PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 389-393
Article title

Stosowanie loratadyny w leczeniu ambulatoryjnym pacjentów od 2. do 18. roku życia

Content
Title variants
EN
The use of loratadine in the therapy of ambulatory patients aged from 2 to 18 years
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Loratadine, a histamine H1 receptor antagonist of II generation, is used in allergic diseases therapy in adults and children older than 2 years. The aim of this study was to analyse the therapeutic indications, efficacy and tolerance of loratadine in the outpatient paediatric population. Material and methods: Forty-four thousand seven hundred and thirty patients aged 2-18 years, treated with loratadine participated in the survey. Results: Indications for loratadine were: chronic allergic (23%) or seasonal (52.5%) rhinitis, chronic idiopathic urticaria (15%), acute respiratory tract infections (3.9%), asthma (1.9%), atopic dermatitis (1.9%), acute urticaria (1.4%) and nasal polyps (0.4%). Syrup was most commonly used in children younger than 12 years with body mass below 30 kg (48.8%), while tablets – mainly in bigger children (in 65.5% of children younger than 12 years with body mass over 30 kg and in 98.2% aged 13-18 years). Ninety-seven point four percent patients followed the therapeutic recommendations during the follow-up. In the remaining group (2.6%) were using drug irregularly, discontinued treatment after symptoms subsided or due to adverse reaction. Loratadine was effective (at least moderate improvement achieved) in 94.6% patients with seasonal allergic rhinitis, in 90.3% cases with chronic allergic rhinitis and 87.8% with chronic idiopathic urticaria. Intolerance was found in 9% of patients, most often in children younger than 12 years with body mass below 30 kg (18.1%). Conclusions: 1) Loratadine is mainly used in children for therapy of seasonal allergic rhinitis. 2) It is effective in seasonal and chronic allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria therapy. 3) The symptoms of intolerance are most common in young children.
PL
Wstęp: Loratadyna, antagonista receptora histaminowego H1 II generacji, jest stosowana w leczeniu chorób alergicznych u dorosłych i dzieci od 2. roku życia. Celem badania była analiza struktury wskazań terapeutycznych, skuteczności i tolerancji preparatów loratadyny stosowanych ambulatoryjnie w populacji pediatrycznej. Materiał i metody: W badaniu ankietowym wzięło udział 44 730 pacjentów w wieku od 2 do 18 lat, leczonych preparatami loratadyny. Wyniki: Preparaty loratadyny stosowano z powodu alergicznego przewlekłego (23%) lub sezonowego (52,5%) nieżytu nosa, przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (15%), ostrego zakażenia układu oddechowego (3,9%), astmy oskrzelowej (1,9%), atopowego zapalenia skóry (1,9%), ostrej pokrzywki, również polekowej (1,4%), oraz polipów błony śluzowej nosa (0,4%). U dzieci do 12. roku życia z masą ciała <30 kg najczęściej stosowano syrop (48,8%), u dzieci większych głównie tabletki (u 65,5% dzieci do 12. roku życia z masą ciała >30 kg i u 98,2% w wieku 13-18 lat). Podczas wizyty kontrolnej 97,4% pacjentów zażywało lek zgodnie z zaleceniami. Pozostali (2,6%) stosowali lek nieregularnie, odstawili lek po ustąpieniu objawów lub z powodu działań niepożądanych. Preparaty loratadyny były skuteczne (uzyskano co najmniej umiarkowaną poprawę) u 94,6% pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa, 90,3% pacjentów z przewlekłym alergicznym nieżytem nosa i 87,8% z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną. Nietolerancję stwierdzono u 9% leczonych, najczęściej u dzieci <12. roku życia z masą ciała <30 kg (18,1%). Wnioski: 1) U dzieci preparaty loratadyny są stosowane głównie w terapii alergicznego sezonowego nieżytu nosa. 2) Wykazują skuteczność w leczeniu alergicznego sezonowego i przewlekłego nieżytu nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. 3) Objawy nietolerancji są najczęstsze u małych dzieci.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
389-393
Physical description
Contributors
 • Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
author
 • Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
References
 • 1. Slater J.W., Zechnich A.D., Haxby D.G.: Second-generation antihistamines: a comparative review. Drugs 1999; 57: 31-47.
 • 2. Belaich S., Bruttmann G., DeGreef H. i wsp.: Comparative effects of loratadine and terfenadine in the treatment of chronic idiopathic urticaria. Ann. Allergy 1990; 64: 191-194.
 • 3. Jahnz-Różyk K.: Cetyryzyna a zakażenia dróg oddechowych w opinii polskich lekarzy. Pol. Merk. Lek. 2006; 21: 454-458.
 • 4. Pons-Guiraud A., Nekam K., Lahovsky J. i wsp.: Emedastine difumarate versus loratadine in chronic idiopathic urticaria: a randomized, doubleblind, controlled European multicentre clinical trial. Eur. J. Dermatol. 2006; 16: 649-654.
 • 5. Salmun L.M., Herron J.M., Banfield C. i wsp.: The pharmacokinetics, electrocardiographic effects, and tolerability of loratadine syrup in children aged 2 to 5 years. Clin. Ther. 2000; 22: 613-621.
 • 6. Bender B.G., McCormick D.R., Milgrom H.: Children’s school performance is not impaired by short-term administration of diphenhydramine or loratadine. J. Pediatr. 2001; 138: 656-660.
 • 7. Yang Y.H., Lin Y.T, Lu M.Y. i wsp.: A double-blind, placebo-controlled, and randomized study of loratadine (Clarityne) syrup for the treatment of allergic rhinitis in children aged 3 to 12 years. Asian Pac. J. Allergy Immunol. 2001; 19: 171-175.
 • 8. Sienra-Monge J.J., Gazca-Aguilar A., Del Rio-Navarro B.: Double-blind comparison of cetirizine and lorata-dine in children ages 2 to 6 years with perennial allergic rhinitis. Am. J. Ther. 1999; 6: 149-155.
 • 9. Tarchalska-Kryńska B, Zawisza E.: Test for efficacy of cetirizine and loratadine as a treatment for seasonal allergic rhinitis in a 6 week cross-over comparative study. Pneumonol. Alergol. Pol. 1994; 62: 573-577.
 • 10. Ciprandi G., Iudice A., Tosca M.A. i wsp.: Comparative effects of terfenadine and loratadine in the treatment of hay fever. J. Investig. Allergol. Clin. Immunol. 1991; 1: 368-372.
 • 11. Lutsky B.N., Klose P., Melon J. i wsp.: A comparative study of the efficacy and safety of loratadine syrup and terfenadine suspension in the treatment of 3- to 6-year-old children with seasonal allergic rhinitis. Clin. Ther. 1993; 15: 855-865.
 • 12. Prenner B.M., Capano D., Harris A.G.: Efficacy and tolerability of loratadine versus fexofenadine in the treatment of seasonal allergic rhinitis: a double-blind comparison with crossover treatment of nonresponders. Clin. Ther. 2000; 22: 760-769.
 • 13. Boner A.L., Richelli C., Castellani C. i wsp.: Comparison of the effects of loratadine and astemizole in the treatment of children with seasonal allergic rhinoconjunctivitis. Allergy 1992; 47: 98-102.
 • 14. Dolovich J., Moote D.W., Mazza J.A i wsp.: Efficacy of loratadine versus placebo in the prophylactic treatment of seasonal allergic rhinitis. Ann. Allergy 1994; 73: 235-239.
 • 15. Dubertret L., Murrieta Aguttes M., Tonet J.: Efficacy and safety of mizolastine 10 mg in a placebo-controlled comparison with loratadine in chronic idiopathic urticaria: results of the MILOR Study. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 1999; 12: 16-24.
 • 16. Leynadier F., Duarte-Risselin C., Murrieta M.: Comparative therapeutic effect and safety of mizolastine and loratadine in chronic idiopathic urticaria. URTILOR study group. Eur. J. Dermatol. 2000; 10: 205-211.
 • 17. Grimfeld A., Holgate S.T., Canonica G.W i wsp.: Prophylactic management of children at risk for recurrent upper respiratory infections: the Preventia I Study. Clin. Exp. Allergy 2004; 34: 1665-1672.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1568c9d6-554c-433e-85f1-a856ee6a7f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.