PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 2 | 92-98
Article title

Analiza stężenia alergenowoswoistych IgE przeciwko niesteroidowym lekom przeciwzapalnym w materiale własnym

Content
Title variants
EN
Analysis of concentration allergenspecyfic IgE against non-steroidal anti-inflammatory drugs in own material
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zajmują obecnie czołową pozycję pod względem częstości wywoływanych reakcji nadwrażliwości na leki. Cel. Praca miała na celu analizę skierowań na oznaczenie stężenia alergenowo-swoistych immunoglobulin E (asIgE) przeciwko lekom z grupy NLPZ i wyniki tych analiz zarejestrowanych w Pracowni Immunologiczno-Alergologicznej Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych SU nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy w okresie czasu od 17.04.2012 do 16.04.2017. Materiał i metody. Przy analizie skierowań uwzględniono liczbę zleceń, płeć i wiek pacjentów, rodzaj leków, względem których zlecono oznaczenie asIgE oraz inne badania towarzyszące. Uzyskane wyniki poddano analizie pod kątem obecności swoistych IgE. Wyniki. Oznaczenia asIgE dla leków NLPZ stanowiły 2,47% wszystkich skierowań, które wpłynęły do laboratorium w uwzględnionym okresie czasu. Zlecenia obejmowały oznaczenia asIgE dla następujących leków: kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, ketoprofen i pyralgina. Najczęściej zlecano oznaczenie asIgE dla kwasu acetylosalicylowego, kolejno dla ketoprofenu, ibuprofenu, paracetamolu i pyralginy. Połowie skierowań obejmujących asIgE dla leków towarzyszyło zlecenie oznaczenia alergenowoswoistych immunoglobulin E dla innych alergenów lub ich mieszanin. Uzyskano jeden wynik pozytywny asIgE dla ketoprofenu. Wnioski. Analizowane wyniki badań sugerują niezależne od IgE pod- łoże obserwowanych objawów związanych z zażywaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub też nieokreśloną ich przyczynę niezwiązaną z tymi lekami.
EN
Introduction. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) currently occupy a leading position in the frequency of drug-induced hypersensitivity reactions. Aim. The present paper analyses referrals for laboratory tests with regard to determination of NSAIDs-specific IgE as well as the results of these tests. The abovementioned referrals were sent to the Immunological and Allergological Laboratory of the Department of Allergology, Clinical Immunology and Internal Diseases at University Hospital No. 2 in Bydgoszcz between 17.04.2012 and 16.04.2017. Material and methods. The analysis took into account age and sex of patients, number of referrals, the type of drugs for which IgE determination had been ordered, as well as accompanying tests. The obtained results were analyzed for the presence of specific IgE. Results. It was observed that the asIgE determined for NSAIDs accounted for 2.47% of all referrals that had been received by the laboratory. The orders included asIgE for the following drugs: acetylsalicylic acid, paracetamol, ibuprofen, ketoprofen and pyralgine. The most commonly ordered laboratory test was asIgE for aspirin, less often for ketoprofen, ibuprofen, paracetamol and metamizole. Half of the referrals for NSAIDs-specific IgE were combined with referrals for asIgE for other allergens and their mixtures. Only one positive ketoprofen-specific IgE test result was obtained. Conclusions. The analysis of test results suggests non-IgE mediated bases of hypersensitivity symptoms associated with NSAIDs or other undetermined causes not connected with these drugs.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
92-98
Physical description
Contributors
author
References
 • 1. Feliksiak M. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 158/2016, Leki dostępne bez recepty i suplementy diety. ISSN 2353-5822, Warszawa, listopad 2016.
 • 2. Gomes ER, Demoly P. Epidemiology of hypersensitivity drug reactions. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005; 5: 309-16.
 • 3. Makowska J, Brzezińska-Pawłowska O, Kowalski M. Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne – klasyfikacja i praktyczne aspekty postępowania. Reumatologia News 2016; 2: 124-9.
 • 4. Glück J. Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2012; 2: 157-66.
 • 5. Szczeklik A, Sanak M. The role of COX-1 and COX-2 in asthma pathogenesis and its significance in the use of selective inhibitors. Clin Exp Allergy 2002; 32: 339-42.
 • 6. Kowalski ML, Asero R, Bavbek S, et al. Classification and practical approach to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Allergy 2013; 68: 1219-32.
 • 7. Kowalski ML, Makowska JS, Blanca M, et al. Hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – classification, diagnosis and management: review of the EAACI/ENDA(#) and GA2LEN/ HANNA*. Allergy 2011; 66: 818-29.
 • 8. Kowalski ML, Makowska JS. Seven steps to the diagnosis of NSAIDs hypersensitivity: how to apply a new classification in real practice? Allergy Asthma Immunol Res 2015; 7: 312-20.
 • 9. Urząd Rejestracji Leków, Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; decyzja: UR/ZD/0696/17; 16.05.2017.
 • 10. Hirschberg. Mittheilung uber einen Fall von Neiberwirkkung des Aspirin. Deutsch Med Wschr 1902; 28: 416.
 • 11. Gilbert GB. Unusual idiosyncrasy to aspirin. JAMA 1911; 56: 1262.
 • 12. Widal MF, Abrami P, Lermeyez J. Anaphylaxie et idiosyncrasie. Presse Med 1922; 30: 189-92.
 • 13. Samter M, Beers RF. Intolerance to aspirin. Clinical studies and consideration of its pathogenesis. Ann Intern Med 1968; 68: 975-9.
 • 14. Nissen CV, Bindslev-Jensen C, Mortz CG. Hypersensitivity to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): classification of a Danish patient cohort according to EAACI/ENDA guidelines. Clin Transl Allergy 2015; 5: 10-20.
 • 15. Blanca-López N, Pérez-Sánchez N, Agúndez JA, et al. Allergic Reactions to Metamizole: Immediate and Delayed Responses. Int Arch Allergy Immunol 2016; 169: 223-30.
 • 16. Schubert B, Grosse Perdekamp MT, Pfeuffer P, et al. Nonsteroidal antiinflammatory drug hypersensitivity: fable or reality? Eur JDermatol 2005; 15: 164-7.
 • 17. Sánchez-Borges M, Caballero-Fonseca F, Capriles-Hulett A, González-Aveledo L. Hypersensitivity Reactions to Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: An Update. Pharmaceuticals 2010; 3: 10-18.
 • 18. Kowalski ML, Woszczek G, Bienkiewicz B, Mis M. Association of pyrazolone drug hypersensitivity with HLA-DQ and DR antigens. Clin Exp Allergy. 1998; 28: 1153-8.
 • 19. Kim SH, SanakM, Park HS. Genetics of hypersensitivity to aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Immunol Allergy Clin N Am 2013; 33: 177-94.
 • 20. Balińska-Miśkiewicz W, Liebhart J, Małolepszy J, et al. Drug Hypersensitivity of Inhabitants in Chosen Lower Silesia Regions. Adv Clin Exp Med 2006; 15: 81-7.
 • 21. Szczeklik A, Niżankowska E, Duplaga M. Natural history of aspirin- -induced asthma. AIANE Investigators. European Network on Aspirin Induced Asthma. Eur Respir J 2000; 16: 432-6.
 • 22. Anderson GD. Gender differences in pharmacological response. Int Rev Neurobiol 2008; 83: 1-10.
 • 23. Chu T. Gender differences in farmakokinetics. US Pharm 2014; 39: 40-43.
 • 24. Campi P., Manfredi P., Severino M. IgE-mediated allergy to pyrazolones, quinolones and other non-beta-lactam antibiotics. (w) Drug hypersensitivity. Pichler WJ (red.). Basel, Karger 2007; 216-32.
 • 25. Halpern B, Holzer A, Liacopoulust P, Meyer J. Allergy to pyrazolne derivates (aminopiryne) with evidence of reaginic type antibody. J Allergy 1958; 29: 1-12.
 • 26. Himly M. Jachn-Schmid B, Pittertschatscher K, et al. IgE-mediated immediate-type hypersensitivity to the pyrazolone drug propyphenazone. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: 882-8.
 • 27. Blanca-Lopez N, J Torres M, Doña I, et al. Value of the clinical history in the diagnosis of urticaria/angioedema induced by NSAIDs with cross-intolerance. Clin Exp Allergy 2013; 43: 85-91.
 • 28. Kucharczyk A, Grabowska-Krawiec P, Kucharczyk P. Mechanizmy i objawy (fenotypy) nadwrażliwości na ASA/NLPZ. Co powinien wiedzieć pacjent? Cz. I. Alergologia Współczesna 2013; 31: 13-30.
 • 29. Jenneck C, Juergens U, Buecheler M, Novak N. Pathogenesis, diagnosis, andtreatment of aspirin intolerance. Ann Allergy Asthma Immunol 2007; 99: 13-21.
 • 30. Gomes E, Cardoso MF, Praca F, et al. Self-reporteddrug allergy in a general adult Portuguese population. Clin Exp Allergy 2004; 34: 1597-601.
 • 31. Mayorga C, Celik G, Rouzaire P, et al. In vitro tests for drug hypersensitivity reactions: an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy 2016;71:1103-34.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-14fdba76-25e7-4ed8-9a23-2bb9d4d8c424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.