PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 259-262
Article title

Analiza wzrokowego potencjału wywołanego u pacjentów z klinicznie izolowanym zespołem demielinizacyjnym

Content
Title variants
EN
Analysis of visual evoked potential in patients with clinically isolated syndrome
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background and objective: Visual evoked potential (VEP) is an essential element of the diagnostic process of multiple sclerosis. It proves substantially useful in the diagnosis of clinically silent demyelinization lesions of a visual tract. The purpose of the study is the analysis of VEP in patients with diagnosed clinically isolated syndrome – CIS. Material and methods: The study involved 77 patients with diagnosed CIS at the age range from 17 to 54 years old. VEP was performed both with pattern-reversal checkboard and flesh stimulation. Results: Mean values in both tests, were within normal. Abnormal result of VEP was obtained in 24 patients. P100 values exceeded the normal range in 21 cases (27.27%) in reversal test (in 6 patients bilaterally) and in 12 cases (15.58%) in flesh test (in 5 patients bilateral). Description: Presence of abnormal VEP was observed in 31% of examined cases, including 10 cases of retrobulbar optic neuritis in the past. Our results confirm earlier studies on the frequency of occurrence of abnormal VEP values in an early stage of MS. Further observations shall allow assessment of the function of VEP testing in identification of patients at a high risk of clinically definite multiple sclerosis (CDMS).
PL
Wstęp i cel pracy: Badanie wzrokowego potencjału wywołanego (WPW) stanowi istotny element diagnostyczny stwardnienia rozsianego. Jest niezwykle przydatne w wykrywaniu niemych klinicznie ognisk demielinizacyjnych drogi wzrokowej. Celem pracy była ocena WPW u pacjentów z klinicznie izolowanym zespołem demielinizacyjnym (clinically isolated syndrome, CIS). Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 77 pacjentów w wieku od 17 do 54 lat, u których postawiono diagnozę CIS. Badanie WPW przeprowadzono, stosując stymulację siatkówki naprzemienną zmianą wzorca szachownicy oraz fleszem tego wzorca. Wyniki: Wartości średnie latencji P100 zarówno w badaniu fleszem, jak i naprzemiennym wzorcem szachownicy mieściły się w normie. Nieprawidłowy wynik WPW uzyskano łącznie u 24 pacjentów. Wartości P100 przekroczyły normę w 21 przypadkach (27,27%) w badaniu z użyciem wzorca szachownicy (u 6 chorych obuocznie) i w 12 (15,58%) w badaniu fleszem (obuocznie w 5 przypadkach). Omówienie: W materiale własnym stwierdzono obecność nieprawidłowych WPW łącznie u 24 chorych, co stanowi 31% badanych osób (w tym u 10 osób z przebytym pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego). Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze badania dotyczące częstości występowania nieprawidłowych wartości WPW we wczesnym stadium stwardnienia rozsianego. Dalsze obserwacje pozwolą określić przydatność badania WPW w identyfikacji pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju klinicznie pewnego stwardnienia rozsianego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
259-262
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-915 Bydgoszcz, tel.: 052 378 70 87
 • Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
References
 • 1. Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. Termedia, Poznań 2006.
 • 2. Szelenberger W: Potencjały wywołane. Elmiko, Warszawa 2001.
 • 3. Zielińska M.: Potencjały wywołane w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Pol. Przegl. Neurol. 2005; 1: 106-113.
 • 4. Armitage P: Metody statystyczne w badaniach medycznych. PZWL, Warszawa 1978.
 • 5. Gronseth G.S., Ashman E.J.: Practice parameter: the usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2000; 54: 1720-1725.
 • 6. Matthews W.B., Wattam-Bell J.R., Pountney E.: Evoked potentials in the diagnosis of multiple sclerosis: a follow up study. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1982; 45: 303-307.
 • 7. Green J.B., Walcoff M.R.: Evoked potentials in multiple sclerosis. Arch. Neurol. 1982; 39: 696-697.
 • 8. Filippini G., Comi G.C., Cosi V i wsp.: Sensitivities and predictive values of paraclinical tests for diagnosing multiple sclerosis. J. Neurol. 1994; 241: 132-137.
 • 9. Lee K.H., Hashimoto S.A., Hooge J.P i wsp.: Magnetic resonance imaging of the head in the diagnosis of multiple sclerosis: a prospective 2-year follow-up with comparison of clinical evaluation, evoked potentials, oligoclonal banding, and CT. Neurology 1991; 41: 657-660.
 • 10. Hume A.L., Waxman S.G.: Evoked potentials in suspected multiple sclerosis: diagnostic value and prediction of clinical course. J. Neurol. Sci. 1988; 83: 191-210.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-177e2c81-804a-488a-8b59-f13ea53fb2e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.