PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 3 | 164–168
Article title

Obserwacja poprawy funkcji umysłowych metodą Mini-Mental u chorych Oddziału Geriatrycznego po zaprotezowaniu niedosłuchu

Content
Title variants
EN
Observation of improvement in mental functions by Mini-Mental method of Patients from Geriatric unit after starting to wear hearing aid
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Utrata funkcji poznawczych jest obok zmian fizjologicznych głównym schorzeniem pacjentów oddziałów geriatrycznych. Istnieje wiele czynników wpływających na zdolności kognitywne pacjentów w podeszłym wieku. Niewątpliwie jednym z nich jest fizjologiczny proces starzenia się narządu słuchu. Jedną z metod oceny funkcjonowania poznawczego jest Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental Sade Examinotion – MMSE). W pracy przedstawiono ocenę wpływu zaprotezowania słuchu aparatami słuchowymi u pacjentów z niedosłuchem na wynik oceny czynności poznawczych w teście MMSE. Analiza wyników przeprowadzonych badań dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące poprawy funkcji umysłowych u pacjentów geriatrycznych z niedosłuchem, ocenianych metodą MMSE po zaprotezowaniu słuchu aparatami słuchowymi.
EN
The loss of cognitive function, in addition to physiological changes, is the main illness of patients in geriatric units. There are many factors affecting cognitive ability in elderly patients. Undoubtedly, one of them is the physiological aging process of the hearing organs. One of the methods to assess cognitive functioning is the Mini-Mental Sade Examination (MMSE). The paper presents an assessment of the impact of hearing aids in patients with hearing loss on the outcome of cognitive assessment in MMSE. Analysis of the study results provides answers to questions about the improvement of mental functioning in geriatric patients with hearing loss assessed by MMSE after starting to wear hearing aids.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
3
Pages
164–168
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Centrum Terapii Słuchu Kind w Poznaniu ul. P. Włodkowica 26 a 60-334 Poznań tel. +48 501 527 372
author
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Oddział Geriatrii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca w Katowicach
References
 • 1. Szeląg E. Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego W: Wprowadzenie do neurologopedii. Red. A. Obrębowski. Poznań 2012
 • 2. Pruszewicz A., Obrębowski A. Audiologia kliniczna – zarys. Wyd. 4. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011.
 • 3. Obrębowski A. Budowa i działanie narządu słuchu. W: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 • 4. Gierek T. Niedosłuch związany z wiekiem W: Audiologia kliniczna. Wyd. I. Red. M. Śliwińska-Kowalska. Wyd. Mediton. Łódź 2005.
 • 5. Szmeja Z. Głuchota starcza. W: Otolaryngologia kliniczna. Wyd. II. Red. A. Zakrzewski. PZWL. Warszawa 1981.
 • 6. Otępienie. Red. A. Szczudlik, P.P. Liberski, M. Barcikowska. Wyd. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • 7. Kozubski W, Liberski P.P. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • 8. Barcikowska M. Zespoły otępienne. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Warszawa 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-3-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.