PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 4 | 326-336
Article title

Szczególne postacie kliniczne nowotworów złośliwych piersi

Content
Title variants
EN
Rare clinical types of breast cancer
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Paget’s disease of the nipple may exist as an isolated condition or may be associated with breast cancer. Paget’s dis­ease-associated breast cancer may be intraductal or invasive; depending on location, it may be retromamillary or peripheral. Surgical treatment consists in sparing procedure or breast amputation. Patients with Paget’s disease coexisting with an infiltrating breast cancer, should undergo sentinel node biopsy or axillary lymphadenectomy. Bilat­eral breast cancer is diagnosed in women diagnosed with primary cancer in both breasts. This definition does not include metastases of unilateral breast cancer to contralateral breast. Recommended type of surgical treatment is bilateral mastectomy and bilateral biopsy of sentinel node or axillary lymphadenectomy. Sparing treatment is a ther­apeutic option applicable in reference centers only. Isolated metastases of other tumors to the breasts are very rare. The usual origin of breast metastases is contralateral breast cancer. Less frequent are secondary foci of lymphoma and melanoma. Management strategy depends on what type of malignant tumor was the source of metastases. The cornerstone of treatment is usually systemic treatment, if available. Surgical treatment is limited to surgical biopsy or palliative treatment (e.g. mastectomy due to bleeding from the tumor). Occult breast cancer is diagnosed in women with metastases of adenomatous cancer, non-differentiated or non-classified to axillary lymph nodes, when neither physical nor radiological examination reveal a primary breast cancer. The most probable origin of axil­lary metastases is breast cancer. Surgical treatment consists in axillary lymphadenectomy and mastectomy. One may withhold from mastectomy if spared breast will undergo total radiotherapy. Breast cancer in the elderly, i.e. persons over 70, accounts for over 30% of all breast cancer cases. Surgical treatment of elderly women with breast cancer should be based on standard protocols (mastectomy or sparing treatment; biopsy of sentinel node and/or axillary lymphadenectomy). Standard treatment protocol can and should be modified when treatment-asso­ciated risk exceeds expected benefits thereof.
PL
Choroba Pageta brodawki sutkowej występuje w postaci izolowanej lub może jej towarzyszyć rak piersi. Rak piersi towarzyszący chorobie Pageta brodawki sutkowej to rak in situ lub rak naciekający; może być umiejscowiony zabro­dawkowo lub obwodowo. Leczenie chirurgiczne polega na wykonaniu zabiegu oszczędzającego lub amputacji piersi. U chorych, u których chorobie Pageta brodawki sutkowej towarzyszy naciekający rak piersi, należy ponadto wyko­nać biopsję węzła wartowniczego i/lub limfadenektomię pachową. Obustronnego raka piersi rozpoznaje się u kobiet, u których stwierdzono dwa pierwotne raki w obu piersiach. Definicja ta nie obejmuje przerzutów jednostronnego raka piersi do drugiej piersi. Zalecanym sposobem leczenia chirurgicznego jest wykonanie obustronnej amputacji piersi oraz obustronnie biopsji węzła wartowniczego i/lub limfadenektomii pachowej. Leczenie oszczędzające jest opcją terapeutyczną możliwą do zastosowania w ośrodkach referencyjnych. Izolowane przerzuty innych nowotworów do piersi występują bardzo rzadko. Najczęściej źródłem przerzutów do piersi jest rak drugiej piersi. W dalszej kolejności w piersi stwierdza się wtórne ogniska nowotworów układu chłonnego i przerzuty czerniaka. Sposób leczenia zależy od tego, jaki nowotwór złośliwy był źródłem przerzutu. Podstawą leczenia jest zazwyczaj leczenie systemowe, jeżeli jest ono dostępne. Leczenie chirurgiczne ogranicza się do wykonywania biopsji chirurgicznej lub do zabiegów palia­tywnych (np. mastektomii z powodu krwawień z guza). Ukrytego raka piersi rozpoznaje się u kobiet, u których wy­stępują przerzuty raka gruczołowego, niezróżnicowanego lub niesklasyfikowanego w pachowych węzłach chłonnych, natomiast przeprowadzone badanie przedmiotowe i badania radiologiczne nie ujawniły obecności pierwotnego raka w piersi. Najbardziej prawdopodobnym źródłem przerzutów w pasze jest rak piersi. Leczenie chirurgiczne polega na wykonaniu limfadenektomii pachowej oraz amputacji piersi. Można odstąpić od wykonania amputacji piersi jeżeli oszczędzona pierś zostanie poddana radykalnej radioterapii. Rak piersi u chorych w podeszłym wieku, czyli po 70. roku życia, stanowi ponad 30% wszystkich raków piersi. Leczenie chirurgiczne kobiet w wieku podeszłym chorych na raka piersi powinno opierać się na zasadach standardowych (amputacja piersi lub leczenie oszczędzające; biop­sja węzła wartowniczego i/lub limfadenektomia pachowa). Standardowy plan leczenia może zostać zmodyfikowany i powinien, jeżeli ryzyko związane z leczeniem przewyższa korzyści, jakie to leczenie może przynieść.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
326-336
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
References
 • 1.Bijker N., Rutgers E.J.T., Duchateau L. i wsp.: Breast conserv­ing therapy for Paget disease of the nipple. A prospective Euro­pean Organization for Research and Treatment of Cancer study of 61 patients. Cancer 2001; 91: 472-477.
 • 2.Chen C.Y., Sun L.M., Anderson B.O.: Paget disease of the breast: changing patterns of incidence, clinical presentation, and treatment in the U.S. Cancer 2006; 107: 1448-1458.
 • 3.Dalberg K., Hellborg H., Warnberg F.: Paget’s disease of the nipple in a population based cohort. Breast Cancer Res. Treat. 2008; 111: 313-319.
 • 4.Jeziorski A., Sęk P., Nejc D. i wsp.: Co wiemy o raku Pageta piersi? Nowotwory – J. Oncol. 2005; 55: 463-465.
 • 5.Kothari A.S., Beechey-Newman N., Hamed H. i wsp.: Paget disease of the nipple. A multifocal manifestation of higher-risk disease. Cancer 2002; 95: 1-7.
 • 6.Marshall J.K., Griffith K.A., Haffty B.G. i wsp.: Conservative management of Paget disease of the breast with radiotherapy. 10- and 15-year results. Cancer 2003; 97: 2142-2149.
 • 7.Piekarski J., Jeziorski A., Baklinska M. i wsp.: Patients with Paget disease of nipple and with palpable mass in breast have unfavorable prognosis. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2004; 23: 33-37.
 • 8.Piekarski J., Kubiak R., Jeziorski A.: Clinically silent Paget disease of male nipple. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2003; 22: 495-496.
 • 9.Sakorafas G.H., Blanchard K., Sarr M.G. i wsp.: Paget’s dis­ease of the breast. Cancer Treat. Rev. 2001; 27: 9-18.
 • 10.Seetharam S., Fentiman I.S.: Paget’s disease of the nipple. Womens Health (Lond. Engl.) 2009; 5: 397-402.
 • 11.Sukumvanich P., Bentrem D.J., Cody III H.S. i wsp.: The role of sentinel node biopsy in Paget’s disease of the breast. Ann. Surg. Oncol. 2007; 14: 1020-1023.
 • 12.Irvine T., Allen D.S., Gillett C. i wsp.: Prognosis of synchro­nous bilateral breast cancer. Br. J. Surg. 2009; 96: 376-380.
 • 13.Piekarski J.: Obustronny rak piersi – dwa pierwotne raki, czy jeden rak pierwotny i jego przerzut. Nowotwory – J. Oncol. 2005; 55: 395-400.
 • 14.Akcay M.N.: Metastatic disease in the breast. Breast 2002; 11: 526-528.
 • 15.Walker G.V., Smith G.L., Perkins G.H. i wsp.: Population-based analysis of occult primary breast cancer with axillary lymph node metastasis. Cancer 2010; 116: 4000-4006.
 • 16.de Bresser J., de Vos B., van der Ent F., Hulsewé K.: Breast MRI in clinically and mammographically occult breast cancer presenting with an axillary metastasis: a systematic review. Eur. J. Surg. Oncol. 2010; 36: 114-119.
 • 17.Bernardi D., Errante D., Tirelli U. i wsp.: Insight into the treat­ment of cancer in older patients: developments in the last decade. Cancer Treat. Rev. 2006; 32: 277-288.
 • 18.Bleicher R.J., Abrahamse P., Hawley S.T. i wsp.: The influence of age on the breast surgery decision-making process. Ann. Surg. Oncol. 2008; 15: 854-862.
 • 19.Fentiman I.S.: Communication with older breast cancer patients. Breast J. 2007; 13: 406-409.
 • 20.Gennari R., Curgiliano G., Rotmensz N. i wsp.: Breast carcino­ma in elderly women. Features of disease presentation, choice of local and systemic treatments compared with younger post­menopausal patients. Cancer 2004; 101: 1302-1310.
 • 21.Tran P., Fentiman I.S.: Better treatment for breast cancer in older patients. Expert Rev. Anticancer Ther. 2009; 9: 1081-1090.
 • 22.Wilidiers H., Kunkler I., Biaganzoli L. i wsp.: Management of breast cancer in elderly individuals: recommendations of the international Society of Geriatric Oncology. Lancet Oncol. 2007; 8: 1101-1115.
 • 23.Wyld L., Reed M.: The role of surgery in the management of older women with breast cancer. Eur. J. Cancer 2007; 43: 2253-2263.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-15851417-cb50-4b8c-bf88-643009c5a8e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.