PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 284-288
Article title

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności dexmedetomidyny stosowanej w celu sedacji w zabiegach biopsji stereotaktycznej

Content
Title variants
EN
Safety and efficiency in use of dexmedetomidine during stereotactic biops
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp Dexmedetomidyna (DEX) jest agonistą receptora adrenergicznego alfa2. Ma unikalne właściwości sedacyjne bez depresji układu krążenia i oddechowego. Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa użycia DEX w zabiegach biopsji stereotaktycznej. MATERIAŁ I METODY Grupę 24 pacjentów zakwalifikowanych do biopsji stereotaktycznej podzielono na grupy: badaną (DEX; n = 12) i kontrolną (KON; n = 12). W grupie badanej podawano wlew DEX 0,5 µg/kg/h, w kontrolnej nie stosowano sedacji. W obu grupach porównano śródoperacyjne zmiany wartości skurczowego ciśnienia krwi (systolic blood pressure - SBP) i częstości akcji serca (heart rate - HR). Oceniono stopień sedacji w skali OAA/S. WYNIKI W grupie DEX obserwowano śródoperacyjnie istotnie niższe wartości SBP, bez incydentów hipertensji. Stopień sedacji pacjentów był wyższy w grupie DEX. WNIOSKI Sedacja z użyciem DEX poprawia komfort i bezpieczeństwo pacjentów w czasie biopsji stereotaktycznej.
EN
NTRODUCTION Dexmedetomidine (DEX) is an agonist of the alfa-2 adrenergic receptor. It possesses unique sedative properties without depression of the cardiovascular or respiratory system. The aim of this work was to evaluate the efficiency and safety of using dex in stereotactic biopsy. MATERIALS AND METHODS 24 patients qualified for stereotactic biopsy were divided into 2 groups: DEX (n = 12) and KON (n = 12). In DEX, 0.5 μg/kg/h dex has been used. In KON there was no sedation used. Intraoperative changes in the systolic blood pressure (SBP) and heart rate (HR) values were compared in both groups. The sedation level was estimated on the OAA/S scale. RESULTS In DEX, the intraoperative SBP value was significantly lower than in the KON group. No hypertension incidence in DEX was observed. Dex provided patient comfort. CONCLUSION Sedation with the usage of dex increases the comfort and safety of patients during stereotactic biopsy.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
284-288
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskeigo w Katowicach Śląskiego Uniwersyeteu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel. +48 32 789 42 01
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Fabregas N., Craen R.A. Endoscopic and stereotactic neurosurgery. Curr. Opin. Anesthesiol. 2004; 17: 377–382.
 • 2. Jakob S.M., Ruokonen E., Grounds R.M. et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA2012; 307: 1151–6110.
 • 3. Coursin D.B., Coursin D.B., Maccioli G.A. Dexmedetomidine. Curr. Opin. Crit. Care. 2001; 7: 221–226.
 • 4. Bekker A., Kaufman B., Samir H., DoyleW. The use of dexmedetomidine infusion for awake craniotomy. Anesth. Analg. 2001; 92: 1251–1253.
 • 5. Sturaitis M.K., Braverman B., Tuman K.J. Effect of dexmedetomidine on somatosensory evoked potentials in patients during craniotomy. Anesthesiology 2003; 99(3A): A291.
 • 6. Bekker A, Sturaitis M: Dexmedetomidine for neurological surgery. Neurosugery2005; 57: 1–10.
 • 7. Willand M., Rudner R., Olejarczyk E.i wsp. Próba wykorzystania analizy sygnałów EEG metodą wymiaru fraktalnego do określania stopnia zniesienia świadomości podczas indukcji znieczulenia ogólnego. Anestezjol. Intens. Ter. 2008; 4: 217–222.
 • 8. Rozet I.Anesthesia for functional neurosurgery: the role of dexmedetomidine. Cur. Opin. Anesthesiol. 2008; 21: 537–543.
 • 9. Bekker A.Y., Kaufman B., Samir H., DoyleW. The use of dexmedetomidine infusion for awake craniotomy. Anesth. Analg. 2001; 92: 1251–1253.
 • 10. Rozet I, Muangman S, Vavilala M.S. et al. Clinical experience with dexmetdetomidine for implantation of deep brain stimulators in Parkinson’s disease. Anesth. Analg. 2006; 5: 1224–1228.
 • 11. Ard J.L., Bekker A.Y., Doyle W.K.Dexmedetomidine in awake craniotomy: a technical note. Surg. Neurol. 2005; 63: 114–116.
 • 12. Intresoli-Weng E., Manecke G.R., Thistlethwaite P.Dexmedetomidine and cardiac arrest. Anesthesiology2004; 100: 738–739.
 • 13. Ramsay M.A., Luterman D.L.Dexmedetomidine as a total intravenous anesthetic agent. Anesthesiology2004; 101: 787–790.
 • 14. Kambayashi T., Maze M.Clinical use of alpha2-adrenergic agonists. Anesthesiology2000; 93: 1345–1349.
 • 15. Walace A.W, Galindez D, Salahieh A: Effect of clonidine on cardiovascular morbidity and mortality after noncardiac surgery. Anesthesiology2004; 101: 284–293.
 • 16. Dziubdziela W., Jałowiecki P.Receptory alfa-2-adrenergiczne i ich agoniści w praktyce anestezjologicznej. Anestezjol. Intens. Ter. 2002; 2: 135–140.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-5-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.