PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 176-181
Article title

Probiotyki i prebiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób u dzieci

Content
Title variants
EN
Probiotics and prebiotics in the prevention and treatment of diseases in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Probiotics are viable microorganisms which after consumption, dependently on the strain and dose, exert beneficial effect on the host’s organism. Lactic acid bacteria Lactobacillus and Bifidobacterium and selected strains of Streptococcus, Bacillus as well as Saccharomyces boulardii yeast are most frequently used as probiotics. Probiotics have a favourable effect on the composition of alimentary tract ecological environment demonstrating antagonism in relation to numerous pathogenic microorganisms colonizing gastrointestinal mucosa. The presence of fermentative bacteria in the intestine, mainly lactic acid bacilli, particularly adhesive types prevents from bacterial dislocation and enterotoxemia, normalizes intestinal motor activity disorders and diminishes the symptoms of lactose intolerance. Prebiotics are substances naturally contained in food (or added to it) which selectively stimulate growth and/or activity of some strains of probiotic bacteria found in the alimentary tract. Probiotics and prebiotics as well as their combination – synbiotics are found in food, milk mixtures, pharmacological preparations, food additives, dietary supplements and they improve in a natural way our health condition and are of greater importance in modern medicine. The study presents the share of probiotics and prebiotics in the formation of alimentary tract biocenosis and their application in the prophylaxis and treatment of selected diseases in children, such as: bacterial and viral diarrhoea, antibiotic-induced disbiosis, necrotizing enterocolitis, intestinal colic, non-specific enteritis, alimentary tract dysfunction.
PL
Probiotyki to mikroorganizmy, które wywierają korzystne działanie na organizm gospodarza po spożyciu przez niego odpowiedniej dawki określonego szczepu. Najczęściej jako probiotyki stosowane są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i Bifidobacterium oraz wybrane szczepy Streptococcus, Bacillus, a także drożdże Saccharomyces boulardii. Probiotyki wpływają korzystnie na skład środowiska ekologicznego przewodu pokarmowego, wykazując antagonizm w stosunku do drobnoustrojów chorobotwórczych kolonizujących błonę śluzową przewodu pokarmowego. Obecność w jelicie bakterii fermentacyjnych, głównie pałeczek kwasu mlekowego, a zwłaszcza typów adhezyjnych, chroni przed dyslokacją bakteryjną i enterotoksemią, normalizuje zaburzenia motoryki jelit i zmniejsza objawy nietolerancji laktozy. Prebiotyki to substancje naturalnie zawarte w żywności (bądź do niej dodawane), które selektywnie pobudzają wzrost i/lub aktywność wybranych szczepów bakterii probiotycznych obecnych w przewodzie pokarmowym. Probiotyki i prebiotyki, jak również ich połączenie – synbiotyki, występują w pożywieniu, mieszankach mlecznych, preparatach farmakologicznych, dodatkach do żywności, suplementach dietetycznych i w sposób naturalny poprawiają stan naszego zdrowia oraz mają coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie. W pracy omówiono udział probiotyków i prebiotyków w kształtowaniu się biocenozy przewodu pokarmowego oraz w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób u dzieci, jak: biegunki bakteryjne i wirusowe, dysbioza poantybiotykowa, martwica jelit noworodków, kolka jelitowa, nieswoiste zapalenia jelit, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
176-181
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Vanderhoof J.A., Young R.J.: Use of probiotics in childhood gastrointestinal disorders. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1998; 27: 323-332.
 • 2. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation, 2001, Copenhaga.
 • 3. Szajewska H., Setty M., Mrukowicz J., Guandalini S.: Probiotics in gastrointestinal diseases in children: hard and not-so-hard evidence of efficacy. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006; 42: 454-475.
 • 4. Fuller R: Probiotics in human medicine. Gut 1991; 32: 439-442.
 • 5. Socha J.: Żywienie a rozwój dziecka w pierwszym roku życia. Akademia Gerber 2002: 4-11.
 • 6. Ryżko J., Olek A.: Postępowanie dietetyczne w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2001; 3: 265-269.
 • 7. Kim T.S., Hur J.W, Yu M.A. i wsp.: Antagonism of Helicobacter pylori by bacteriocins of lactic acid bacteria. J. Food Prot. 2003; 66: 3-12.
 • 8. Struś M., Pakosz K., Gościniak H. i wsp.: Antagonistyczne działanie bakterii z rodzaju Lactobacillus wobec beztlenowych i mikroaerofilnych czynników zakażeń przewodu pokarmowego ((Helicobacterpylori, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile). Med. Dośw. Mikrobiol. 2001; 53: 133-142.
 • 9. Gibson GR: Dietary modulation of the human gut microflora using prebiotics. Br. J. Nutr. 1998; 80: 209-212.
 • 10. McCracken VJ., Gaskins H.R: Probiotics and the immune system. W: Tannock G. (red.): Probiotics: A Critical Review. Horizon Scientific Press, Norfolk 1999: 85-111.
 • 11. Mack D.R, Michail S., Wei S. i wsp.: Probiotics inhibit enteropathogenic E. coli adherence in vitro by inducing intestinal mucin gene expression. Am. J. Physiol. 1999; 276: 941-950.
 • 12. Boehm G., Jelinek J., Knol J. i wsp.: Prebiotics and immune responses. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2004; 39 (supl. 3): 772-773.
 • 13. Libudzisz Z.: Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2002; 4: 19-25.
 • 14. Socha J., Stolarczyk A., Socha P.: Miejsce bifidobakterii w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób wieku dziecięcego. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2002; 4: 43-47.
 • 15. Kornacka M.K.: Flora bakteryjna pokarmu naturalnego. Pediatr. Pol. 2007; 82: 905-909.
 • 16. Martin R, Langa S., Reviriego C. i wsp.: Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. J. Pediatr. 2003; 143:754-8.
 • 17. Diaz-Ropero M.P Martin R, Sierra S.: Two Lactobacillus strains, isolated from breast milk, differently modulate the immune response. J. Appl. Microbiol. 2007; 102: 337-343.
 • 18. Fanaro S., Marten B., Bagna R i wsp.: Galacto-oligosaccharides are bifidogenic and safe at weaning: a double-blind randomized multicenter study. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2009, 48: 82-88.
 • 19. Martin R., Olivares M., Marin M.L. i wsp.: Probiotic potential of 3 Lactobacilli strains isolated from breast milk. J. Hum. Lact. 2005; 21: 8-17.
 • 20. Olivares M., Diaz-Ropero M.P! Martin R i wsp.: Antimicrobial potential of four Lactobacillus strains isolated from breast milk. J. Appl. Microbiol. 2006; 101: 72-79.
 • 21. Hozyasz K.: Probiotyki i prebiotyki - nowe propozycje w żywieniu niemowląt. Nowa Pediatria 2004; 32: 1-5.
 • 22. Kunz C., Rudolff S., Baier W. i wsp.: Oligosaccharoides in human milk: structural, functional, and metabolic aspects. Annu. Rev. Nutr. 2000; 20: 699-722.
 • 23. Krawczyński M.: Probiotyki, prebiotyki i żywność funkcjonalna w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego. Przew. Lek. 2003; 6: 110-115.
 • 24. Szymański H., Pejcz J., Jawień M. i wsp.: Treatment of acute infectious diarrhoea in infants and children with a mixture of three Lactobacillus rhamnosus strains - a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 23: 247-253.
 • 25. Deshpande G., Rao S., Patole S.: Probiotics for prevention of necrotising enterocolitis in preterm neonates with very low birthweight: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet 2007; 369: 1614-1620.
 • 26. Bohm S.K., Kruis W: Probiotics: do they help to control intestinal inflammation? Ann. N. Y. Acad. Sci. 2006; 1072: 339-350.
 • 27. Fujimori S., Tatsuguchi A., Gudis K i wsp.: High dose probiotic and prebiotic cotherapy for remission induction of active Crohn’s disease. J. Gastroenterol. Hepatol. 2007; 22: 1199-1204.
 • 28. Furrie E., Macfarlane S., Kennedy A. i wsp.: Synbiotic therapy (Bifidobacterium longum/Synergy 1) initiates resolution of inflammation in patients with active ulcerative colitis: a randomised controlled pilot trial. Gut 2005; 54: 242-249.
 • 29. Gawrońska A., Dziechciarz P., Horvath A. i wsp.: A randomized double-blind placebo-controlled trial of Lactobacillus GG for abdominal pain disorders in children. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 25: 177-184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-144f67d3-facd-4731-96ea-7004c8dfc77d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.