PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 233–235
Article title

Komentarz redakcyjny do artykułu E. Szymańskiej i K. Winnickiej Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa

Content
Title variants
EN
Editorial Comment on: E. Szymańska and K. Winnicka Evaluation of rheological and mucoadhesive properties of selected nasal spray preparations with mometasone furoate
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Donosowe glikokortykosteroidy zarejestrowane są do leczenia alergicznego nieżytu nosa(1,2) i polipów nosa(2,3), ponadto zgodnie z wytycznymi towarzystw naukowych powszechnie stosuje się je w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń zatok(2,3).
EN
Intranasal glucocorticoids are registered for treatment of allergic rhinitis(1,2) and nasal polyps(2,3). Additionally, as recommended by academic societies, they are commonly used for the treatment of acute and chronic sinusitis(2,3).
Keywords
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
233–235
Physical description
Contributors
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
References
  • 1. Brożek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE et al.; Global Allergy and Asthma European Network; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Working Group: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 466–476.
  • 2. Samoliński B, Arcimowicz M (eds.): Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergologia Polska 2013; Suppl 1.
  • 3. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J et al.: EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology 2012; 50: 1–12.
  • 4. Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM et al.: Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2013; 68: 1102–1116.
  • 5. Schäfer T, Schnoor M, Wagenmann M et al.: Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology 2011; 49: 272–280.
  • 6. Rapiejko P, Sosnowski TR, Sova J et al.: Deposition of intranasal glucocorticoids – preliminary study. Otolaryngol Pol 2015; 69: 30–38.
  • 7. Rapiejko P, Jurkiewicz D, Sosnowski TR: Zależność efektu działania donosowych glikokortykosteroidów od depozycji leku w jamach nosa. Alergoprofil 2016; 12 (1): 5–10.
  • 8. Szymańska E, Winnicka K: Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa. Pediatr Med Rodz 2017; 13: 223–232.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1636786d-8cc9-467f-8a41-1f45ec3f91b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.