Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 41 | 2 | 33-38

Article title

Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego

Title variants

EN
Effectiveness of laser therapy in the elimination of prosthetic stomatitis symptoms in a group of female patients with osteoporosis and unfavourable prosthetic foundation conditions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Nieodwracalne zmiany zachodzące w obszarze struktur kostnych narządu żucia u pacjentów z osteoporozą utrudniają osiągnięcie pozytywnych efektów leczenia protetycznego. Działanie lasera terapeutycznego klinicznie przejawia się efektem znieczulającym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności biostymulacji laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w obrębie podłoża protetycznego u pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego. Materiał i metody. Materiał stanowiły 2 grupy pacjentek (20 kobiet) w wieku pomenopauzalnym: z osteopenią lub osteoporozą oraz ogólnie zdrowe stanowiące grupę porównawczą, u których stwierdzono niekorzystne warunki podłoża protetycznego. Przeprowadzono leczenie protetyczne z zastosowaniem protez osiadających. Pacjentki oceniały występowanie dolegliwości bólowych, klinicznie analizowano stan tkanek podłoża. W leczeniu wspomagającym zastosowano serię naświetlań z wykorzystaniem biostymulującego lasera diodowego Doris CLT-1106. Wyniki. W wyniku przeprowadzonej terapii laserowej u wszystkich pacjentek stwierdzono ustąpienie zmian o charakterze zapalnym, objawów stomatopatii protetycznej oraz regenerację tkanek podłoża. Badania ankietowe potwierdziły pozytywną ocenę terapii. Wdrożona terapia laserowa zastała szczególnie korzystnie oceniona przez pacjentki z osteopenią i upośledzoną wydolnością biologiczną podłoża protetycznego.
EN
Introduction. Irreversible changes in bone mass and structure of the masticatory system occurring in patients with osteoporosis affect the results of prosthetic treatment and many patients suffer due to stomatopathy symptoms. Laser therapy has an anti-inflammatory, analgetic, and anti-edematous effect. Aim of the study. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of laser therapy in the elimination of prosthetic stomatitis symptoms in a group of female patients with osteoporosis and unfavourable prosthetic foundation conditions. Material and methods. The study concerned two groups of patients (20 women); one with osteoporosis or osteopenia and the other healthy group with an unfavourable state of prosthetic foundation. Prosthetic treatments were performed. Patients were asked to assess the presence of pain. A clinical assessment of the state of the prosthetic foundation was performed. As an additional comprehensive treatment biostymulation laser therapy was performed using a Doris CLT-1106 laser. Results. The study revealed a reduction of pain and prosthetic stomatitis symptoms in both groups. A regeneration of tissues in the prosthetic foundation was observed. The questionnaire study confirmed the positive effects of laser therapy. The functional aspects of prosthetic appliances in patients with osteoporosis were rated as satisfactory.

Discipline

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

33-38

Physical description

Dates

published
2013

References

 • [1] Giro G., Coelho P.G., Pereira R.M.R. et al. The effect of oestrogen and alendronate therapies on postmenopausal bone loss around osseointegrated titanium implants. Clin Oral Impl Res. 2011;22:259–264.
 • [2] Singhal S., Chand P., Singh B.P. et al. The effect of osteoporosis on residual ridge resorption and masticatory performance in denture wearers. Gerodontology. 2012;29:1059–1066.
 • [3] Gaetti-Jardim E.C., Santiago-Junior J.F., Goiato M.C. et al. Dental Implants in Patients With Osteoporosis: A Clinical Reality? J Craniofac Surg. 2011;22(3):1111–1113.
 • [4] Rumińska M., Loster J. Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie ba- dania klinicznego i zdjęć pantomograficznych. Implanto- protet. 2007;3(VIII)28:21–25.
 • [5] Civitelli R., Pilgram T.K., DotsonM. et al. Alveolar and postcranial bone density in postmenopausal women reci- ving hormone/estrogen replacement therapy. Arch Intern Med. 2001;162:1409–1415.
 • [6] Wojtyńska E., Bączkowski B., Łomżyński Ł. Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy – rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia. Protet Stomatol. 2008;6(LVIII):403–407.
 • [7] Pires-Oliveira D.A., Oliveira R.F., Amadei S.U.Laser 904 nm action on bone repair in rats with osteoporosis. Oste- oporos Int. 2010;21:2109–2114.
 • [8] Hellstein J.W., Adler R.A., Edwards B. et al. Managing the care of patients receiving antiresorptive therapy for prevention and treatment of osteoporosis. JADA2011;142:1243–1251.
 • [9] Chen Y., Cao Z., Zhang L., Xu X., Chen Y., Chen Y.Low level laser can be a novel adjuvant method for orthodontic tooth movement on postmenopausal women. Med Hypo- theses. 2011;76:479–481.
 • [10] Buyukkaplan U.S. Guldag M.U., Yildiz M. et al. Comparison of mandibular bone mineral density in osteoporotic, osteopenic and normal elderly edentulous subjects me- asured by the dual-energy X-ray absorptiometry techni- que. Gerodontology. 2012;29:1098–1102.
 • [11] Wowern N. General and oral aspects of osteoporosis: a review. Clin Oral Investig. 2011;5(2):71–82.
 • [12] Rusiniak-Kubik K., Wojtyńska E., Mierzwińska-Nastalska E. Badania resorpcji podłoża protetycznego, stanu narzą- du żucia oraz potrzeb leczniczych pacjentek z osteoporo- zą. Protet Stomatol. 2008;6(LVIII):408–418.
 • [13] Jurkowski P., Rusiniak-Kubik K., Mierzwińska-Nastalska E. Zastosowanie niskoenergetycznego lasera biostymula- cyjnego do regeneracji podłoża protetycznego u pacjen- tek z osteoporozą. Stomat Współcz. 2009;6(16):19–27.
 • [14] Iwanicka-Grzegorek E., Puczyłowska-Rybaczyk M.Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorze- niach jamy ustnej. Nowa Stomatologia. 2011;3:128–133.
 • [15] Sulka A., Mierzwa-Dudek D., Dominiak M. 13 Years of Own Experience with the Use of Laser Biostimulation in Oral Surgery Dent Med Probl. 2007;1(44):37–44.
 • [16] Pypeć J., Grzesiak-Janasz G. Laseroterapia niskoenergetyczna w stomatologii – doświadczenia własne. Dent Med Probl. 2003;2(40):433–438.
 • [17] Bladowski M., Konarska-Choroszucha H., Choroszucha T. Zasady posługiwania się laserami dużej i małej mocy podczas zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym. Nowa Stomatologia. 2000;3:33–37.
 • [18] Pokora L. Lasery w stomatologii. Centrum Techniki Laserowej. Warszawa; 1992.
 • [19] Saygun I., Karacay S., Serdar M. et al. Effects of laser irradiation on the release of basic fibroblast growth factor (bFGF), insulin like growth factor-1 (IGF-1), and receptor of IGF-1 (IGFBP3) from gingival fibroblasts. Lasers Med Sci. 2008;23:211–215.
 • [20] Tanasiewicz M. Lasery w stomatologii. Twój Przegląd Stomatologiczny. 2012;3:99–104.
 • [21] Owczarek B., Kiernicka M., Gałkowska E., Wysokińska- Miszczuk J. Wpływ biostymulacji laserowej na gojenie tkanek u pacjentów leczonych z powodu przewlekłego zapalenia przyzębia. Dent Med Probl. 2004;1(41):45–49.
 • [22] Hakki S.S., Bozkurt S.B. Effects of different setting of dio- de laser on the mRNA expression of growth factors and type I collagen of human gingival fibroblasts. Lasers Med Sci. 2012;27:325–331.
 • [23] Schindl A., Merwald H., Schindl L., Kaun C., Wojta J. Direct stimulatory effect of low-intensity 670 nm laser irradiation on human endothelial cell proliferation. Brit J Dermatol. 2003;148:334–336.
 • [24] Shin D.H., Lee E., Hyun J.K. et al. Growth-associated protein-43 is elevated in the injured rat sciatic nerve after low power laser irradiation. Neuroscience Letters. 2003;344:71–74.
 • [25] Jaworska-Zaremba M., Mierzwińska-Nastalska E., Łomżyński Ł. et al. Analysis of genetic polymorphisms of the interleukin-1gene In the implantoprosthetic groupof patients – preliminary studies. Centr Eur J Immunol. 2008;2(33):74–77.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1732-0801-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.