PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 3 | 181–184
Article title

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi jako początkowy objaw zatorowości płucnej

Content
Title variants
EN
Vertigo and balance disorders as initial symptom of pulmonary embolism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zatorowość płucna jest stanem kardiologicznym, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, często trudnym diagnostycznie, o nieprzewidywalnym przebiegu. Charakteryzuje się szerokim panelem objawów – od słabo zaznaczonej męczliwości, kaszlu, dyskretnych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej w ubogosymptomatycznej postaci choroby, po nasiloną duszność, objawy wstrząsu, aż do nagłego zatrzymania krążenia. W pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentek przyjętych do Kliniki Laryngologii w trybie nagłym z powodu zawrotów głowy z towarzyszącym oczopląsem jako jedynym objawem zaburzeń ogólnoustrojowych. W trakcie hospitalizacji stwierdzono znacznie przekraczający przyjętą normę poziom D-dimerów, co ukierunkowało dalszy tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Autorzy pracy zwrócili też uwagę na bardzo zróżnicowaną etiologię choroby i najczęstsze czynniki ryzyka. Opisali kolejne etapy procesu diagnostycznego od oceny laryngologicznej, otoneurologicznej i audiologicznej po badania internistyczne i obrazowe. Przedstawili zalecane metody postępowania leczniczego. Podkreślili konieczność prowadzenia w celu zapobiegania nawrotom choroby, długotrwałej i skrupulatnej katamnezy.
EN
Pulmonary embolism is a condition in cardiology, constituting direct threat to life, often difficult diagnostically, with an unpredictable process. It is characterized by wide spectrum of symptoms, from slightly flagged fatigue, cough, discreet pain in the chest in a poorly symptomatic form of no massive disease, to severe dyspnoe, symptoms of shock, through to a sudden stop of blood circulation. In the article, two cases are presented of patients who were admitted to the Otolaryngology Department because of vertigo accompanied by nystagmus as the only symptoms of systemic disorders. During hospitalization the D-dimer level was significantly in excess of the accepted norm, which directed a further course of diagnostic and therapeutic procedures. The authors have paid attention to the very differentiated disease etiology and the most common risk factors. They described the subsequent stages of the diagnostic process from otoneurological, audiological to internal and radiological examinations. They presented recommended methods of treatment and have stressed the necessity of long-term and meticulous follow-up in order to prevent recurrence of the disease.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
3
Pages
181–184
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa tel. +48 22 326 56 02
 • Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego MSB w Warszawie
References
 • 1. Otoneurologia. Red. G. Janczewski, B. Latkowski. Tom 1. Bell Corp, Warszawa 1998, ss. 147–155.
 • 2. Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Red. P. Pruszczyk, T. Hryniewiecki, J. Drożdż. Tom 3. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010, ss. 448–460.
 • 3. Rozumko A., Sominka D., Gruchała M., Gałąska R., Rogowski J., Rynkiewicz A. Zatorowość płucna o wysokim ryzyku u 47-letniej pacjentki. Chor. Serca Naczyń 2009; 6: 147–157.
 • 4. Jankowski K., Ożdżeńska-Milke E., Lichodziejewska B., Huba M., Ciurzyński M., Pruszczyk P. Nawrotowa zatorowość płucna u chorej z trombocytopenią poheparynową. Pol. Arch. Med. Wewn. 2007; 117: 524–526.
 • 5. Podręcznik angiologii. Red. A. Sieroń, L. Cierpka, Z. Rybak, A. Stanek. Alfa-medica Press 2009, ss. 353–363.
 • 6. Zakrzepy i zatory. Red. S. Łopaciuk. PZWL. Warszawa 1996, ss. 242–245.
 • 7. Torbicki A., Perrier A., Konstantinides S. i wsp. Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrej zatorowości płucnej. Kardiol. Pol. 2009; 67 (supl. 1): 1–51.
 • 8. Piechowiak M., Chruściel P., Rembek M., Dróżdż J. Zatorowość płucna w XX i XXI wieku – porównanie zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2000 i 2008 roku. Kardiol. Pol. 2009; 67: 1023–1029.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-3-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.