PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 3 | 291-305
Article title

Przetrwały przewód tętniczy - zagadnienie nie tylko dla pediatrów

Content
Title variants
EN
Patent ductus arteriosus - not only a paediatric issue
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The ductus arteriosus is a vascular structure of the foetal circulation that connects the great arteries and determines the blood flow from the pulmonary trunk to the aorta bypassing the pulmonary circulation. After birth, it comes to the functional and structural closure of the ductus arteriosus and the foetal circulation changes into circulation of adult type. Sometimes, however, physiological degradation of the duct after the first few weeks of life does not happen - this situation is called patent ductus arteriosus and accounts for approximately 10% of  congenital heart defects. Patent ductus arteriosus may be asymptomatic or manifest itself with disturbances, mainly associated with the respiratory and circulatory systems, as well as disorders of other organs. A common clinical symptom is a characteristic continuous murmur, called machine-like murmur. The occurrence and severity of symptoms depend primarily on the size of the shunt through the duct and also on the age of the patient. The major complications of patent ductus arteriosus are bacterial endocarditis and pulmonary vascular disease. Treatment is based on the definitive closure of the ductus. During the first few weeks after birth, pharmacological closure with cyclooxygenase inhibitors (indomethacin, ibuprofen) is possible. Patent ductus arteriosus can also be managed with the use of non-invasive techniques (catheter procedures) or surgical treatment (a less invasive video-assisted thoracoscopy is also possible). The situation is different when there are complex anatomical heart defects in which the postnatally patent ductus arteriosus plays a different, beneficial role - these are so-called ductus-dependent defects. The management of such patients consists in maintaining the patency of the ductus arteriosus, because it determines the normal blood flow. There are also rare cases of premature (prenatal) closure of the ductus arteriosus, which may lead to the failure of foetal circulation.
PL
Przewód tętniczy jest strukturą krążenia płodowego, która zapewnia łączność pomiędzy dużymi pniami tętniczymi i tym samym warunkuje przepływ krwi z pnia płucnego do aorty z ominięciem krążenia płucnego. Podczas przełomu hemodynamicznego dochodzi do funkcjonalnego, a następnie strukturalnego zamknięcia przewodu tętniczego i zmiany krążenia płodowego na krążenie typu dorosłego. Zdarza się jednak, że po porodzie nie dochodzi do fizjologicznej degeneracji przewodu - mówimy wtedy o przetrwałym przewodzie tętniczym, który stanowi około 10% wad wrodzonych serca. Wada ta może przebiegać bezobjawowo lub manifestować się zaburzeniami, głównie ze strony układu krążeniowo-oddechowego, ale także innych narządów. Typowym objawem klinicznym jest charakterystyczny szmer ciągły, zwany maszynowym. Występowanie i nasilenie objawów zależy przede wszystkim od wielkości przecieku krwi przez przewód, a także od wieku pacjenta. Do najważniejszych powikłań przetrwałego przewodu tętniczego należą bakteryjne zapalenie wsierdzia oraz utrwalone nadciśnienie płucne. Leczenie polega na definitywnym zamknięciu przewodu. W pierwszych tygodniach po narodzinach możliwe jest zamknięcie farmakologiczne z wykorzystaniem inhibitorów cyklooksygenazy (indometacyna, ibuprofen). Możliwe jest również zabiegowe zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego z wykorzystaniem technik kardiologii interwencyjnej (przezskórnie) lub kardiochirurgii (operacyjnie bądź małoinwazyjnie z zastosowaniem wideotorakoskopii). Sytuacją szczególną są złożone wady anatomiczne serca, w których postnatalnie drożny przewód tętniczy pełni zupełnie odmienną, dobroczynną funkcję - są to tzw. wady przewodozależne. Postępowanie u takich pacjentów ma na celu przede wszystkim utrzymanie drożności ductus arteriosus, warunkuje on bowiem utrzymanie prawidłowego przepływu krwi. Znane są także rzadkie przypadki, w których dochodzi do przedwczesnego (prenatalnego) zamknięcia przewodu tętniczego, co może prowadzić do niewydolności krążenia płodowego.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
291-305
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska. Michał Jędrzejek, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, Polska, tel.: +48 691 399 392
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
author
 • Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Kierownik Oddziału: dr n. med. Ewa Homa
References
 • 1. Wojtalik M, Mrówczyński W, Skalski JH: Przetrwały przewód tęt- niczy. In: Skalski JH, Religa Z (eds.): Kardiochirurgia dziecięca. Vol. II: Kardiochirurgia szczegółowa wad wrodzonych. Wydaw- nictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003: 7–12.
 • 2. Benson LN: The arterial duct: its persistence and its patency. In: Anderson RH, Baker EJ, Redington AN et al. (eds.): Paediatric Cardiology. Elsevier Saunders, Philadelphia 2010: 875–893.
 • 3. Patent ductus arteriosus. In: Kouchoukos NT, Blackstone EH, Hanley FL et al. (eds.): Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery. Elsevier Saunders, Philadelphia 2013: 1342–1357.
 • 4. Schneider DJ: The patent ductus arteriosus in term infants, chil- dren, and adults. Semin Perinatol 2012; 36: 146–153.
 • 5. Schneider DJ, Moore JW: Patent ductus arteriosus. Circulation2006; 114: 1873–1882.
 • 6. Demkow M, Rużyłło W: Przetrwały przewód tętniczy. In: Brze- zińska-Rajszys G, Dąbrowski M, Rużyłło W et al. (eds.): Kardio- logia interwencyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 463–468.
 • 7. Gournay V: The ductus arteriosus: physiology, regulation, and functional and congenital anomalies. Arch Cardiovasc Dis2011; 104: 578–585.
 • 8. Wrodzone wady serca. Wady serca z przeciekiem lewo-prawym. In: Park MK, Salamat M (eds.): Kardiologia dziecięca. Elsevier Urban & Partner, Wrocław2011: 114–118.
 • 9. Devaney E, Ohye R, Bove EL: Congenital heart disease and anomalies of the great vessels: patent ductus arteriosus. In: Gros- feld JL, O’Neill JA, Fonkalsrud EW et al. (eds.): Pediatric Surgery. Mosby Elsevier, Philadelphia 2006: 1959–1961.
 • 10. Bernstein D: Congenital heart disease. Acyanotic congenital heart disease: the left-to-right shunt lesions: patent ductus arte- riosus. W: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB et al. (eds.): Nelson Textbook of Pediatrics. Elsevier Saunders, Philadelphia 2007: 1891–1893.
 • 11. Układ sercowo-naczyniowy. In: Bartel H (ed.): Embriologia. Pod- ręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsza- wa2010: 366–401.
 • 12. Włodarski K: Układ sercowo-naczyniowy. In: Sadler TW (ed.): Embriologia lekarska. Med Tour Press International, Warszawa 1993: 179–227.
 • 13. Trojnarska O, Kępka C, Demkow M: Wady dużych tętnic. In: Hryniewiecki T, Gąsior Z, Rużyłło W (eds.): Wady serca. Vol. II, Medical Tribune Polska, Warszawa 2013: 593–600.
 • 14. Burns DK, Kumar V: Patologia narządowa. Serce: przetrwały prze- wód tętniczy.W: Kumar V, Cotran RS, Robbins SL (eds.): Robbins: Patologia. Elsevier Urban & Partner. Wrocław2003: 448–449.
 • 15. Kubicka K, Kawalec W: Kardiologia dziecięca. Vols. I and II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • 16. Javidan-Nejad C: Patent ductus arteriosus. In: Ho VB, Reddy GP (eds.): Cardiovascular Imaging. Elsevier Saunders, St Louis2011: 583–597.
 • 17. Kawalec W: Układ krążenia: wady wrodzone serca. In: Szczapa J (ed.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 176–192.
 • 18. Webb GD, Smallhorn JF, Therrien J et al.: Congenital heart dis- ease. Specific cardiac defects: left-to-right shunts: patent ductus arteriosus. In: Bonow RO, Mann DL, Zipes DP et al. (eds.): Braunwald’s Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Med- icine. Elsevier Saunders, Philadelphia 2008: 1585–1586.
 • 19. Keck EW: Wrodzone wady serca i naczyń: Przetrwały przewód tętniczy Botalla. In: Keck EW (ed.): Kardiologia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa1993: 117–122.
 • 20. Thanopoulos BD, Brilli SD, Toutouzas PK: Patent ductus arteri- osus and aortopulmonary window. In: Gatzoulis MA, Webb GD, Daubeney PEF (eds.): Diagnosis and Management of Adult Con- genital Heart Disease. Elsevier Saunders, London 2010: 256–260.
 • 21. Hoffman P: Wrodzone wady serca u dorosłych: przetrwały prze- wód tętniczy. W: Gajewski P (ed.): Choroby wewnętrzne. Kom- pendium. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013: 223–224.
 • 22. Kubicka K, Kawalec W: Choroby układu krążenia: Przetrwały przewód tętniczy. In: Kawalec W, Kubicka K (eds.): Pediatria. Vol. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 304–305.
 • 23. Beekman RH, Hirsch R, Zussman M et al.: Transcatheter thera- pies for congenital heart disease. In: Topol EJ, Teirstein PS (eds.): Textbook of Interventional Cardiology. Elsevier Saunders, Phila- delphia2012: 718–744.
 • 24. Sungur M, Karakurt C, Ozbarlas N et al.: Closure of patent duc- tus arteriosus in children, small infants, and premature babies with Amplatzer duct occluder II additional sizes: multicenter study. Catheter Cardiovasc Interv2013; 82: 245–252.
 • 25. Dzielicki J, Korlacki W: Chirurgia małoinwazyjna. In: Czernik J (ed.): Chirurgia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War- szawa2005: 834–856.
 • 26. Rothenberg S: Thoracoscopy in infants and children. In: Ashcraft KW, Holcomb GW, Murphy PJ (eds.): Pediatric Surgery. Elsevier Saunders, Philadelphia 2005: 371–382.
 • 27. Żyła-Frycz M: Wady przewodozależne. In: Skalski JH, Religa Z (eds.): Kardiochirurgia dziecięca. Vol. I: Wybrane problemy kli- niczne. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003: 327–338.
 • 28. Enzensberger C, Wienhard J, Weichert J et al.: Idiopathic con- striction of the fetal ductus arteriosus: three cases and review of the literature. J Ultrasound Med2012; 31: 1285–1291.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-1531-2014-10-3-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.