PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 1 | 44-51
Article title

Dysmorfia mięśniowa – wariant dysmorfofobii? Badania nad zaburzeniami obrazu ciała u mężczyzn

Content
Title variants
EN
Muscle dysmorphia – a variant of dysmorphophobia? Studies on the body image disorders in men
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The body image disorders are concomitant with certain mental disorders, such as anorexia nervosa and bulimia, but sometimes they also occur independently as dysmorphophobia. The nature of this disorder is quite well known in women suffering from eating disorders. It was only in the 80s of the 20th century that researchers became interested in the body image disorder in men. They found out that men as early as in their school years devoted much attention to their body and introduced various methods to modify their appearance. Unlike women who use all sorts of diets, boys and men more often do physical exercises. Girls and women more often concentrate on lower areas of their bodies (hips, underbelly, thighs), whereas boys and men – on upper areas (epigastric region, chest, shoulders). These studies revealed a special form of dysmorphophobia characterised by a sense of having a low body weight and low muscular mass, accompanied by a strong discomfort having a significant impact on the subjects’ behaviour: they used strict diets, underwent intense weight training, neglecting everyday duties and aggravating their social relationships. They devoted much time to checking their appearance in mirrors, asked their friends if they did not look too puny, and wore loose clothes to visually augment their body size, used anabolic steroids to accelerate the muscular mass increase. The observed disorder was first called a “reversed anorexia” due to the similarity of some symptoms to those observed in anorexia nervosa, when perceiving their body as too slim and puny. Subsequent studies caused a change of the name into “muscle dysmorphia”.
PL
Zaburzenia obrazu ciała towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym, takim jak jadłowstręt psychiczny i bulimia, niekiedy też występują samodzielnie jako dysmorfofobia. Dosyć dobrze poznano charakter tej nieprawidłowości u kobiet cierpiących z powodu zaburzeń jedzenia. Dopiero w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku badacze zajęli się problemem obrazu własnego ciała u mężczyzn. Stwierdzono, że już we wczesnych latach szkolnych chłopcy poświęcają dużo uwagi swemu ciału, wprowadzają różne metody celem modyfikacji wyglądu. Chłopcy i mężczyźni częściej stosują ćwiczenia fizyczne w przeciwieństwie do kobiet, które częściej praktykują różnego rodzaju diety. Dziewczynki i kobiety bardziej koncentrują się na dolnych rejonach ciała (biodra, podbrzusze, uda), chłopcy i mężczyźni – na górnych (nadbrzusze, klatka piersiowa, ramiona). W wyniku tych badań zauważono szczególną postać dysmorfofobii charakteryzującą się poczuciem posiadania niskiej masy ciała, niskiej masy mięśniowej, czemu towarzyszyło uczucie silnego dyskomfortu mające istotny wpływ na zachowania badanych: stosowali oni rygorystyczne diety, poddawali się intensywnemu treningowi siłowemu, zaniedbywali codzienne obowiązki, pogarszały się ich relacje społeczne. Wiele czasu poświęcali na sprawdzanie swojego wyglądu w lustrach, dopytywali się znajomych, czy nie wyglądają zbyt wątło, ubierali się w luźne stroje, aby wizualnie powiększyć rozmiary ciała, stosowali sterydy anaboliczne dla szybszego wzrostu masy mięśniowej. Zaobserwowane zaburzenie początkowo nazwano „odwróconą anoreksją” ze względu na podobieństwo niektórych objawów do tych, obserwowanych w jadłowstręcie, przy postrzeganiu swego ciała jako zbyt szczupłego i wątłego. W wyniku późniejszych badań zmieniono nazwę zaburzenia na „dysmorfia mięśniowa” (muscle dysmorphia).
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
44-51
Physical description
Contributors
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź. Dyrektor: Wojciech Bieńkiewicz
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź. Dyrektor: Wojciech Bieńkiewicz
References
 • 1. Scully J.H.: Psychiatria. Wyd. I polskie pod red. J. Rybakowskiego. Urban&Partner, Wrocław 1998.
 • 2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition (Text Revision), American Psychiatric Association, Washington DC 2000.
 • 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, UWM „Vesalius”, IPiN, Kraków-Warszawa 2000.
 • 4. Moses N., BanilivyM.M., Lifshitz E: Fear of obesity among adolescent girls. Pediatrics 1989; 83: 393-398.
 • 5. Mishkind M.E., Rodin J., Silberstein L.R., Striegel-Moore R.H.: The embodiment of masculanity: cultural, psychological and behavioral dimensions. Am. Behav. Sci. 1986; 29: 545-562.
 • 6. Drewnowski A., Kurth C.L., Krahn D.D.: Effects on body image on dieting, exercise and anabolic steroid use in adolescent males. Int. J. Eat. Disord. 1995; 17: 381-386.
 • 7. Raudebunsch B., Zellner D.A.: Nobody’s satisfied: effects of abnormal eating behaviors and actual and perceived weight status on body image satisfaction in males and females. J. Soc. Clin. Psychology 1997; 16: 95-110.
 • 8. McCabe M.P., Ricardelli L.A.: Body image and body change techniques among young adolescent boys. Eur. Eat. Disord. Rev. 2001; 9: 335-347.
 • 9. Nowak M., Spear R., Crawford D.: Gender differences in adolescent weight and shape-related beliefs and behaviour. J. Paediatr. Child. Health 1996; 32: 148-152.
 • 10. Moore D.C.: Body image and eating behaviour in adolescent boys. Am. J. Dis. Child. 1990; 144: 475-479.
 • 11. Ohzeki T, Otahara H., Hanaki K. i wsp.: Eating attitudes test in boys and girls aged 6-18 years: decrease in concerns with eating in boys and the increase in girls with their ages. Psychopathology 1993; 26: 117-121.
 • 12. Steen S.N., Wadden T.A., Foster G.D., Anderson R.E.: Are obese adolescent boys ignoring an important health risk? Int. J. Eat. Disord. 1996; 20: 281-286.
 • 13. Miller K.E., Barnes G.M., Sabo D.F. i wsp.: Anabolic-androgenic steroid use and other adolescent problem behaviors: rethinking the male athlete assumption. Sociol. Perspect. 2002; 45: 467-489.
 • 14. Pope H.G. Jr, Katz D.L., Hudson J.I.: Anorexia nervosa and “reverse anorexia” among 108 male bodybiulders. Compr. Psychiatry 1993; 34: 406-409.
 • 15. Phillips K.A., O’Sullivan R.L., Pope H.G.: Muscle dysmorphia [Letter]. J. Clin. Psychiatry 1997; 58: 361.
 • 16. Pope H.G. Jr, Gruber A.J., Choi P. i wsp.: Muscle dys-morphia. An underrecognized form of body dysmorphic disorder. Psychosom. 1997; 38: 548-557.
 • 17. Olivardia R.: Mirror, mirror on the wall, who’s the largest of them all? The features and phenomenology of muscle dysmorphia. Harv. Rev. Psychiatry 2001; 9: 254-259.
 • 18. Pope H.G., Phillips K.A., Olivardia R.: The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male Body Obsession. Free Press, New York 2000.
 • 19. Olivardia R., Pope H.G., Hudson J.I.: Muscle dysmorphia in male weightlifters: a case-control study. Am. J. Psych. 2000; 157: 1291-1296.
 • 20. Rosenblum G.D., Lewis M.: The relations among body image, physical attractiveness, and body mass in adolescence. Child. Dev. 1999; 70: 50-64.
 • 21. Pope H.G. Jr., Katz D.L.: Psychiatric and medical effects of anabolic-androgenic steroids use. A controlled study of 160 athletes. Arch. Gen. Psychiatry 1994; 51: 375-382.
 • 22. Mangweth B., Pope H.G., Kemmler G. i wsp.: Body image and psychopathology in male bodybuilders. Psychother. Psychosom. 2001; 70: 38-43.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-16841841-62e6-4fbb-994e-858c98d8aa80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.