Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 41 | 2 | 45-52

Article title

Ergonomics in the professional work of the dentist - a questionnaire survey

Title variants

PL
Ergonomia w pracy zawodowej lekarza dentysty – badania ankietowe

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aim of the study. The objective of the present study was to assess the occurrence of pain, ergonomic skills in the dental workplace and the frequency of health-promoting behaviour among dentists. Material and methods. The survey was based on an anonymous questionnaire. The group comprised 223 dentists (172 women and 51 men). The respondents gave answers to 3 groups of questions covering demographic data, working methods, experience of pain and the methods dentists used to treat such pain. Results. The survey confirmed that the occurrence of pain in the musculoskeletal system is a universal problem. The cause lies in the failure of dentists to observe the basic rules of ergonomics as well as poor work organisation. 81.86% of dentists and 19.13% of graduate dentists reported musculoskeletal pain over the course of the previous 12 months. Chronic pain affected 30.09% of the respondents. Pain was most frequently located in the lumbosacral region (35.91%). The study revealed a correlation between years of working experience and the percentage of dentists reporting pain. 71.82% of the respondents had undergone treatment for pain, 34% of whom sought the assistance of a doctor. Treatment helped improve the problem in 90.96% of cases. Conclusion. The study showed that dentists already require instruction in ergonomics during their undergraduate training and they should observe these rules during their professional careers. Regular relaxation exercise reduces or eliminates pain in the musculoskeletal system.
PL
Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania dolegliwości bólowych, umiejętności ergonomicznej pracy przy fotelu dentystycznym oraz częstości zachowań pro-zdrowotnych wśród lekarzy dentystów. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na podstawie anonimowej ankiety. Grupa składała się z 223 lekarzy dentystów (172 kobiet i 51 mężczyzn). Ankietowani odpowiadali na 3 grupy pytań, które dotyczyły danych demograficznych, metod pracy oraz odczuwanych dolegliwości bólowych i sposobów leczenia z nimi związanych. Wyniki. W przeprowadzonym badaniu potwierdzono, iż występowanie dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego jest zjawiskiem powszechnym. Przyczyną jest niestosowanie się do podstawowych zasad ergonomii i zła organizacja pracy. Bóle mięśniowo-szkieletowe wystąpiły u 81,86% stomatologów i u 19,13% absolwentów stomatologii - w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ból przewlekły dotyczył 30,09% ankietowanych. Ból najczęściej pojawiał się w odcinku krzyżowo-lędźwiowym (35,91%). W badaniu wykazano zależność pomiędzy stażem pracy a odsetkiem lekarzy, którzy zgłaszają dolegliwości bólowe. 71,82% badanych podjęło się leczenia tych dolegliwości, z czego 34% szukało pomocy u lekarza. W 90,96% przypadków podjęte zabiegi lecznicze przyniosły poprawę. Wnioski. Szkolenie w zakresie ergonomii konieczne jest już w trakcie kształcenia przeddyplomowego, a jej zasady winny być przestrzegane w ciągu pracy zawodowej lekarza dentysty. Regularne wykonywanie ćwiczeń relaksacyjno-uspokajających zmniejszy lub wyeliminuje dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego.

Discipline

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

45-52

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

 • [1] Jóźwiak Z. O ergonomii trochę inaczej – co boli dentystę i dlaczego. As Stomat. 2005;2:80–83.
 • [2] Tananis S., Goczewski M., Bladowski M., Wysokińska- Miszczuk J. Analiza obciążeń układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego u operatorów w stomatologii pracujących w mikroskopie operacyjnym. As Stomat. 2008;6:26–32.
 • [3] Lewczuk E., Affelska-Jercha A., Tomczyk J. Zawodowe zagrożenia zdrowotne w gabinetach stomatologicznych. Med Pr. 2002;53(2):161–165.
 • [4] Jańczuk Z., Bladowski M. Zasady pracy przy leżącym pacjencie. Wyd. Kwintesencja; 2006:12–15.
 • [5] Marshall E.D., Duncombe L.M., Robinson R.Q., Kilbreath S.L. Musculoskeletal symptoms in New South Wales den- tists. Aust Dent J. 1997;42:240–246.
 • [6] Chowanadisai S., Kukiattrakoon B., Yapong B., Kedjarune U., Leggat P.A. Occupational health problems of dentists in southern Thailand. Int Dent J. 2000;50:36–40.
 • [7] Harutunian K., Gargallo-Albiol J., Figureeiredo R., Gay- Escoda C. Ergonomics and musculoskeletal pain among postgraduate students and faculty members of the School of Dentistry of the University of Barcelona (Spain). A cross-sectional study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(3):425–429.
 • [8] Valachi B. Musculoskeletal health of the woman dentist: distinctive interventions for a growing population. J Calif Dent Assoc. 2008;36(2):127–132.
 • [9] Alexopoulos E.C., Stathi I.C., Charizani F. Prevalence of musculoskeletal disorders in dentists. BMC Musculosk- elet Disord. 2004;5:16.
 • [10] Leggat P.A., Smith D.R. Musculoskeletal disorders selfreported by dentists in Queensland, Australia. Aust Dent J. 2006;51(4):324–327.
 • [11] Szymańska J. Disorders of the musculoskeletal system among dentists from the aspect of ergonomics and pro- phylaxis. Ann Agric Environ Med. 2002;9:169–173.
 • [12] Ratzon N., Yaros M., Mizlik M., Kanner T. Musculosceletal symptoms among dentists in relation to work posture. Work. 2000;15:153–158.
 • [13] Kierklo A., Kobus A., Jaworska M., Botuliński B. Work-related musculosceletal disorders among dentists – a ques- tionnaire survey. Ann Agric Environ Med. 2011;18: 79–84.
 • [14] Valachi B., Valachi K. Preventing musculoskeletal disorders in clinical dentistry: strategies to address the mecha- nisms leading to musculoskeletal disorders. J Am Dent Assoc. 2003;134(12):1604–1612.
 • [15] Tucker P., Folkard S., Macdonald I. Rest breaks and accident risk. The Lancet. 2003;361:680.
 • [16] Kierklo A., Kobus A., Jaworska M., Botuliński B., Pawińska M. Przerwy spoczynkowe jako element profilaktyki zagrożeń zdrowotnych lekarzy stomatologów. Analiza w województwie podlaskim. Implantoprotetyka. 2008;3(32):39–42.
 • [17] Moore R., Brodsgaard I. Dentists’ perceived stress and its relation to perceptions about anxious patients. Com- munity Dent Oral Epidemiol. 2001;29(1):73–80.
 • [18] Chaikumarn M. Differences in Dentists’ Working Pos- tures When Adopting Proprioceptive Derivation vs. Con- ventional Concept. Int J Occup Saf Ergon. 2005:11(4): 441–449.
 • [19] Knychalska-Karwan Z.Profilaktyka najczęstszych schorzeń stomatologów związanych z pracą zawodową. Przeciążenie układu ruchu. Wyd. Czelej;2007:21–29.
 • [20] Tezel A., Kavrut F., Tezel A., Kara C., Demir T., Kavrut R.Musculoskeletal disorders in left- and right-handed Turkish dental students. Int J Neurosci. 2005;115(2): 255–266.
 • [21] Andrews N., Vigoren G. Ergonomics: muscle fatigue, posture magnification and illumination. Compend Contin Educ Dent. 2002;23:261–274.
 • [22] Valachi B., Valachi K. Mechanism leading to muscu- loskeletal disorders in dentistry. J Am Dent Assoc. 2003;134:1344–1350.
 • [23] Garbin A.J., Garbin C.A., Diniz D.G., Yarid S.D. Dental students’ knowledge of ergonomic postural requirements and their application during clinical care. Eur J Dent Educ. 2011(15):31–35.
 • [24] Maehler P. I study of the sobrecargas posturais in aca-demics of dentistry of the state university of the west of Parana – Unioeste Rattlesnake. Cascavel: Universidade Estadual do Oeste do Parana; 2003.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1732-0801-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.