PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 215–219
Article title

Zespół nerczycowy wtórny do zakażenia wirusem cytomegalii u niemowlęcia. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Nephrotic syndrome secondary to cytomegalovirus infection in an infant. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Nephrotic syndrome in children is usually idiopathic and the first episode is rarely observed before the 1st year of life. Viral infections are a rare cause of this condition. Case report: The paper presents a case of a 9-month-old infant who developed nephrotic syndrome secondary to cytomegalovirus infection. The course of the disease was atypical – not all symptoms of nephrotic syndrome were present; only progressing proteinuria was observed. Proteinuria was preceded by respiratory tract infection with fever. Due to delayed access to serology test results, a combined therapy with glucocorticosteroids and ganciclovir was administered. A rapid remission was obtained. There were no early complications of the therapy and no relapse of nephrotic syndrome. Conclusions: The viral background of nephrotic syndrome should be considered in patients below the 2nd year of life and when the course of the disease is atypical. Causal treatment can then lead to a permanent and complete remission. This aspect distinguishes this form of nephrotic syndrome from its typical forms affecting the youngest patients – classical forms tend to be steroid-dependent or steroid-resistant.
PL
Wstęp: Zespół nerczycowy u dzieci najczęściej ma charakter idiopatyczny, a pierwszy rzut rzadko występuje przed ukończeniem 1. roku życia. Rzadką przyczyną zespołu nerczycowego są zakażenia wirusowe. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 9-miesięcznego niemowlęcia, u którego rozpoznano zespół nerczycowy wtórny do zakażenia wirusem cytomegalii. Przebieg choroby był nietypowy – chłopiec nie prezentował wszystkich objawów zespołu nerczycowego, obserwowano jedynie narastający białkomocz. Wystąpienie białkomoczu poprzedzała infekcja dróg oddechowych, przebiegająca z gorączką. Ze względu na opóźniony dostęp do wyników badań serologicznych zastosowano terapię skojarzoną glikokortykosteroidami i gancyklowirem. Uzyskano szybką remisję choroby. Nie zaobserwowano wczesnych powikłań leczenia ani nawrotów zespołu nerczycowego. Wnioski: Tło wirusowe zespołu nerczycowego należy rozważyć u pacjentów poniżej 2. roku życia i w przypadku nietypowego przebiegu choroby. Leczenie przyczynowe może wówczas prowadzić do trwałej i kompletnej remisji, co różni tę postać zespołu nerczycowego od klasycznych postaci u najmłodszych dzieci – postaci klasyczne mają bowiem zwykle tendencję do steroidozależnego lub steroidoopornego przebiegu.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
215–219
Physical description
Contributors
  • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Polska, tel.: +48 42 271 13 94, faks: +48 42 271 13 90
  • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
  • 1. Georgaki-Angelaki H, Lycopoulou L, Stergiou N et al.: Membranous nephritis associated with acquired cytomegalovirus infection in a 19-month-old baby. Pediatr Nephrol 2009; 24: 203–206.
  • 2. Soares SF, Donatti TL, Souto FJ: Serological markers of viral, syphilitic and toxoplasmic infection in children and teenagers with nephrotic syndrome: case series from Mato Grosso State, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2014; 56: 499–504.
  • 3. Dossier C, Sellier-Leclerc AL, Rousseau A et al.: Prevalence of herpesviruses at onset of idiopathic nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2014; 29: 2325–2331.
  • 4. Rahman H, Begum A, Jahan S et al.: Congenital nephrotic syndrome, an uncommon presentation of cytomegalovirus infection. Mymensingh Med J 2008; 17: 210–213.
  • 5. Dhingra S, Kanitkar M, Sengupta P: Steroid resistant nephrotic syndrome in a child with chronic hepatitis B infection. Med J Armed Forces India 2012; 68: 376–378.
  • 6. Kim JJ, Clothier J, Sebire NJ et al.: Nephrotic syndrome in infancy can spontaneously resolve. Pediatr Nephrol 2011; 26: 1897–1901.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-16632d11-c72c-40ea-8bb2-475b86aed14e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.