PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 143–148
Article title

Zaburzenia lipidowe u pacjentów z zawrotami głowy

Content
Title variants
EN
Lipid disorders in patients with vertigo
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Celem pracy była ocena zaburzeń lipidowych u pacjentów z zawrotami głowy. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 918 chorych, w tym 598 kobiet i 320 mężczyzn, w wieku 18–83 lat (średnia wieku 55±0,5), leczonych w latach 2009–2011 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Zespołem Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi z powodu zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne. Każdy pacjent był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy w celu wykluczenia schorzeń organicznych ośrodkowego układu nerwowego. Przeprowadzono także badania laboratoryjne, takie jak stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydy, frakcję cholesterolu LDL i HDL oraz stężenie glukozy w surowicy krwi. Wyniki: W grupie 18 pacjentów z zawrotami głowy u 539 (58,71%) miały one pochodzenie ośrodkowe, a u 379 chorych (41,28%) charakter mieszany, w tym u 366 kobiet (67,90%) rozpoznano zawroty pochodzenia ośrodkowego, a u 232 (61,21%) typu mieszanego. Spośród 320 mężczyzn (34,78%) z zawrotami głowy u 173 (32,09%) stwierdzono zawroty pochodzenia ośrodkowego, a u 147 (38,78%) typu mieszanego. Analizując stężenia frakcji lipidów u badanych, odnotowano podwyższone wartości cholesterolu całkowitego u 67,03% z nich, w tym u 71,34% mężczyzn i 64,76% kobiet. Podwyższone stężenia frakcji cholesterolu LDL zaobserwowano u 51,57% pacjentów, w tym u 54,83% mężczyzn i 49,83% kobiet. Frakcja HDL cholesterolu u większości chorych (61,99%) była w normie. Również stężenie triglicerydów u większości badanych (u 69,45%) nie odbiegało od normy, podobnie jak stężenie glukozy (u 59,25% mężczyzn oraz 67,78% kobiet). Wnioski: Zaburzenia lipidowe, zwłaszcza cholesterolu całkowitego i frakcji LDL w surowicy krwi, mogą być jedną z przyczyn zawrotów głowy.
EN
Introduction: The aim of this work was to evaluate lipid disorders in patients with vertigo. Material and methods: Study population included a group of 918 patients, thereof 598 women and 320 men, aged 18–83 (mean age 55±0.5 years), treated for vertigo at the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology, Military Medical Academy, University Teaching Hospital in Lodz since 2009 thru 2011. Each patient underwent a detailed interview with otolaryngological, otoneurological, neurological and ophthalmological examination as well as transcranial ultrasound and computed tomography of cervical spine and head to exclude organic diseases of central nervous system. Laboratory tests included serum total cholesterol, serum triglyceride, serum HDL and LDL, and serum glucose levels. Results: Among 918 vertigo patients,539 cases (58.71%) had central vertigo whereas 379 (41.28%) – mixed vertigo, thereof 366 women (67.90%) with central vertigo and 232 (61.21%) with mixed vertigo. Among 320 men (34.78%), 173 (32.09%) had central vertigo and 147 (38.78%) – mixed vertigo. Lipid fraction analysis in patients with vertigo revealed elevated total cholesterol levels in 67.03% of patients studied, thereof 71.34% men and 64.76% women. Higher LDL cholesterol levels were found in 51.57% of the patients, thereof 54.83% men and 49.83% women. HDL cholesterol levels were normal in most of the patients (61.99%). Triglyceride (69.45%) and glucose (59.25% men and 67.78% women) levels were within normal limits. Conclusions: Lipid disorders, particularly those expressed by elevated total cholesterol and LDL fraction, can be considered as risk factors in vertigo.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
143–148
Physical description
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
References
 • 1. Kaźmierczak H., Doroszewska G.: Metabolic disorders in vertigo, tinnitus, and hearing loss. Int. Tinnitus J. 2001; 7: 54–58.
 • 2. Doroszewska G., Kaźmierczak H.: Hyperinsulinemia in vertigo, tinnitus and hearing loss. Otolaryngol. Pol. 2002; 56: 57–62.
 • 3. Suckfüll M., Thiery J., Wimmer C. i wsp.: Hypercholesterinämie und Hyperfibrinogenämie beim Hörsturz. Laryngorhinootologie 1997; 76: 453–457.
 • 4. Ohinata Y., Makimoto K., Kawakami M. i wsp.: Blood viscosity and plasma viscosity in patients with sudden deafness. Acta Otolaryngol. 1994; 114: 601–607.
 • 5. Owolabi M.O., Ogah O.S., Ogunniyi A.: Episodic vertigo resulting from vascular risk factors, cervical spondylosis and head rotation: two case reports. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2007; 3: 675–678.
 • 6. Juhn S.K., Ikeida K., Morizono T., Murphy M.: Pathophysiology of inner ear fluid imbalance. Acta Otolaryngol. Suppl. 1991; 485: 9–14.
 • 7. Olszewski J., Koziński T.: Wpływ doświadczalnego niedokrwienia na narząd słuchu u świnek morskich w badaniach mikroskopowo-elektronowych. Otolaryngol. Pol. 1990; 44: 343–351.
 • 8. Obrębowski A. (red.): Standardy rozpoznania i leczenia zawrotów głowy. OINpharma, Warszawa 2010: 123–137.
 • 9. Pierchała K.: Analiza przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi na materiale Pracowni Elektronystagmografii Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie z lat 1970–1994. Cz. II. Biblioteczka Prospera Ménière’a, 1998; 2: 7–36.
 • 10. Langwiński R., Kleinrok Z.: Hormony i leki o podobnym działaniu. W: Kubikowski P., Kostowski W. (red.): Farmakologia, podstawy farmakoterapii. PZWL, Warszawa 1979.
 • 11. Tahara T., Sekitani T., Imate Y. i wsp.: Vestibular neuronitis in children. Acta Otolaryngol. Suppl. 1993; 503: 49–52.
 • 12. Rybak L.: Metabolic disorders of the vestibular system. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1995; 112: 128–132.
 • 13. Tatsuhito O., Masaharu U., Yutaka N.: A study of tinnitus vertigo patients with hyperlipidemia. Otologia Fukuoka J. 2002; 48: 313–318.
 • 14. M-Shirazi M., Farhadi M., Jalessi M. i wsp.: Prevalence of dyslipidemia among Iranian patients with idiopathic tinnitus. J. Res. Med. Sci. 2011; 16: 890–896.
 • 15. Oiticica J., Bittar R.S.: Metabolic disorders prevalence in sudden deafness. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65: 1149–1153.
 • 16. Proctor C.A.: Abnormal insulin levels and vertigo. Laryngoscope 1981; 91: 1657–1662.
 • 17. Kinney S.E.: The metabolic evaluation in Meniere’s disease. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1980; 88: 594–598.
 • 18. Chang C.C., Chang W.N., Huang C.R. i wsp.: The relationship between isolated dizziness/vertigo and the risk factors of ischemic stroke: a case control study. Acta Neurol. Taiwan. 2011; 20: 101–106.
 • 19. Pulec J.L., Pulec M.B., Mendoza I.: Progressive sensorineural hearing loss, subjective tinnitus and vertigo caused by elevated blood lipids. Ear Nose Throat J. 1997; 76: 716–720, 725–726, 728 passim.
 • 20. Torres-Castro I., Hendauss-Waked H., Baena-Rivero A., Granados-Gómez C.E.: Lipid profile frequency and relevancy as an initial test for peripheral vertigo. Rev. Salud Publica (Bogota) 2011; 13: 796–803.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1728cc8d-1b75-4133-8958-0f661fe17b4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.