PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 93–103
Article title

Attitudes of psychotherapists towards pharmacotherapy in the course of psychotherapy

Content
Title variants
PL
Nastawienia psychoterapeutów do leczenia farmakologicznego pacjentów w trakcie psychoterapii
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: In contrast to the reality of clinical practice, in which psychotherapy and pharmacotherapy are frequently combined, the attitudes of psychotherapists towards the use of pharmacotherapy in conjunction with psychotherapy have to date been rarely studied. Method: A special questionnaire was designed for the purpose of the study. An electronic format allowing for anonymous online responses was sent to psychotherapists from two selected mental health institutions in Warsaw. The results were analysed statistically. Results: One hundred six psychotherapists returned a completed questionnaire. They were classified into three groups depending on the length of psychotherapeutic practice as well as into groups of  cognitive-behavioural, psychodynamic/psychoanalytic and  systemic/integrative psychotherapists. Although cognitive-behavioural therapists do not treat more patients than therapists of other modalities, they encounter significantly more patients who receive medications (p = 0.001) and the number of their patients receiving combined treatment is  increasing during psychotherapy. The  highest knowledge of  drug names was reported in  the group of psychodynamic/psychoanalytic therapists. Integrative and systemic therapists more often declared their positive attitude towards combining psychotherapy with pharmacotherapy (Chi-squared test, χ2 ; p = 0.04). Psychotherapists declaring a neutral attitude towards pharmacotherapy – regardless of the therapeutic modality – had generally more patients in therapy than therapists by whom the use of drugs in the course of psychotherapy was perceived positively or negatively (p < 0.05). Conclusions: The use of medications in the course of psychotherapy is a result of an interplay between many factors, including patients’ preferences, psychotherapeutic modality and the age of a psychotherapist.
PL
Cel pracy: Poznanie nastawienia psychoterapeutów pracujących w różnych modalnościach terapeutycznych do skojarzonego stosowania psychoterapii i farmakoterapii. Metoda: Na potrzeby badania stworzono autorski kwestionariusz i przesłano go w formie elektronicznej do psychoterapeutów zatrudnionych w dwóch wybranych ośrodkach psychoterapeutycznych w Warszawie, co pozwoliło na uzyskanie anonimowych odpowiedzi online. Wyniki opracowano statystycznie. Wyniki: Odpowiedzi otrzymano od 106 psychoterapeutów. Do porównania wyodrębniono trzy grupy w zależności od modalności terapeutycznej: grupę poznawczo-behawioralną, grupę psychodynamiczno-psychoanalityczną oraz wspólną grupę terapeutów pracujących w modalnościach systemowej i zintegrowanej. Mimo że terapeuci poznawczo-behawioralni nie leczą większej liczby pacjentów niż ci pracujący w pozostałych modalnościach, trafia do nich istotnie statystycznie więcej osób przyjmujących leki (p = 0,001). Znajomość nazw leków była najwyższa w grupie psychodynamiczno-psychoanalitycznej. Terapeuci systemowi i zintegrowani częściej niż pozostali deklarowali pozytywne nastawienie do łączenia psychoterapii z farmakoterapią (test chi-kwadrat; p = 0,04). Terapeuci pracujący w modalnościach zintegrowanej i systemowej deklarowali największą akceptację wobec skojarzenia psychoterapii z farmakoterapią (p = 0,04). Psychoterapeuci deklarujący postawę neutralną wobec leków – niezależnie od modalności terapeutycznej – mieli więcej pacjentów w terapii niż ci, dla których stosowanie leków w trakcie psychoterapii miało jakiekolwiek znaczenie, i to zarówno pozytywne, jak i negatywne (p < 0,05). Wnioski: Stosowanie leku podczas psychoterapii jest wynikiem wzajemnego oddziaływania wielu czynników, w tym preferencji pacjentów, modalności psychoterapii i stażu pracy terapeuty.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
93–103
Physical description
Contributors
 • Dialog Therapy Centre in Warsaw, Warsaw, Poland; Scientific Society of Psychodynamic Psychotherapy
 • Institute of Psychology, Faculty of Philosophy of Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum in Krakow, Krakow, Poland
 • Department of Affective Disorders, Jagiellonian University, Medical College, Krakow, Poland; Scientific Society of Psychodynamic Psychotherapy
 • Department of Child and Adolescent Psychiatry, University Hospital in Krakow, Krakow, Poland
 • Laboratory of Psychotherapy “Humani,” Poznań, Poland; Scientific Society of Psychodynamic Psychotherapy
 • Laboratory of Psychotherapy and Psychoeducation “Palabra,” Warsaw, Poland; Scientific Society of Psychodynamic Psychotherapy
References
 • American Psychiatric Association: Guidelines for psychiatrists in consultative, supervisory, or collaborative relationships with nonmedical therapists. Am J Psychiatry 1980; 137: 1489–1491
 • American Psychiatric Association: The Principles of Medical Ethics with Annotations Especially Applicable to Psychiatry. American Psychiatric Association, Washington, DC 1997.
 • Balon R: Positive aspects of collaborative treatment. In: Riba MB, Balon R (eds.): Psychopharmacology and Psychotherapy. A Collaborative Approach. American Psychiatric Press, Inc., Washington, DC, London 1999.
 • Busch FN, Sandberg LS: Psychotherapy and Medication. The Challenge of Integration. The Analytic Press, New York, NJ 2007.
 • Donovan SJ, Roose SP: Medication use during psychoanalysis: a survey. J Clin Psychiatry 1995; 56: 177–178; discussion 179.
 • Gottlieb RM: Mind, madness, and medications: situating psychoanalysis. J Am Psychoanal Assoc 2006; 54: 739–744.
 • IMS Polska Sp. z o.o.: Sprzedaż ilościowa produktów z klasy N06A na rynku aptecznym w Polsce w latach 2001, 2005, 2008.
 • Kalman TP, Kalman VN, Granet R: Do psychopharmacologists speak to psychotherapists? A survey of practicing clinicians. Psychodyn Psychiatry 2012; 40: 275−285.
 • Klerman GL: Ideologic conflicts in integrating pharmacotherapy and psychotherapy. In: Beitman BD, Klerman GL (eds.): Integrating Pharmacotherapy and Psychotherapy. American Psychiatric Press, Inc., Washington, DC 1991: 3–20.
 • Lipovetzky G, Agrest M: [Distinctive features of split treatments among psychiatrists and psychotherapists in Buenos Aires City and its surroundings]. Vertex 2008; 19: 85−94.
 • Lopiccolo CJ, Eldon Taylor C, Clemence C et al.: Split treatment: a measurement of coordination between psychiatrists. Psychiatry (Edgmont) 2005; 2: 43–46.
 • Murawiec S, Jabłoński M, Sosnowska K et al.: Nastawienie psychoterapeutek do leczenia farmakologicznego w trakcie prowadzenia psychoterapii – badanie pilotażowe w wielkomiejskim ośrodku psychiatryczno-psychoterapeutycznym. Psychiatria 2015b; 12: 169–178.
 • Murawiec S, Sosnowska K, Król-Kuczkowska A et al.: Attitudes of psychotherapists in medically-oriented and psychotherapeutically-oriented center towards pharmacotherapy in the course of psychotherapy. 28th ECNP Congress, Amsterdam, 29 August – 1 September 2015. Abstract P.1.k.019. Eur Neuropsychopharmacol 2015a; 25 (Suppl 2): S364.
 • Normand WC, Bluestone H: The use of pharmacotherapy in psychoanalytic treatment. Contemp Psychoanal 1986; 22: 218–234.
 • Roose SP, Stern RH: Medication use in training cases: a survey. J Am Psychoanal Assoc 1995; 43: 163–170.
 • Sandberg LS, Busch FN: Psychotherapy and pharmacotherapy: a contemporary perspective. Psychodyn Psychiatry 2012; 40: 505–532.
 • Sterna W, Sterna A: Psychoterapia a farmakoterapia – czy można je łączyć? Psychiatria 2016; 13: 84–91.
 • Swoiskin MH: Psychoanalysis and medication: is real integration possible? Bull Menninger Clin 2001; 65: 143–159.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1615531c-16cd-423d-b9ff-1d714420b248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.