PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 21 | 1 | 31-40
Article title

Evaluation of the Curvature of the Longitudinal Foot Arch in Children aged 7 and 8 – A Pilot Study

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The foot is an essential part of the human body, and a key factor enabling mobility. The proper functioning of the foot depends on its morphological structure and on the proper shape of its arches – transversal and longitudinal. Having in mind that flat feet develop as a succession of different stages, it is important to systematically monitor the development of feet at various phases of a child’s growth. Therefore, this study aims to evaluate longitudinal foot arch curvature in children aged 7 and 8. The study involved 122 children (77 girls and 45 boys) aged 7 and 8 – students of a primary school in Bezrzecze near the city of Szczecin. Body height and weight, and the length and width of the feet were measured. A podoscope was used to determine the curvature of the longitudinal foot arch, which was then expressed on a scale compatible with the Szriter-Gudanow “KY” foot arch curvature index. This non-invasive method enables preventive measures to be taken at critical stages of a child’s life. The results for the tested groups of children revealed statistically significant relationships for body height and weight, and the length of the feet between the 7 and 8 year olds. Furthermore, it was observed that the vast majority of the tested children has normal curvature of the longitudinal arch of both the right and left foot.
Contributors
 • University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
author
 • University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
 • University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Poland
References
 • Demczuk-Włodarczyk, W. (2003). Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka. Studia i Monografie, 66. Wrocław: AWF.
 • Gołąb, S., Chrzanowska, M., Cadel, K., Sobiecki, J., Żarow, R., Lechowicz, W. (1980). Ontogenetyczna zmienność wymiarów stopy i podudzia oraz wady budowy stóp u młodzieży krakowskiej. Rocznik Naukowy, 17, 155–182. Kraków: AWF.
 • Ignasiak, Z., Jasiński, R., Zalewski, A. (1993). Dynamika wzrastania ręki i stopy u młodzieży wrocławskiej. Fizjoterapia, 1 (2), 40–44.
 • Kasperczyk, T. (1994). Metody badania stóp. In: Wady postawy ciała (pp. 175–195). Kraków: Kasper.
 • Kurniewicz-Witczakowa, R. (1996). Kształtowanie się budowy stopy na tle analizy metod jej badania u dzieci i młodzieży warszawskiej. Prace i materiały naukowe IMD, 8, 10–11.
 • Lizis, P., Kasperczyk, T., Szmigiel, C., Red, J., Całka-Lizis, T., Emmerich, W., Ślężyński, J. (1992). Postawa ciała i jej związki z cechami morfologicznymi dzieci otyłych. In: Postawa ciała człowieka i metody jej oceny (pp. 99–107). Katowice: AWF.
 • Lizis, P. (2000). Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy i problemy korekcji płaskostopia u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym. Podręczniki i Skrypty, 10. 10–17, 47–68. Krakow: AWF.
 • Mickle, K.J., Steele, J.R, Munro, B. (2006).The feet of overweight and obese young children: are they flat or fat? Obesity, 11 (14), 1949–1953.
 • Petrie, A., Sabin, C. (2006). Statystyka medyczna w zarysie. Warszawa: PZWL.
 • Rykała, J., Snela, S., Drzał-Grabiec, J., Podgórska, J., Nowicka, J., Kosiba, W. (2013). Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7–10 lat. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2, 183–193.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-16b7bf0c-b9ab-46f7-9b86-29b8f780a086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.