PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 289-293
Article title

Piezosurgery jako minimalnie inwazyjny dostęp w bocznej orbitotomii w usuwaniu guzów oczodołu

Content
Title variants
EN
Piezosurgery as a minimally invasive approach in lateral orbitotomy in orbital tumor resection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP W przypadku guzów oczodołu celem leczenia powinno być ich całkowite usunięcie, z perspektywą na poprawę i zachowanie widzenia i funkcji ruchowych oka. Guzy oczodołu są usuwane z dostępu czołowo-oczodołowego lub orbitotomii bocznej, z użyciem wysokoobrotowej wiertarki do cięcia kości. Ten sposób osteotomii może wiązać się z powstaniem ubytków tkanki kostnej i niezadowalającym efektem kosmetycznym, zwłaszcza gdy osteotomia uszkodza łuk oczodołu. Celem pracy była ocena zastosowania techniki piezosurgery do wykonania orbitotomii bocznej, jako małoinwazyjnego dostępu operacyjnego, i jej wpływu na usyskane efekty kosmetyczne operacji. MATERIAŁ I METODA W okresie ponad 2 lat operowaliśmy techniką piezosurgery 7 pacjentów z różnymi guzami oczodołu, wykonując orbitotomię boczną i usuwając guz. Dokładna loalizacja guzów była potwierdzana w badaniu MRI. Technika piezosurgery jest aktywna tylko w zmineralizowanej tkance. Metoda ta z wykazywaną grubością cięcia tylko 0,5 mm ułatwia bardzo delikatne i bezpieczne cięcie kości, bez jakichkolwiek uszkodzeń opony twardej, naczyń lub nerwów. Do rekonstrukcji kostnej oczodołu stosowaliśmy metodę mini plate. Skuteczność leczenia i uzyskanych efektów kosmetycznych w operowanej grupie pacjentów oceniano w przedziale 6-25 miesięcy od zabiegu operacyjnego. WYNIKI Piezosurgery oferuje lepszy, małoinwazyjny chirurgiczny dostęp w porównaniu z metodą klasyczną. Technika ta ułatwia bezpieczne i całkowite wycięcie guzów oczodołu w tylko nieznacznie dłuższym czasie niż orbitotomia z zastosowaniem wysokoobrotowej wiertarki. Nie obserwowaliśmy uszkodzeń opony twardej i ewentualnego płynotoku pooperacyjnego. Rekonstrukcja kostna oczodołu była znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza, a uzyskane efekty kosmetyczne u wszystkich operowanych oceniane w odległym czasie od operacji były bardzo dobre i doskonałe. WNIOSEK Technika piezosurgery w orbitotomii bocznej oferuje bardzo dobre, mało inwazyjne otwarcie oczodołu i doskonały odległy efekt kosmetyczny.
EN
INTRODUCTION Total resection of orbital tumors with a view to improve and preserve vision and eye movement should be the goals of treatment. Orbital tumors are removed through the fronto-orbital approach or lateral orbitotomy with theuse of a high-speed drill for bone cutting. However, this technique may cause bone tissue loss and poor cosmetic results, especially if the orbital rim is damaged. The aim of the study was to evaluate the piezosurgery technique as a minimally invasive approach in lateral orbitotomy and to assess its impact on the obtained cosmetic results. MATERIALS AND METHOD Over a period of two years, seven patients with various orbital tumors underwent lateral orbitotomy with the use of piezosurgery. The exact location of the tumors was confirmed by MRI. Piezosurgery is active only in mineralized tissue. With a saw thickness of only 0.5 mm, this method facilitates a very gentle and safe cut of the bone, with no damage to the dura mater, vessels or nerves. Orbital bone reconstruction was performed with the miniplate method. The outcome and the obtained cosmetic results were assessed between 6 to 25 months after surgery. RESULTS Piezosurgery offered a greater surgical access than the classic method. This facilitated safe dissection and total resection of orbital tumors with only slight prolongation of surgery time compared to high speed drill osteotomy. No damage to the dura mater or postoperative CSF leaks were observed. Reconstruction of the orbital bone was much easier and more efficient, with very good and excellent long-term cosmetic results in all the patients. CONCLUSIONS The use of piezosurgery in lateral orbitotomy offers very good and minimally invasive orbital access as well as excellent long-term cosmetic results.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
289-293
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel./fax + 48 32 789 45 02
References
  • 1. Labanca M., Azzola F., Vinci R., Rodella L.F. Piezoelectric surgery: twenty years of use. Br. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2008 Jun; 46: 265–269.
  • 2. Crosetti E., Battistoni B., Succo G. Piezosurgery in head and neck oncological and reconstructive surgery: personal experience on 127 cases. Acta Otorhinolaryngol. Ital. 2009, 29: 1–9.
  • 3. Rahnama M., Czupkał L., Czajkowski L., Grasza J., WallnerJ. The use of piezosurgery as an alternative method of minimally invasive surgery in the authors' experience. Wideochir Tech. Maloinwaz. 2013; 8: 321–326.
  • 4. Salami A., Dellepiane M., Crippa B., Mora R. A new method for osteotomies in oncologic nasal surgery: Piezosurgery. Am. J.Otolaryngol. 2010; 31: 150–153.
  • 5. Iacoangeli M., Neri P., Balercia P. et al. Piezosurgery for osteotomies in orbital surgery: Our experience and review of the literature. Int. J. Surg. Case Rep. 2013; 4: 188–191.
  • 6. Gleizal A., Bacra J.C., Lavandier B., Bacziat J.L. Craniofacial approach for orbital tumors and ultrasonic bone cutting. J. Fr. Ophtalmol. 2007; 30: 882–891.
  • 7. Jung S.H., Ferrer A.D., Vela J.S., Granados F.A. Spheno-orbital meningioma resection and reconstruction: the role of piezosurgery and premolded titanium mesh. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2011; 4: 193–200.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-5-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.