PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 268-274
Article title

Porównanie metody endoskopowej i klasycznej w leczeniu torbieli pajęczynówki i guzów wewnątrzkomorowych

Content
Title variants
EN
Endoscopic and classic methods in treatment of arachnoid cysts and intraventricular tumors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Operacje endoskopowe należą do grupy zabiegów tzw. minimalnie inwazyjnych, co oznacza, że traumatyzacja powłok i tkanki mózgowej ograniczona jest do minimum. Technikę endoskopową stosuje się zwłaszcza w przypadkach patologii układu wewnątrzkomorowego (w których dojście klasyczne wiąże się z koniecznością przechodzenia przez zdrową tkankę) oraz gdy zachodzi potrzeba wykonania jedynie niewielkich manipulacji w obszarach zlokalizowanych głęboko (np. wycięcie części torbieli ściany pajęczynówki i połączenie jej ze zbiornikami pajęczynówki). Metoda endoskopowa w polskich oddziałach neurochirurgii nadal nie jest szeroko rozpowszechniona, tak więc wiedza co do zasadności jej zastosowania i skuteczności wymaga omawiania i popularyzacji. MATERIAŁY I METODY Analizie poddano wyniki leczenia bezpośrednie i odległe, czas operacji, okres hospitalizacji oraz powikłania u 62 pacjentów leczonych chirurgicznie w Klinice Neurochirurgii SUM w Katowicach. Wśród nich było 25 leczonych endoskopowo i 37 leczonych klasycznie. Chorych podzielono na dwie zasadnicze grupy, co do patologii i rodzaju zabiegu. WYNIKI W naszych analizach średni czas operacji pacjentów z guzem komory trzeciej był przy zastosowaniu metody endoskopowej (średnio 119 min, mediana 102 min) znacznie krótszy niż w metodzie klasycznej (średnio 280 min, mediana 265 min). Średni czas hospitalizacji pacjentów leczonych metodą endoskopową wynosił 25 dni, a pacjentów leczonych metodą klasyczną 33 dni. W obu metodach uzyskaliśmy poprawę stanu klinicznego, choć w grupie leczonych metodą endoskopową zaobserwowano mniejszą liczbę powikłań. Podobne wyniki uzyskano w grupie chorych leczonych z powodu torbieli pajęczynówki. WNIOSKI Metoda endoskopowa jest skuteczną i małoinwazyjną technika mogącą mieć zastosowanie w leczeniu schorzeń mózgu. Jej zastosowanie skraca czas zabiegu oraz czas hospitalizacji pooperacyjnej. Skuteczność metod endoskopowej klasycznej jest porównywalna, jednak pierwsza wiąże się z mniejszą liczbą powikłań.
EN
INTRODUCTION Endoscopic operations are classified as minimally invasive procedures. It means that the traumatization of skin, bone and brain tissue is reduced to a minimum. The endoscopic technique is used especially in the case of intraventricular system pathology or when precise manipulations in deep structures are to be performed (e.g. excising part of arachnoid cyst and its communication with arachnoid cisterns or ventriculostomy). The endoscopic method in Polish neurosurgery departments is still not widespread, therefore knowledge about the legitimacy of its use and effectiveness requires discussion and popularization. MATERIAL AND METHODS We have analyzed immediate and long-term results of treatment,operation time, postoperative hospitalization time, and complications in 62 patients operated on in the Department of Neurosurgery. Among them 25 were treated using an endoscope and 37 had a classical operation performed. The patients were divided into two groups according to the kind of treatment and pathology. RESULTS According to our observation, the mean operation time for tumors of the third ventricle was markedly shorter in the endoscpic operation (mean 119 minutes, median 102 minutes vs. mean 280 and median 265 minutes in classical operation). The mean hospitalization time was 25 days using the endoscopic vs. 33 in the classic method. In both methods we obtained improvement of the clinical state, which was higher in the endoscopic method. Similar results were observed in patients operated on for lateral ventricle tumors, or arachnoid cysts. CONCLUSION The endoscopic method is an effective and minimally invasive technique which might be applied in the treat- ment of brain disorders. The use of this modern technology shortens the treatment time and duration of ostoperative hospitalization. The effectiveness of the endoscopic method is comparable to the classical method, but the former is associated with fewer complications.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
268-274
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 368 20 00, fax: +48 32 368 20 32
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Rosenfeld J.V. Minimally invasive neurosurgery. Aust. N.Z. J.Surg. 2008; 66: 553–559.
 • 2. Yano S., Hide T., Shinojima N., Hasegawa Y., Kawano T., Kuratsu J. Endoscopic endonasal skull base approach for parasellar lesions: Initial experiences, results, efficacy, and complications. Surg. Neurol. Int. 2014; 5: 51.
 • 3. Aryan H.E., Newman C.B., Gold J.J., AcostaF.L., CooverC., AmesC.P. Percutaneous Axial Lumbar Interbody Fusion (AxiaLIF) of the L5-S1 Segment: Initial Clinical and Radiographic Experience. Minim. Invasive Neurosurg. 2008; 51: 225–230.
 • 4. Nakano T., Ohkuma H., Ebina K., Suzuki S. Neuroendoscopic Surgery for Intracerebral Haemorrhage – Comparison with Traditional Therapies. Minim. Invasive Neurosurg. 2003; 46: 278–283.
 • 5. Oppido P.A., Fiorindi A., Benvenuti L. et al. Neuroendoscopic biopsy of ventricular tumors: a multicentric experience. Neurosurg. Focus2011; 30: E2.
 • 6. Novák Z., Chrastina J., Ríha I., Jancálek R. Neuroendoscopic biopsy of a brain tumor. Klin. Onkol. 2011; 24: 348–355.
 • 7. Takasuna H., Goto T., Kakizawa Y. et al. Use of a micromanipulator system (NeuRobot) in endoscopic neurosurgery. J. Clin. Neurosci. 2012; 19: 1553–1557.
 • 8. Hellwig D., Bauer B.L. MinimallyInvasive Neurosurgery by Means of Ultrathin Endoscopes. Acta Neurochir. Supp. 1992; 54: 63–68.
 • 9. Kurosaki K., Hayashi N., Hamada H., Nagai S., Endo S., Kuroda S. Neuroendoscopic surgery for intra- and para-ventricular tumors: impacts on biopsy and hydrocephalus treatment. No Shinkei Geka2014; 42: 205–211.
 • 10. Brusius C.V., Cavalheiro S. Endoscopic third ventriculostomy is a safe and effective procedure for the treatment of Blake's pouch cyst. Arq. Neurop- siquiatr. 2013; 71: 545–548.
 • 11. Tang H., Wu B., Xu Z., Xue L., Li B., Zhao X. A new surgical proce- dure for palmar hyperhidrosis: is it possible to perform endoscopic sympa- thectomy under deep sedation without intubation? Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2014; 46:286–290.
 • 12. Ahn Y., Oh H.K., Kim H., Lee S.H., Lee H.N. PercutaneousEndoscopic Lumbar Foraminotomy: An Advanced Surgical Technique and Clinical Outcomes. Neurosurgery 2014; 75: 124–133.
 • 13. Wang H., Huang B., Zheng W., Li C., Zhang Z., Wang J., Zhou Y. Comparison of early and late percutaneous endoscopic lumbar discectomy for lumbar disc herniation. Acta Neurochir. (Wien)2013; 155: 1931–1936.
 • 14. Zarys neurochirurgii. Red. M.Ząbek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-5-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.