PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 157–165
Article title

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób jelit u dorosłych

Content
Title variants
EN
Ultrasound diagnostics of bowel diseases in adults
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ultrasonography is the first step in the diagnosis of acute and chronic diseases of the abdominal cavity by imaging methods. In an increasing number of cases ultrasound examination is used to diagnose lesions located in the intestines, which beside the mesenteries and the omentum are an important part of the abdomen. The aim of this overview paper is to present the current possibilities of ultrasonography in the assessment of pathologies of the gastrointestinal tract. Currently it is possible to present the anatomy of the intestinal wall, vascular network and the surrounding tissue with a great precision, even through transabdominal access. It is facilitated by digital sonograms, especially using harmonic imaging, spatial and XRES imaging as well as variable transducer pressure. Even better results can be obtained using endoscopic ultrasound, which can be equipped with a Doppler blood flow imaging facility and elastography. In addition, endoscopic ultrasound can be used to guide the collection of material for cytology or pathomorphology examination and the performance of various medical procedures. Over the recent years the diagnostic value of ultrasound increased following the introduction of intestinal hydrosonography and ultrasound contrast media, which also work very well in fistulography. Therefore, it is not surprising that ultrasonography used by an experienced practitioner makes it possible to diagnose the vast majority of intestinal pathologies and their complications as well as the results of the treatment applied. This is especially applicable to infectious, inflammatory, ischaemic and various neoplastic diseases. In the case of neoplastic lesions the stage of local advancement of the process can be determined, especially using endosonography. In a transabdominal examination this method achieves high efficacy in the diagnosis of acute appendicitis and in diverticulitis of the large intestine, which is decisive for the selection of the method of treatment. Its value was also demonstrated in bowel obstruction and in less frequently occurring lesions such as epiploic appendagitis or greater omental infarction. Ultrasonography has little importance in the diagnosis of gastrointestinal tract bleeding in patients with a substantial amount of gas in the digestive tract, obese patients and uncooperative ones.
PL
Ultrasonografia stanowi pierwszy krok w diagnostyce obrazowej ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej. Coraz częściej dotyczy to zmian położonych w jelitach, które wspólnie z krezkami i siecią są istotną składową brzucha. Celem tego opracowania przeglądowego jest zaprezentowanie aktualnych możliwości ultrasonografii w ocenie patologii przewodu pokarmowego. Obecnie można z dużą dokładnością przedstawić budowę ściany jelit, ich unaczynienie oraz otaczającą tkankę nawet z dostępu przezbrzusznego. Ułatwiają to ucyfrowione sonogramy, szczególnie z użyciem obrazowania harmonicznego, złożonego przestrzennie i techniką XRES oraz dozowanego ucisku głowicą. Jeszcze lepsze wyniki uzyskuje się dzięki ultrasonografii endoskopowej, która może być wyposażona w dopplerowskie wersje odwzorowania przepływu krwi oraz w elastografię. Ponadto pod jej kontrolą można pobrać materiał do badania cytologicznego lub patomorfologicznego oraz wykonać różne procedury zabiegowe. W ostatnich latach wartość diagnostyczna ultrasonografii wzrosła po wprowadzeniu hydrosonografii jelit oraz ultrasonograficznych środków kontrastujących, które doskonale przydają się też przy fistulografii. Nie może więc dziwić fakt, że ultrasonografia w doświadczonych rękach pozwala rozpoznać zdecydowaną większość patologii jelit, ich powikłań oraz skutków zastosowanej terapii. Dotyczy to przede wszystkim: chorób infekcyjnych, zapalnych, niedokrwiennych oraz różnego rodzaju nowotworów jelit. W przypadku zmian nowotworowych można z dużą dokładnością określić stopień miejscowego zaawansowania procesu, zwłaszcza dzięki endosonografii. W badaniu przezbrzusznym metoda ta uzyskuje wysokie wskaźniki diagnostyczne w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego oraz w zapaleniu uchyłków jelita grubego, co decyduje o wyborze metody leczniczej. Ponadto wykazano jej wartość w niedrożności jelit i w rzadziej występujących zmianach, takich jak zapalenie przyczepków sieciowych oraz zawał sieci większej. Ultrasonografia ma niewielkie znaczenie w diagnostyce krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów zagazowanych, otyłych i niewspółpracujących.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
157–165
Physical description
Contributors
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Szczecin, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Szczecin, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
References
 • 1. Puylaert JB, van der Zant FM, Rijke AM: Sonography and the acute abdomen: practical considerations. AJR Am J Roentgenol 1997; 168: 179–186.
 • 2. Smereczyński A: Warunki badania i anatomia USG jelita grubego. Pol Przegl Radiol 1997; 62: 208–210.
 • 3. Smereczyński A: Ocena raka jelita grubego w sonografii przezbrzusznej. Pol Przegl Radiol 1997; 62: 211–213.
 • 4. Kuzmich S, Howlett DC, Andi A et al.: Transabdominal sonography in assessment of the bowel in adults. AJR Am J Roentgenol 2009; 192: 197–212.
 • 5. Nylund K, Ødegaard S, Hausken T et al.: Sonography of the small intestine. World J Gastroenterol 2009; 15: 1319–1330.
 • 6. Smereczyński A: Postępy w diagnostyce usg żołądka i jelit. Ultrasonografia 2010; 10 (40): 65–70.
 • 7. Lee NK, Kim S, Jeon TY et al.: Complications of congenital and developmental abnormalities of the gastrointestinal tract in adolescents and adults: evaluation with multimodality imaging. Radiographics 2010; 30: 1489–1507.
 • 8. Maconi G, Terracciano F, de Sio I et al.: Referrals for bowel ultrasound in clinical practice: a survey in 12 nationwide centres in Italy. Dig Liver Dis 2011; 43: 165–168.
 • 9. Smereczyński A, Starzyńska T, Kołaczyk K: Ultrasonografia wybranych chorób jelita cienkiego. J Ultrason 2013; 13: 155–166.
 • 10. Sudoł-Szopińska I: Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu. MakMed, Gdańsk 2001.
 • 11. Sudoł-Szopińska I: Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu w ocenie endosonograficznej. Ultrasonografia 2007; 7: 9–15.
 • 12. Godfrey EM, Rushbrook SM, Caroll NR: Endoscopic ultrasound: a review of current diagnostic and therapeutic applications. Postgrad Med J 2010; 86: 346–353.
 • 13. Fuccio L, Attili F, Vanella G et al.: Interventional endoscopic ultrasonography. Curr Treat Opitions Gastroenterol 2014; 12: 183–210.
 • 14. Maconi G, Radice E, Bareggi E et al.: Hydrosonography of the gastrointestinal tract. AJR Am J Roentgenol 2009; 193: 700–708.
 • 15. Braden B, Ignee A, Hocke M et al.: Diagnostic value and clinical utility of contrast enhanced ultrasound in intestinal diseases. Dig Liver Dis 2010; 42: 667–674.
 • 16. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF et al.: The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhaced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33: 33–59.
 • 17. Heinzmann A, Müller T, Leitlein J et al.: Endocavitary contrast enhanced ultrasound (CEUS) – work in progress. Ultraschall Med 2012; 33: 76–84.
 • 18. Novak KL, Wilson SR: The role of ultrasound in the evaluation of inflammatory bowel disease. Semin Roentgenol 2013; 48: 224–233.
 • 19. Smereczyński A: Diagnostyka ultrasonograficzna żołądka i jelit. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2006.
 • 20. Roccarina D, Garcovich M, Ainora ME et al.: Diagnosis of bowel diseases: the role of imaging and ultrasonography. World J Gastroenterol 2013; 19: 2144–2153.
 • 21. Dirks K: [Transcutaneous sonography of gastrointestinal tumours]. Praxis (Bern) 2013; 102: 721–725.
 • 22. Catalano O, Nanziata A, Cusati B et al.: [Echography in the study of an intramural hematoma of the intestines]. Radiol Med 1997; 94: 492–495.
 • 23. Lorente-Ramos RM, Santiago-Hernando A, Del Valle-Sanz Y et al.: Sonographic diagnosis of intramural duodenal hematomas. J Clin Ultrasound 1999; 27: 213–216.
 • 24. Nakano M, Oka S, Tanaka S et al.: Clinical usefulness of classification by transabdominal ultrasonography for detection of small bowel stricture. Scand J Gastroenterol 2013; 48: 1041–1047.
 • 25. Castiglione F, Testa A, Sabbatini F et al.: Bowel sonography in predicting post-operative course of Crohn’s disease. J Crohn’s Colitis 2009; 3: S11–S137.
 • 26. Mathis G: Gastrointestinale Sonographie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2003.
 • 27. Hucl T: Acute GI obstruction. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2013; 27: 691–707.
 • 28. Taylor MR, Lalani N: Adult small bowel obstruction. Acad Emerg Med 2013; 20: 528–544.
 • 29. Smereczyński A, Starzyńska T, Kołaczyk K et al.: Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część I: Anatomia i metodyka badania pogranicza trzewno-otrzewnowego. J Ultrason 2012; 12: 472–478.
 • 30. Smereczyński A, Starzyńska T, Kołaczyk K et al.: Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część II: Morfologia zmian. J Ultrason 2013; 13: 93–103.
 • 31. Hawkey CJ, Bosch J, Richter JE et al.: Textbook of Clinical Gastroenterology and Hepatology. Wiley-Blackwell, Oxford 2012.
 • 32. Fisher L, Lee Krinsky M, Anderson MA et al.: The role of endoscopy in the management of obscure GI bleeding. Gastrointest Endosc 2010; 72: 471–479.
 • 33. Smereczyński A, Rupiński S: Powikłania wrzodów trawiennych obrazowane USG. Pol Przegl Radiol 1999; 64: 230–233.
 • 34. Ripollés T, García-Aguayo J, Martínez MJ et al.: Gastrointestinal bezoars: sonographic and CT characteristics. AJR Am J Roentgenol 2001; 177: 65–69.
 • 35. Udobi KF, Rodriguez A, Chiu WC et al.: Role of ultrasonography in penetrating abdominal trauma: a prospective clinical study. J Trauma 2001; 50: 475–479.
 • 36. Chang YS, Wand HP, Huang GT et al.: Sonographic detection of delayed small bowel perforactions after blunt abdominal trauma. J Clin Ultrasound 2000; 28: 142–145.
 • 37. Coppolino FF, Gatta G, Di Grezia G et al.: Gastrointestinal perforation: ultrasonographic diagnosis. Crit Ultrasound J 2013; 5 (Suppl. 1): A4.
 • 38. Kuzmich S, Burke CJ, Harvey CJ et al.: Sonography of small bowel perforation. AJR Am J Roentgenol 2013; 201: W283–W291.
 • 39. Smereczyński A, Gabriel J: Powietrze w jamie otrzewnej rozpoznawane sonograficznie. Pol Przegl Radiol 1994; 58: 94–96.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-15daac74-a03e-4f94-b987-d004fbc28698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.