Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 5 | 1 | 38-48

Article title

Gynecological and obstetric interventions in the emergency medical service in Poland during the COVID-19 pandemic: a pilot study.

Content

Title variants

PL
Interwencje ginekologiczno-położnicze w ratownictwie medycznym w Polsce podczas pandemii COVID-19: badanie pilotażowe.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: : Functioning of the EMS during one year pre-pandemic compared to one year pandemic outbreak was analysed in relation to specific intervention groups alongside each other. Our observations focused on women requiring implementation of medical procedures and treatment by gynecology and obstetrics departments with the initial participation of EMS. Cases of both pregnant women and those with reproductive system diseases were analysed. MATERIAL AND METHODS: The study included a retrospective analysis of EMS interventions from the Łuków region in the two-year period from March 2019 to the end of February 2021 (one year before the epidemic - period I, and the year of the epidemic in Poland - period II). The material consisted of departure order flowsheet and the ambulance flowsheet records. RESULTS: In the 2-year period, there were 101 events that met the criteria for inclusion in the analysis, respectively 58 - period I and 43 - period II. In both periods, cases related to the commencement of the patient's labor outside the hospital ward are analyzed more often. The percentage share of interventions in the period before and during the pandemic for subsequent months of the year showed no significant correlations (χ2 = 14.886; p = 0.188). CONCLUSIONS: The COVID-19 pandemic did not significantly affect the number of EMS interventions related to gynecological and obstetric events in the area covered by the analysis. The mean duration of EMS interventions to gynecological and obstetric conditions slightly increased during the epidemic period.
PL
WSTĘP: Analizie poddano funkcjonowanie jednostek PRM w początkowym okresie epidemii wobec konkretnej grupy interwencji. Obserwacje ogniskowały wokół kobiet wymagających wdrożenia procedur medycznych i leczenia przez oddziały ginekologiczno-położnicze przy udziale jednostek PRM. Analizowano przypadki zarówno kobiet w ciąży, jak i kobiet z chorobami układu rozrodczego. MATERIAŁ I METODY: Badanie obejmowało retrospektywną analizę wyjazdów ZRM powiatu łukowskiego (północna część woj. lubelskiego) w dwuletnim okresie od marca 2019 do końcalutego 2021(rok przed epidemią – okres I, oraz rok trwania epidemii w Polsce- okres II).Materiał stanowiły Karty Zlecenia Wyjazdu i Karty Medycznych Czynności Ratunkowych ZRM. WYNIKI: W 2-letnim okresie wystąpiło 101 zdarzeń spełniających kryteria włączenia do analizy, odpowiednio 58 – okres I i43 – okres II. W obu okresach częściej przedmiotem analizy przypadki związane z rozpoczęciem akcji porodowej pacjentki poza oddziałem szpitalnym. WNIOSKI: Pandemia COVID–19 nie wpłynęła w znaczący sposób na liczbę interwencji ZRM związanych ze zdarzeniami ginekologiczno- położniczymi w rejonie objętym analizą. Średni czas realizacji interwencji ZRM do stanów ginekologiczno-położniczych nieznacznie zwiększył się w okresie epidemii.

Discipline

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

38-48

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1450c414-5d55-4ee5-bb4c-6a5e396042e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.