PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 198-203
Article title

Najczęstsze zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt i ich związek z żywieniem Część II. Biegunki ostre i zaparcia

Content
Title variants
EN
Most common functional gastrointestinal disorders in infants and their relationship with nutrition Part II. Acute diarrhea and constipation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Disorders of defecation (constipation and diarrhoea) are very common in the paediatric population. Diarrhoea is one of the most common symptoms in paediatric practice. Almost every child under 3 years of age will be suffering from acute diarrhoea. Rotaviral infections are responsible for most acute gastrointestinal infections. This disease is a mild disorder, with watery stools, accompanied by vomits (in 90% cases) and infections of upper respiratory tract (20-40% cases). Blood in the stool that comes up in these patients demonstrates the concomitant bacterial infection. Different mechanism of invasion in bacterial diarrhoea are leading to mucosal injury of the intestine and symptoms of diarrhoea. Bacterial aetiology correlate with age of children. In children from infantile time to 4 years old Salmonella infections dominate. Above 5 years old, the most often bacterial cause of acute diarrhoea is Campylobacter jejuni (4-13%). Primary methods of treatment in diarrhoea include vascular filling with the use of oral rehydration fluids, indications for antibiotics are very rare. In some cases, hospital treatment is required. Constipation refers to bowel movements that are hard to pass or appear more rarely than typical for given age. They are deteriorating quality of life of young patients and are the cause of frequent visits to the paediatrician’s office. Functional abnormalities of unknown origin constitute 95% causes of constipation. In the thesis we present the aetiological factors, diagnostic procedures and treatment of these disorders.
PL
Zaburzenia rytmu wypróżnień (zaparcia i biegunki) są bardzo częste w populacji dziecięcej. Biegunka należy do najczęstszych objawów, z jakimi styka się w swojej praktyce lekarz pediatra. Na ostrą biegunkę zachoruje praktycznie każde dziecko poniżej 3. roku życia. Zakażenia rotawirusowe są odpowiedzialne za większość ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych. Jest to choroba o łagodnym przebiegu, charakteryzuje się wodnistymi stolcami, współwystępowaniem wymiotów (90%) oraz nieżytem górnych dróg oddechowych (20-40%). Krew w stolcu pojawiająca się u tych chorych świadczy o współistniejącym zakażeniu bakteryjnym. W biegunkach bakteryjnych w następstwie różnych mechanizmów dochodzi do uszkodzenia śluzówki jelita i objawów biegunki. Etiologia bakteryjna koreluje z wiekiem dziecka. U dzieci od okresu niemowlęcego do 4. roku życia dominuje zakażenie pałeczkami Salmonella, powyżej 5. roku życia najczęstszą bakteryjną przyczyną ostrych biegunek jest Campylobacter jejuni (4-13%). Podstawą leczenia w biegunkach jest wypełnienie łożyska naczyniowego za pomocą doustnych płynów nawadniających, wskazania do włączenia antybiotykoterapii są bardzo wąskie. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach szpitalnych. Zaparcia to utrudnione, wymagające wysiłku oddawanie stolca lub wypróżnienia rzadziej niż typowo dla danego wieku. Pogarszają one jakość życia małych pacjentów, są przyczyną częstych wizyt w gabinecie lekarza pediatry. Zaburzenia czynnościowe o nieustalonej etiologii stanowią 95% przyczyn zaparć. W pracy przedstawiono czynniki etiologiczne, postępowanie diagnostyczne oraz leczenie tych zaburzeń.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
198-203
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Szajewska H., Albrecht P (red.): Gastroenterologia dziecięca. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009: 31-43.
 • 2. World Health Organization: The treatment of diarrhea. A manual for physicians and other senior health workers. Geneva 2003. Adres: http://whqlibdoc.who.int/ hq/2003/WHO-FCH-CAH-03.7.pdf.
 • 3. Bigoraj E., Mizak B., Król J.: Struktura rotawirusów - czynnika etiologicznego infekcji pokarmowych u człowieka. Med. Weter. 2006; 62: 1215-1218.
 • 4. Rybak A.: Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci - nowości i zmiany. Standardy Medyczne. Pediatria 2008; 5: 275-284.
 • 5. Rybak A., Socha P: Algorytm postępowania w ostrej biegunce u dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria 2008; 5: 282.
 • 6. Banaszkiewicz A., Karolewska-Bochenek K: Zaparcie u dzieci. W: Szajewska H., Albrecht P (red.): Gastroenterologia dziecięca. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009: 130-134.
 • 7. Opracowanie na podstawie wytycznych NASPGN, JPGN, modyfikacja: Ryżko J., Socha P Standardy Medyczne. Pediatria 1999; 6: 258.
 • 8. Ryżko J., Dądalski M.: Zaparcie i choroba Hirschsprunga. Medycyna Praktyczna. Pediatria 2008; 1 (wydanie specjalne): 87-93.
 • 9. Banaszkiewicz A., Radzikowski A.: Zaparcie u dzieci - problem nieustający. Klin. Pediatr. 2009; 17: 373-377.
 • 10. Hyman PE., Milla PJ., Benninga M.A. i wsp.: Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/ toddler. Gastroenterology 2006; 130: 1519-1526.
 • 11. Banaszkiewicz A., Karolewska-Bochenek K: Choroba Hirschsprunga. W: Szajewska H., Albrecht P. (red.): Gastroenterologia dziecięca. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009: 135-139.
 • 12. Lowery S.P, Srour J.W, Whitehead WE., Schuster M.M.: Habit training as treatment of encopresis secondary to chronic constipation. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1985; 4: 397-401.
 • 13. Ryżko J., Dądalski M., Oracz G.: Terapia zaparć stolca u dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria 2009; 2: 257-264.
 • 14. Clayden G.S.: Management of chronic constipation. Arch. Dis. Child. 1992; 67: 340-344.
 • 15. Podlewski J.K., Chwalibogowska-Podlewska A.: Leki współczesnej terapii. Wydawnictwa Fundacji Buchnera, Warszawa 2001.
 • 16. Cyrta-Jarocka E., Kaczmarski M.: Biofeedback w leczeniu zaburzeń defekacji u dzieci. W: Ryżko J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1767006b-a1e1-4ad8-8823-eec131d8387f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.