PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 3 | 165-174
Article title

Opinie personelu i pacjentów leczonych odwykowo stacjonarnie i ambulatoryjnie dotyczące przyczyn i leczenia uzależnienia od alkoholu. Opinie pacjentów o alkoholizmie

Content
Title variants
EN
Opinions of patients and medical personnel in outpatient and inpatient health care, as related to the causes and treatment of alcohol-dependence. Opinions of patients about alcoholism
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: The approach of alcohol-dependent people and medical personnel to alcohol-related problems may affect the efficacy of preventive and therapeutic measures aimed at alcohol-dependence treatment. Material and methods: The studies involved alcohol-dependent people subjected to inpatient health care and outpatient heath care. The questionnaire study involved 308 subjects, including 104 male inpatients treated at the detoxification centre, 102 patients of outpatient detoxification departments (all males) and 102 health care personnel members employed in detoxification facilities. The studies were carried out in 1995. Results: Inpatients and outpatients differ in their evaluations of the causes and treatment of alcohol dependence relatively insignificantly. A comparison of the answers of patients and health care personnel indicated that the patients pointed mainly to life failures or bad traditions and customs. The patients did not try to deny their parents’ upbringing errors and bad example set by their families and friends. Conclusions: Inpatients as compared to outpatients more frequently chose attitudes which did not support cessation of alcohol drinking. Inpatients, as compared to outpatients, were more often characterized by worse financial situation, worse family relationships, and lower educational level. The health care personnel was usually characterized by health promoting statements related to alcohol problems, prevailing over the patients, especially inpatients.
PL
Wstęp: Zbadanie postaw osób uzależnionych od alkoholu oraz personelu pracującego z pacjentami uzależnionymi może być przydatne do opracowania metod zapobiegania i leczenia. Materiał i metody: Badaniom ankietowym poddano 308 osób, w tym 104 osoby uzależnione od alkoholu leczone na oddziale odwykowym stacjonarnym, 102 osoby leczone ambulatoryjnie w poradniach odwykowych i zdrowia psychicznego oraz 102 osoby z personelu tychże instytucji. Badania przeprowadzono w 1995 roku. Wyniki: Pacjenci leczeni stacjonarnie i ambulatoryjnie różnili się co do oceny przyczyn i leczenia uzależnienia od alkoholu. Porównanie wypowiedzi pacjentów i personelu wykazało różnice w zapatrywaniu się na przyczyny alkoholizmu – ci pierwsi wskazywali na niepowodzenia życiowe, złe zwyczaje i nawyki. Pacjenci nie zaprzeczali też błędom wychowawczym swoich rodziców, a także niekorzystnemu wpływowi rodzin i przyjaciół. Wnioski: W porównaniu z pacjentami leczonymi ambulatoryjnie pacjenci leczeni stacjonarnie częściej wybierali odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety, które nie wiązały się z pokonywaniem tej choroby. Pacjenci leczeni szpitalnie wyróżniali się gorszą sytuacją majątkową, gorszymi relacjami w rodzinie i niższym poziomem wykształcenia. Personel cechował się bardziej adekwatnymi do potrzeb terapii postawami zdrowotnymi w porównaniu z pacjentami, zwłaszcza leczonymi stacjonarnie.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
165-174
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychiatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry
author
 • NZOZ Sigma BI, ul. Wyczółkowskiego 16, 41-902 Bytom
 • Katedra Psychiatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry
References
 • 1. Simpura J., Tigerstedt C., Hanhinen S. i wsp.: Alcohol misuse as a health and social issue in the Baltic Sea region. A summary of findings from the Baltica Study. Alcohol Alcohol. 1999; 34: 805-823.
 • 2. Kaner E., Rapley T., May C.: Seeing through the glass darkly? A qualitative exploration of GPs’ drinking and their alcohol intervention practices. Fam. Pract. 2006; 23: 481-487.
 • 3. Liotti F., Di Stefano C., Peduto M. i wsp.: Perception of alcoholism risk in health workers: medical role in prevention and surveillance. G. Ital. Med. Lav. Ergon. 2006; 28: 216-217.
 • 4. Bobak M., McKee M., Rose R., Marmot M.: Alcohol consumption in a national sample of the Russian population. Addiction 1999; 94: 857-866.
 • 5. Daeppen J.B., Krieg M.A., Burnand B., Yersin B.: MOS-SF-36 in evaluating health-related quality of life in alcohol-dependent patients. Am. J. Drug Alcohol Abuse 1998; 24: 685-694.
 • 6. Selvig D.: Od jutra nie piję. PARPA, Warszawa 1995.
 • 7. Kairouz S., Dubé L.: Abstinence and well-being among members of Alcoholics Anonymous: personal experience and social perceptions. J. Soc. Psychol. 2000; 140: 565-579.
 • 8. Connors G.J., DiClemente C.C., Dermen K.H. i wsp.: Predicting the therapeutic alliance in alcoholism treatment. J. Stud. Alcohol 2000; 61: 139-149.
 • 9. Gorczyca P.: Społeczne problemy alkoholizmu. Polityka Społeczna 1997; 23: 21-23.
 • 10. Gorczyca P., Matysiakiewicz J.: Społeczne uwarunkowania wyboru rodzaju placówki odwykowej przez osoby uzależnione od alkoholu. W: Matysiakiewicz J., Pudlo R. (red.): Psychiatria ekologiczna na przełomie stuleci. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Katowice 2003: 17-24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-147f1046-daf1-4f81-8e1f-95ac12591467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.