenie 24-letniej chorej na raka kosmówki w IV stopniu zaawansowania klinicznego z przerzutami do centralnego układu nerwowego (CUN), płuc i wątroby. Zmiany przerzutowe do CUN zlokalizowane były w kanale kręgowym na wysokości C4-Th1, opisywano również zmianę rozrostową na wysokości Th3-Th4. Przerzuty pojawiły się trzy miesiące po urodzeniu przez chorą zdrowego, donoszonego dziecka. Pacjentka trafiła do Centrum Onkologii po wcześniejszym neurochirurgicznym zabiegu operacyjnym wykonanym w innym ośrodku. Była to próba usunięcia z kanału kręgowego zmian, które błędnie interpretowano jako naczyniaki. Z porażeniem wiotkim kończyn dolnych i znacznego stopnia niedowładem kończyn górnych, ze wspomaganym oddechem chora rozpoczęła leczenie. Zły stan ogólny pacjentki uniemożliwił wdrożenie agresywnej chemioterapii wielolekowej. Terapia obejmowała początkowo jednolekowe leczenie metotreksatem. Poprawa stanu ogólnego pacjentki umożliwiła kontynuację chemioterapii dostosowanej do stopnia zaawansowania choroby. Zdecydowano się na chemioterapię wielolekową wg programu EMA-EP oraz dokanałowe podawanie metotreksatu. Leczenie było powikłane między innymi gwałtownym skokiem poziomu transaminaz, zaburzeniami krzepnięcia i objawami moczówki prostej, stanami gorączkowymi, neutropenią. Uzyskano normalizację poziomu HCG. Trzy lata po zakończeniu leczenia u chorej nie stwierdza się cech nawrotu raka kosmówki.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
36-41
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Ghaemmaghami F., Behtash N., Memarpour N. i wsp.: Evaluation and management of brain metastatic patients with high-risk gestational trophoblastic tumors. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 966-971.
 • 2. Ghaemmaghami F., Behtash N., Ayatollahi H., Hanjani P.: Successful treatment of two patients with gestational trophoblastic neoplasm presenting with emergent neurologic symptoms. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16: 937-940.
 • 3. Semple P.L., Denny L., Coughlan M. i wsp.: The role of neurosurgery in the treatment of cerebral metastases from choriocarcinoma: a report of two cases. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 157-161.
 • 4. Ghaemmaghami E, Modares M., Arab M. i wsp.: EMA-EP regimen, as firstline multiple agent chemotherapy in high-risk GTT patients (stage II-IV). Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 360-365.
 • 5. Yang J.J., Xiang Y., YangX.Y., WanX.R.: Emergency craniotomy in patients with intracranial metastatic gestational trophoblastic tumor. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2005; 89: 35-38.
 • 6. Suresh T.N., SantoshV, Shastry Kolluri VR. i wsp.: Intracranial haemorrhage resulting from unsuspected choriocarcinoma metastasis. Neurol. India 2001; 49: 231-236.
 • 7. Wright J.D., Mutch D.G.: Treatment of high-risk gestational trophoblastic tumors. Clin. Obstet. Gynecol. 2003: 46: 593-606.
 • 8. Bakri Y., Berkowitz R.S., Goldstein D.P. i wsp.: Brain metastases of gestational trophoblastic tumor. J. Reprod. Med. 1994; 39: 179-184.
 • 9. Athanassiou A., Begent R.H., Newlands E.S. i wsp.: Central nervous system metastases of choriocarcinoma. 23 years’ experience at Charing Cross Hospital. Cancer 1983; 52: 1728-1735.
 • 10. Drabik M., Michalski W: Leczenie ciążowej choroby tro-foblastycznej. Gin. Onkol. 2006; 4: 79-89.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-17842255-cb48-475e-8283-f6c5d2358360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.