PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 3 | 315-321
Article title

Zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego z ektopią moczowodu - trudności diagnostyczne w trakcie badań obrazowych. Opis dwóch przypadków

Content
Title variants
EN
Pelvicalyceal system duplication with ectopic ureter - diagnostic difficulties associated with the imaging procedure. Two cases report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary tract abnormalities are the most frequently occurring developmental anomaly in children. Pelvicalyceal system duplication is one of them and signifies the existence of two urine diverting separate systems. This anomaly occurs in 10% of population, usually in girls, and is associated with complete or partial ureter duplication. The frequency of total ureter duplication, which in 20-40% of patients is found as bilateral, is 1:125 children (0.8% of the population). The most frequent malformation is asymptomatic, diagnosed coincidentally casually and does not require any treatment. In some patients with pelvicalyceal system duplication, vesicoureteral reflux (VUR) and ectopic ureter may coexist. Malposition of ureter's orifice into the bladder predispose to urinary retention, development of hydronephrosis and urinary tract infection (UTI). Ectopic ureterocele is recognized in 6-20% of children with recurrent UTI. The reason why children are referred to the hospital is UTI or  hydronephrosis revealed by ultrasound imaging. When the ultrasound image of  pelvicalyceal system duplication is  ambiguous, micturating cystourethrography (MCU) and scintigraphy become the primary diagnostic procedure, or urography - in more complicated cases. In the case of ectopic ureter, the danger of inappropriate catheterization, i.e. directly into its lumen, may occur. Though very rare, this may cause some diagnostic difficulties and lead to injury of the urinary tract. For this reason, we want to further discuss this complication following a diagnostic procedure on the example of two cases of pelvicalyceal system duplication with ectopic ureter.
PL
Wady układu moczowego należą do najczęstszych anomalii rozwojowych u dzieci. Jedną z nich jest zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego, czyli obecność nerki z dwoma oddzielnymi układami odprowadzającymi mocz. Wada ta występuje u około 10% populacji, częściej u płci żeńskiej. Towarzyszyć jej może całkowite lub częściowe zdwojenie moczowodu. Całkowite zdwojenie moczowodu, które w 20-40% przypadków dotyczy obu stron, obserwuje się z częstością 1:125 dzieci (0,8% populacji). Najczęściej wada jest bezobjawowa, rozpoznawana przypadkowo i nie wymaga leczenia. U części pacjentów ze zdwojeniem układu kielichowo-miedniczkowego mogą współistnieć odpływ pęcherzowomoczowodowy oraz ektopia moczowodów. Ich nieprawidłowo zlokalizowane ujście do pęcherza jest często przyczyną zastoju moczu, rozwoju wodonercza i zakażeń układu moczowego. U 6-20% dzieci, jeśli wadzie towarzyszy nawracające zakażenie układu moczowego, rozpoznaje się ektopowe ureterocele. Powody kierowania chorych do szpitala to zakażenia układu moczowego lub wodonercze, wykryte badaniem ultrasonograficznym. Przy niejednoznacznym, w odniesieniu do zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego, obrazie ultrasonograficznym podstawowymi badaniami diagnostycznymi są cystouretrografia mikcyjna, scyntygrafia, a w bardziej skomplikowanych przypadkach - urografia. Przy ektopicznym ujściu moczowodów istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia cewnika bezpośrednio do moczowodu. Trzeba podkreślić, że są to niezwykle rzadkie przypadki, ale o istotnych implikacjach (duże trudności diagnostyczne oraz uszkodzenie dróg moczowych). Z tego powodu przedstawiamy opis dwóch przypadków zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego z ektopicznym moczowodem, przy których diagnostyce wystąpiło to powikłanie.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
315-321
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Polska, tel.: +48 71 736 44 00. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
author
 • Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marek Sąsiadek
author
 • Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marek Sąsiadek
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
References
 • 1. Sharaf F, Safdar CA, Rasool N et al.: An unusual case of urinary incontinence in a female child. J Pediatr Urol 2013; 9: 43–45.
 • 2. Handler TF, Shapiro E: Incontinence in a child with a duplex kidney: case report. Rev Urol 2002; 4: 44–48.
 • 3. Mackie GG, Stephens FD: Duplex kidneys: a correlation of renal dysplasia with position of the ureteral orifice. J Urol 1975; 114: 274–280.
 • 4. Siomou E, Papadopoulou F, Kollios KD et al.: Duplex collecting system diagnosed during the first 6 years of life after a first urinary tract infection: a study of 63 children. J Urol 2006; 175: 678–681.
 • 5. Ubetagoyena Arrieta M, Sarasqueta Eizaquirre C, Arruebarrena Lizarraga D et al.: [Urinary tract duplication]. An Pediatr (Barc) 2012; 77: 261–266.
 • 6. Rathaus V, Konen O, Shapiro M et al.: Malposition of catheters during voiding cystourethrography. Eur Radiol 2001; 11: 651–654.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-1531-2014-10-3-10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.