PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 3 | 270-277
Article title

Sen, bezsenność i jej leczenie - krótki przegląd aktualnej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa

Content
Title variants
EN
Sleep, insomnia and its treatment - a brief review of current knowledge on the subject with a special attention to herbal medicine
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Sleep accounts for one third of human life. Its quality and duration affect our daily functioning, mood, concentration, perception and, to a large extent, the condition of our health. Approximately 10% of the world population suffer from insomnia. This can be incidental insomnia, i.e. lasting a few days, short-term insomnia, i.e. lasting up to a month, or chronic insomnia, which lasts over a month. People react to stress with insomnia. Acute and chronic stress often cause insomnia. Individuals who experience stress often have increased muscle tone, heart rate and blood pressure, which cause problems with falling asleep. In order to prevent insomnia lasting over 2 weeks from becoming a chronic condition, pharmacological treatment should be introduced and, as always in the case of sleep disturbances, the patient should be familiarised with the issue of sleep hygiene. Sleep medicines can be taken no longer than 2 weeks (benzodiazepine receptor agonists) or 4 weeks (benzodiazepines) due to the risk of dependency. In the treatment of insomnia such medicines can be taken only 2-3 times a week or 10 times a month. Preparations containing magnesium, calcium, L-tryptophan, melatonin and vitamin B6 can be used as support medication. Among herbs valerian, hop and lemon balm have confirmed therapeutic properties. Recently the soporific effect of tart cherry has been increasingly discussed. The efficacy of other plants used to treat insomnia is questionable. What seems effective, on the other hand, is cognitive-behavioural therapy, mindfulness meditation, acupressure, acupuncture and tai chi. Yoga and relaxing massage are also helpful in combating stress and therefore indirectly insomnia as well.
PL
Sen wypełnia jedną trzecią ludzkiego życia. Od jego jakości i długości zależą funkcjonowanie w ciągu dnia, nastrój, koncentracja, spostrzegawczość i w dużej mierze stan zdrowia. Na bezsenność cierpi około 10% ludności na świecie. Może to być bezsenność przygodna, czyli trwająca kilka dni, krótkotrwała, trwająca do miesiąca, lub przewlekła - utrzymująca się ponad miesiąc. Ludzie reagują zaburzeniami snu na stres. Ostry i przewlekły stres staje się często przyczyną bezsenności. U osób, które odczuwają stres, obserwuje się zwiększone napięcie mięśniowe, przyspieszoną pracę serca i podwyższone ciśnienie krwi, powodujące problemy z zaśnięciem. Aby utrzymująca się ponad 2 tygodnie bezsenność nie przekształciła się w przewlekłą, należy wdrożyć leczenie farmakologiczne i - jak zawsze w sytuacji zaburzeń snu - zapoznać pacjenta z kwestią higieny snu. Lek nasenny, ze względu na ryzyko uzależnienia, może być przyjmowany nie dłużej niż 2 (agoniści receptora benzodiazepinowego) do 4 tygodni (benzodiazepiny). W leczeniu bezsenności przewlekłej leki te można stosować nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu lub 10 razy w miesiącu. Lekami wspomagającymi mogą być preparaty zawierające magnez, wapń, L-tryptofan, melatoninę i witaminę B6. Z ziół udowodnione efekty terapeutyczne wywołują kozłek lekarski i chmiel oraz melisa lekarska. Ostatnio coraz więcej mówi się też o nasennym działaniu wiśni pospolitej. Skuteczność innych używanych w leczeniu bezsenności roślin jest wątpliwa. Efektywne wydają się natomiast: terapia poznawczo-behawioralna, medytacja uważności, akupresura, akupunktura i tai chi. W walce ze stresem, a pośrednio więc i z bezsennością, pomocne są też joga i masaż relaksacyjny.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
270-277
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Zakład Fizjologii Klinicznej Międzywydziałowej Katedry Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Mazowiecka 6/8, 92-216 Łódź, tel.: +48 42 272 56 56. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
author
 • Zakład Fizjologii Klinicznej Międzywydziałowej Katedry Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
References
 • 1. Volk S: Zaburzenia snu i jak z nimi walczyć. Springer PWN, Warszawa 1996.
 • 2. Skalski M: Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Medical Tri- bune Polska, Warszawa 2012.
 • 3. Rechtschaffen A, Bergmann BM, Everson CA et al.: Sleep depri- vation in the rat: X. Integration and discussion of the findings. 1989. Sleep2002; 25: 68–87.
 • 4. Zieliński J, Pływaczewski R, Bednarek M: Zaburzenia oddycha- nia w czasie snu. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • 5. Laffont F: Odzyskać sen. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1996.
 • 6. Ohayon MM: Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Med Rev2002, 6: 97–111.
 • 7. Morin CM, LeBlanc M, Daley M et al.: Epidemiology of insom- nia: prevalence, self-help treatments, consultations, and determi- nants of help-seeking behaviors. Sleep Med2006, 7: 123–130.
 • 8. Walsh JK, Coulouvrat C, Hajak G et al.: Nighttime insomnia symptoms and perceived health in the America Insomnia Survey (AIS). Sleep2011; 34: 997–1011.
 • 9. Pigeon WR, Bishop TM, Marcus JA: Advances in the manage- ment of insomnia. F1000Prime Rep2014; 6: 48.
 • 10. Ho FY, Chung KF, Yeung WF et al.: Self-help cognitive-behavior- al therapy for insomnia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Med Rev2014. DOI: 10.1016/j.smrv.2014.06.010.
 • 11. Koffel EA, Koffel JB, Gehrman PR: A meta-analysis of group cog- nitive behavioral therapy for insomnia. Sleep Med Rev2014. DOI: 10.1016/j.smrv.2014.05.001.
 • 12. Jernelöv S, Lekander M, Blom K et al.: Efficacy of a behavioral self-help treatment with or without therapist guidance for co- morbid and primary insomnia – a randomized controlled trial. BMC Psychiatry2012; 12: 5.
 • 13. Ong JC, Manber R, Segal Z et al.: A randomized controlled trial of mindfulness meditation for chronic insomnia. Sleep2014; 37: 1553–1563.
 • 14. Hubbling A, Reilly-Spong M, Kreitzer M et al.: How mindfulness changed my sleep: focus groups with chronic insomnia patients. BMC Complement Altern Med2014; 14: 50.
 • 15. Drake CL, Pillai V, Roth T: Stress and sleep reactivity: a prospec- tive investigations of the stress-diathesis model of insomnia. Sleep2014; 37: 1295–1304.
 • 16. Abbasi B, Kimiagar M, Sadeghniiat K et al.: The effect of magne- sium supplementation on primary insomnia in elderly: a double- blind placebo-controlled clinical trial. J Res Med Sci2012; 17: 1161–1169.
 • 17. Lichstein KL, Payne KL, Soeffing JP et al.: Vitamins and sleep: an exploratory study. Sleep Med2007; 9: 27–32.
 • 18. Baek JH, Nierenberg AA, Kinrys G: Clinical applications of herb- al medicines for anxiety and insomnia; targeting patients with bipolar disorder. Aust N Z J Psychiatry2014; 48: 705–715.
 • 19. Lacher SK, Mayer R, Sichardt K et al.: Interaction of valerian extracts of different polarity with adenosine receptors: identifi- cation of isovaltrate as an inverse agonist at A1 receptors. Bio- chem Pharmacol2007; 73: 248–258.
 • 20. Dietz BM, Mahady GB, Pauli GF et al.: Valerian extract and valerenic acid are partial agonists of the 5-HT5a receptor in vitro. Brain Res Mol Brain Res2005; 138: 191–197.
 • 21. Komori T, Matsumoto T, Motomura E et al.: The sleep-enhanc- ing effect of  valerian inhalation and sleep-shortening effect of lemon inhalation. Chem Senses2006; 31: 731–737.
 • 22. Kohnen R, Oswald WD: The effects of valerian, propranolol, and their combination on activation, performance, and mood of healthy volunteers under social stress conditions. Pharmaco- psychiatry 1988;21: 447–448.
 • 23. Zanoli P, Zavatti M: Pharmacognostic and pharmacological pro- file of Humulus lupulus L. J Ethnopharmacol2008; 116: 383–396.
 • 24. Zanoli P, Rivasi M, Zavatti F et al.: New insight in the neurophar- macological activity of Humulus lupulus L. J Ethnopharmacol2005; 102: 102–106.
 • 25. Schiller H, Forster A, Vonhoff C et al.: Sedating effects of Humu- lus lupulus L. extracts. Phytomedicine2006; 13: 535–541.
 • 26. Chadwick LR, Pauli GF, Farnsworth NR: The pharmacognosy of Humulus lupulus L. (hops) with emphasis on estrogenic prop- erties. Phytomedicine2006; 13: 119–131.
 • 27. Cornu C, Remontet L, Noel-Baron F et al.: A dietary supplement to improve the quality of sleep: a randomized placebo controlled trial. BMC Complement Altern Med2010; 10: 29.
 • 28. Sarris J, Panossian A, Schweitzer I et al.: Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: a review of psychopharmacol- ogy and clinical evidence. Eur Neuropsychopharmacol2011; 21: 841–860.
 • 29. Srivastava JK, Shankar E, Gupta S: Chamomile: a herbal medi- cine of  the past with bright future. Mol Med Rep2010; 3: 895–901.
 • 30. Avallone R, Zanoli P, Corsi L et al.: Benzodiazepine compounds and GABA in flower heads of Matricaria chamomilla. Phytother Res1996; 10: 177–179.
 • 31. Avallone R, Zanoli P, Pula G et al.: Pharmacological profile of apigenin, a flavonoid isolated from Matricaria chamomilla. Biochem Pharmacol2000; 59: 1387–1394.
 • 32. Zick SM, Wright BD, Sen A et al.: Preliminary examination of the efficacy and safety of  a  standardized chamomile extract for chronic primary insomnia: a randomized placebo-controlled pilot study. BMC Complement Altern Med2011; 11: 78.
 • 33. Pigeon WR, Carr M, Gorman C et al.: Effect of a tart cherry juice beverage on the sleep of older adults with insomnia: a pilot study. J Med Food2010; 13: 579–583.
 • 34. Howatson G, Bell PG, Tallent J et al.: Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality. Eur J Nutr2012; 51: 909–916.
 • 35. Riga P, Medina S, García-Flores LA et al.: Melatonin content of pepper and tomato fruits: effects of cultivar and solar radia- tion. Food Chem2014; 156: 347–352.
 • 36. Vitalini S, Gardana C, Simonetti P et al.: Melatonin, melatonin isomers and stilbenes in Italian traditional grape products and their antiradical capacity. J Pineal Res2013; 54: 322–333.
 • 37. Vitalini S, Gardana C, Zanzotto A et al.: The presence of melato- nin in grapevine (Vitis vinifera L.) berry tissues. J Pineal Res2011; 51: 331–337.
 • 38. Laudon M, Frydman-Marom A: Therapeutic effects of melato- nin receptor agonists on sleep and comorbid disorders. Int J Mol Sci2014; 15: 15924–15950.
 • 39. Sarris J, Byrne GJ: A systematic review of insomnia and comple- mentary medicine. Sleep Med Rev2011; 15: 99–106.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-1531-2014-10-3-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.