PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 294-301
Article title

Wpływ terapii PNF na proces poprawy motorycznej u pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu zlokalizowanym w lewej półkuli w okresie ostrym rehabilitacji

Content
Title variants
EN
Effect of PNF-therapy on recovery in patients after ischemic stroke located in left hemisphere in acute rehabilitation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Celem pracy było sprawdzenie wpływu postępowania rehabilitacyjnego z zastosowaniem koncepcji PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) na proces usprawniania motorycznego pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu zlokalizowanym w lewej półkuli. Badania przeprowadzono w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM w Katowicach Ligocie (SPCSK SUM). MATERIAŁ I METODY Materiał badawczy stanowiła grupa 20 hospitalizowanych pacjentów (15 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku od 49 do 86 lat. Do weryfikacji procesu badawczego wykorzystano skale: Brunnstom, Rankina i Test Lovetta oraz testy funkcjonalne: Up and Go Test i Functional Reach Test. Badania przeprowadzono w ciągu pierwszych 24 godzin po zakwalifikowaniu pacjenta na Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii SP CSK SUM oraz w ciągu ostatnich 24 godzin przebywania badanych na oddziale, po przeprowadzonym procesie usprawniania motorycznego. WYNIKI Wszystkie przeprowadzone testy wykazały poprawę zarówno w zakresie siły mięśniowej, napięcia mięśniowego, jak i odzyskania sprawności w codziennych czynnościach.
EN
AIM The aim of the work was to examine the influence of PNF-therapy (proprioceptive neuromuscular facilitation therapy) based rehabilitation on the improvement process of motor impairment in patients after ischemic stroke located in the left hemisphere. Our study was carried out in K. Gibiński Central Clinic Hospital of the Medical University of Silesia in Katowice-Ligota. MATERIALS AND METHODS The research subjects were represented by a group of 20 patients (15 female and 5 male) aged 49–86 years, hospitalized in the abovementioned facility. Physical therapy in a stroke department begins (in the first 24 h) withcomprehensive evaluation of motor function, mobility, balance, coordination, sensation, and proprioception. Tests used to measures them include: Lovett scale, Brunnstom scale, Rankin scale, Up and Go Test and the Functional Reach Test. Goals that are measurable and realistic were set by the doctors and rehabilitation team, and were reevaluated in the last 24 h before discharge. RESULTS AND CONCLUSIONS The results of our study indicate that a PNF-therapy based rehabilitation program helps in promoting the recovery of muscle strength, preventing complications due to disabilities and improves adapting to activities of dailyliving.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
294-301
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 504 289 930
 • Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersystetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Cywińska-Wasilewska G., Nyka W. Wytyczne postępowania u chorych po udarach mózgu. Post. Rehabil. 2004; 18: 59–61.
 • 2. Samojedna-Kobosz A., Pacześniak-Jost A., Samojedny A., Kwolek A., Majka M., Miechowicz S. Wyjściowa tomografia komputerowa u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu a postępy rehabilitacji – doniesienie wstępne. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2004; 2: 158–165.
 • 3. Krekora K., Czernicki J., Szymczak W. Trwałość wyników rehabilitacji u chorych z niedowładem połowicznym po udarze mózgu. Kwart. Ortop. 2008; 4: 389–396.
 • 4. Kozera G. Edukacja chorego po udarze mózgu. Chor. Serca Naczyń2007; 4: 123–126.
 • 5. Szulc H. Strategia postępowania usprawniającego pacjentów po udarze mózgu. Ter. Manual. 2004; 4: 50–54.
 • 6. Pałka T., Puchowska-Florek M. Choroby po udarze-rehabilitacja ruchowa i zaburzeń mowy. Chor. Serca Naczyń2007; 4: 89–92.
 • 7. Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H. Charakterystyka usprawniania chorych na udar mózgu w poszczególnych okresach rehabilitacji. Ann. Acad. Med. Siles. 2006; 60: 41–46.
 • 8. Członkowska A, Starzyńska-Długosz I, Kwolek A, Krawczyk M. Ocena potrzeb w dziedzinie wczesnej rehabilitacji poudarowej w Polsce. Neurol. Neurochir. Pol. 2006; 40: 471–477.
 • 9. Członkowska A. Postępowanie rehabilitacyjne po udarze mózgu: Raport Zespołu Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. (przedm.) Neurol. Neurochir. Pol. 2001; supl. 6: 1–32.
 • 10. Malczewski D. Wczesna rehabilitacja i profilaktyka powikłań po udarze mózgu. Terapia2005; 13(10): 22–25.
 • 11. Miller E. Ocena funkcjonalna skuteczności wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu – obserwacja półroczna. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2007; 5: 205–210.
 • 12. Kwolek A. Zasada rehabilitacji chorych po udarze mózgu. XlX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Łódź31.08-03.09. 2005. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39(4 suppl 3): S739–S741.
 • 13. Mikołajewska E., Radziszewski K. Metoda NDT-Bobath w rehabilitacji pacjentów dorosłych. Valetudinaria – Post. Med. Klin. Wojsk. 2007; 12: 55–57.
 • 14. Malczewski D., Marusik R. Zastosowanie metody ograniczenia i wymuszenia ruchu w usprawnianiu pacjentów po przebytym udarze mózgu. Terapia 2008; 16(10): 63–66.
 • 15. Śliwiński Z., Kopa M., Halat B.i wsp. Ocena przydatności aplikacji Kinesiology Taping u chorych po udarze mózgu usprawnianych metodą PNF. Doniesienie wstępne. Fizjoter. Pol. 2008; 8: 325–334.
 • 16. Stolarski J., Kochanowski J., Wójtowicz S., Trochimiuk J. Metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF) i metoda NDT- -Bobath w procesie leczenia zaburzeń równowagi pochodzenia neurogennego. Terapia 2008; 16(10): 71–75.
 • 17. Krawczyk M., Sidaway M. Kliniczne efekty intensywnego leczenia ruchem pacjentów po przebytym udarze mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2002; 36 supl. 1: 41–60.
 • 18. Franek A., Gieremek K,. Polak A. Niektóre kinezyterapeutyczne aspekty postępowania z chorymi ze spastycznością. Post. Rehabil. 1996; 10(2): 5–12.
 • 19. Jaruga M. Zdaniem redaktora Koncepcja PNF. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 1: 4–5.
 • 20. Kokosz M., Saulicz E., Żmudzka-Wilczek E., Saulicz M. Możliwości wykorzystania stymulacji oraz technik specjalnych w metodzie PNF. Fizjoterapia1998; 6(3): 20–27.
 • 21. Kwolek A., Drużbicki M., Przysada G. Zasady rehabilitacji szpitalnej chorych po udarze mózgu. Post. Rehabilit. 2004; 18(3): 7–9.
 • 22. Fronczek M., Szulkowska K., Adamczewski T., Gworys K., Kujawa J. Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (PNF) jako terapia funkcjo- nalna. Kwart. Ortop. 2008; (2): 144–158.
 • 23. Śliwka A. Zasady filozofii PNF i ich zastosowanie w praktyce. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 1: 12–13.
 • 24. Śliwka A. Procedury koncepcji PNF wykorzystywane w trakcie terapii – krok po kroku. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 1: 14–18.
 • 25. Brainin M., Bronstein N., Boysen G., DemarinV. Acute neurological stroke in Europe: result of the European Stroke Care Inventory. Eur. J. Neurol. 2000; 7: 5–10.
 • 26. Baron J.C., Cohen L.G., Cramer S.C., Dobkin B.H., Johansen-Berg H., Loubinoux I., Marshall R.S., Ward N.S. Neuroimaging in stroke recovery: a position paper from the First International Workshop on Neuroimaging and Stroke Recovery. Cerebrovasc. Dis. 2004; 18: 260–267.
 • 27. Paolucci S., Antonucci G., GrassoM.G. et al. Early versus delayed inpatient stroke rehabilitation: a matched comparison conducted in Italy. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2000; 81: 695–700.
 • 28. Salter K., Jutai J., Hartley M., Foley N. Impact ofearly vsdelayed admission to rehabilitation on functional outcomes in persons with stroke. J. Rehabil. Med. 2006; 38: 113–117.
 • 29. Bernhardt J., Dewey H., Thrift A., Donnan G. Inactive and alone: physical activity within the first 14 days of acute stroke unit care. Stroke2004; 35: 1005–1009.
 • 30. Van Peppen R.P., Kwakkel G., Wood-DauphineeS., Van der WessP.J., DekkerJ. The impact of physical therapy on functional outcomes after stroke; what’s the evidence? Clin. Rehabil. 2004; 18: 833–862.
 • 31. Pollock A., Baer G., LanghorneP. Physiotherapy treatment approaches for the recovery of postural control and lower limb function following stroke: a systemtic review. Clin. Rehabil. 2007; 21: 395–410.
 • 32. Paolucci S., Antonucci G., Pratesi L., Traballesi M., LubichS., Grasso M.G.Functional outcome In stroke inpatient rehabilitation: predicting no, low and high response patients. Cerebrovasc. Dis. 1998; 8: 228–234.
 • 33. Sash S., Cooper B. Efficiency, effectiveness and duration of stroke rehabilitation. Stroke1990; 21: 241–246.
 • 34. Wyller T.B., Sording K.M., Sveen U., Ljunggren A.E., Bautz-Holter E. Are there gender differences in functional outcome after stroke? Clin. Rehabil. 1997; 11: 171–179.
 • 35. Chae J., Zorowitz R.D., Johnston M.V. Functional outcome of hemorrhagic and nonhemorrhagic stroke patients after in-patient rehabilitation. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 1996; 75: 177–182.
 • 36. Falconer J.A., Naughton B.J., Strasser D.C., Sinacore J.M. Stroke inpatient rehabilitation: a comparison across age groups. J. Am. Geriatr. Soc. 1994; 42: 39–44.
 • 37. Ween J.E., Alexander M.P., D’Esposito M., Roberts M. Factors predictive of stroke outcome in a rehabilitation setting. Neurology1996; 47: 388–392.
 • 38. Piastuch Sz., Banach M., Longawa K., Windak F. Rehabilitacja poudarowa metodą PNF, z zastosowaniem i bez toksyny botulinowej – opisy przypadków. Rehabil. Med. 2005; 9(1): 21–30.
 • 39. Forster A., Young J. Incidence and consequences of falls due to stroke: a systematic inquiry. BMJ1995; 311: 83–86.
 • 40. Mackintosh S.F., Goldie P., Hill K. Falls incidence and factors associa td with falling in older, community-dwelling, chronic stroke survivors (> 1 year after stroke) and matched controls. Aging Clin. Exp. Res. 2005; 17: 74–81.
 • 41. Mackintosh S.F., Hill K.D., Dodd K.J., Goldie P.A., Culham E.G. Balance score and a history of falls in hospital predict recurrent falls in the 6 month following stroke rehabilitation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2006; 87: 1583–1589.
 • 42. Wolny R., Saulicz E., Gnat R. Ocena efektywności metody PNF w usprawnianiu czynności życia codziennego u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoter. Pol. 2009; 9: 51–60.
 • 43. Kwakkel G., van Peppen R., Wagenaar R.C. Effects of augmented exercise therapy time after stroke: a metaanalysis. Stroke2004; 35: 2529–2539.
 • 44. Langhome P., Wagenaar R., Partridge C. Physiotherapy after stroke: more is better? Physiother. Res. Int. 1996; 1: 75–88.
 • 45. Żyżniewska-Banaszak E., Cichocki P. Postępowanie rehabilitacyjne w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu. Czyn. Ryz. 2009; 1: 30–33.
 • 46. WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. Geneva: World Health Organization2000.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-5-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.