PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 120-123
Article title

Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci z dolegliwościami bólowymi brzucha

Content
Title variants
EN
Small intestinal bacterial overgrowth in children with abdominal pain
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Although little bacteria colonize upper part of alimentary tract, its microflora is very diverse. In normal conditions intestinal bacteria remain in balance, they constitute barrier, protecting us from infections. Qualitative as well as quantitative disturbance of the microflora has a negative influence on digestion and absorption. Small intestine bacterial overgrowth (SIBO) is defined as an increased number of nonpathogenic bacteria – over 105 organisms in 1 ml of small intestine content. The aim of the study is to assess the frequency of SIBA among children with abdominal symptoms. Material and methods: The study consisted of 83 children (43 girls and 40 boys) aged 4‑17 (mean 11±3.56 years). After excluding organic disorders, hydrogen breath test with lactulose (administered per os) was established among them. Expired air was analysed using Gastrolyzer by Bedfont. Results: Gastrointestinal symptoms were analysed. It appeared that abdominal pain was the most common symptom among 47 (54%) children (among them 27 girls and 20 boys). Eighteen (21%) patients presented additional symptoms that coexisted with abdominal pain. HBT result was positive among 59 (71%) patients – 32 (74%) girls and 27 (68%) boys. Conclusions: Among patients with abdominal pain about 70% presented positive result of HBT.
PL
Mikroflorę jelita charakteryzuje różnorodność gatunków bakterii. W warunkach fizjologicznych skład ontocenozy jelitowej pozostaje w równowadze, a bakterie jelitowe stanowią barierę ochronną przed infekcjami. Zarówno ilościowe, jak i jakościowe zaburzenie mikroflory jelita ma niekorzystny wpływ na proces trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. Górna część przewodu pokarmowego kolonizowana jest przez znikomą ilość drobnoustrojów. Wzrost liczby niepatogennych bakterii powyżej 105 komórek bakteryjnych w mililitrze treści jelitowej w początkowym odcinku jelita cienkiego określa się jako dysbakteriozę lub rozrost bakteryjny jelita. Celem pracy jest ocena częstości występowania dysbakteriozy jelitowej u dzieci z dolegliwościami brzusznymi. Materiał i metody: Badaniem objęto 83 dzieci (43 dziewczynki i 40 chłopców) w wieku od 4 do 17 lat (średnia 11±3,56 roku) z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Po wykluczeniu zmian organicznych wykonywano wodorowy test oddechowy (hydrogen breath test, HBT) po doustnym obciążeniu laktulozą. Powietrze wydechowe oceniano za pomocą aparatu Gastrolyzer firmy Bedfont. Wyniki: Przeanalizowano dolegliwości zgłaszane przez pacjentów. Dominującym objawem u 47 (56%) badanych dzieci były bóle brzucha (27 dziewczynek i 20 chłopców); u 18 (21%) należały one do współistniejących objawów. HBT był dodatni u 59 (71%) badanych, w tym u 32 (74%) dziewczynek i 27 (68%) chłopców. Wniosek: W grupie pacjentów z dolegliwościami bólowymi brzucha rozpoznawana częstość przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego wynosi około 70%.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
120-123
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med., prof. nadzw. Leokadia Bąk‑Romaniszyn
References
 • 1. Hutyra T., Iwańczak B.: Bakteryjny przerost 1. flory jelita cienkiego u dzieci. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia-Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2010; 12: 130‑134.
 • 2. Sobieszczanska B.M.: The influence of intestinal dysbiosis on human’s health. Gastroenterol. Pol. 2008; 15: 287-290.
 • 3. Zubadalashvili N. G. , Makhviladze M.A. , Diasamidze M.T. , Abdulashvili N. N. : The comparative study of Linex and Lacto-G in treatment of adult patients with disbacteriosis. Georgian Med. News 2009; (170): 38-42.
 • 4. Singh VV , Toskes P. P: Small bowel bacterial overgrowth: presentation, diagnosis, and treatment. Curr. Gastroenterol. Rep. 2003; 5: 365-372.
 • 5. Kirsch M.: Bacterial overgrowth . Am . J. Gastroenterol . 1990; 85: 231-237.
 • 6. Toskes PP: Bacterial overgrowth of the gastrointestinal tract. Adv. Intern. Med. 1993; 38: 387-407.
 • 7. Bauer T M. , Steinbrnckner B ., Brinkmann F.E . i wsp .: Small intestinal bacterial overgrowth in patients with cirrhosis: prevalence and relation with spontaneous bacterial peritonitis. Am. J. Gastroenterol. 2001; 96: 2962-2967 .
 • 8. Saltzman J. R , Russell R M .: Nutritional consequences of intestinal bacterial overgrowth. Compr. Ther. 1994: 20: 523-530.
 • 9. Gąsiorowska J., Czerwionka-Szaflarska M.: Znaczenie ekosystemu mikrobiontów przewodu pokarmowego u dzieci - wybrane zagadnienia. Pediatr. Pol. 2011; 86: 639-645.
 • 10. Nowak A., Libudzisz Z.: Mikroorganizmy jelitowe człowieka. Standardy Medyczne - Pediatria 2008; 5: 372-379
 • 11. Salyers A.A.: Energy sources of major intestinal fermentative anaerobes. Am. J. Clin. Nutr. 1979; 32: 158-163.
 • 12. Landowski P, Kamińska B., Szumera M. i wsp.: Ocena bakteryjnych procesów fermentacyjnych zachodzących w jelicie grubym dzieci z wybranymi schorzeniami przewodu pokarmowego. Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2: 38-41.
 • 13. Hutyra T, Iwańczak B., Pytrus T., Krzesiek E.: Assessment of small intestinal bacterial overgrowth in functional disorders of the alimentary canal in children . Adv. Clin. Exp. Med. 2009; 18: 493-500.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-146b17a7-1369-4922-92d7-f436f67b3d11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.