PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 386–396
Article title

Rola przezklatkowej ultrasonografii płuc u dzieci

Content
Title variants
EN
Role of lung ultrasound in paediatric patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Transthoracic lung ultrasound is ultrasonographic assessment of the lungs, parietal and visceral pleura and the space between these two membranes. It is a part of chest ultrasound examination which also includes assessment of the ribs, intercostal spaces, diaphragm, heart and mediastinum. Lung ultrasound as a diagnostic tool which has been known for 30 years, but its advantages and disadvantages are not commonly known and therefore it is not routinely used by clinicians. In paediatrics, lung ultrasound has become more popular since the first decade of the 21st century. The main advantage of this method is no exposure to ionizing radiation. Transthoracic lung ultrasound can be performed in practically any conditions and repeated several times. What is more, its accessibility, reliability, accuracy and low cost compared to other methods, makes lung ultrasound the great tool for lung assessment. It can be used both for initial diagnosis and monitoring of treatment (bedside examinations are possible). In this paper, we describe the technique of lung ultrasound examination, equipment requirements, normal lung ultrasound appearance, disadvantages of the examination and lung ultrasound findings in the most common paediatric lung diseases, such as: pneumonia, pleural fluid, atelectasis, pneumothorax, bronchiolitis, pulmonary oedema and pulmonary embolism.
PL
Przezklatkowe ultrasonograficzne badanie płuc to ultrasonograficzna ocena płuc, opłucnej ściennej, opłucnej płucnej i przestrzeni między tymi błonami. Jest częścią ultrasonograficznego badania klatki piersiowej, w którym dodatkowo ocenia się struktury powierzchowne ograniczające jamę klatki piersiowej, przeponę, śródpiersie i serce. Przezklatkowa ultrasonografia płuc jako metoda diagnostyczna chorób płuc stosowana jest od ponad 30 lat, jednakże jej zalety i ograniczenia nie są powszechnie znane i nie uzyskały jeszcze pełnej akceptacji klinicystów. Od pierwszej dekady XXI wieku badanie to staje się coraz powszechniej wykorzystywaną metodą diagnostyki obrazowej w pediatrii. Do tej pory nie udokumentowano działań niepożądanych, co więcej – jest to metoda pozbawiona szkodliwego promieniowania jonizującego. Przezklatkowe ultrasonograficzne badanie płuc można wykonać praktycznie w każdych warunkach i wielokrotnie powtarzać. Z uwagi na jego dostępność, wiarygodność i dokładność w porównaniu z metodami uznanymi za referencyjne, a także niski koszt wydaje się najlepszym badaniem służącym do oceny płuc. Może być ono wykorzystywane zarówno w procesie wstępnej diagnostyki, jak i w monitorowaniu przebiegu leczenia (możliwość wykonania badań przyłóżkowo). W artykule oprócz zagadnień dotyczących techniki badania ultrasonograficznego, wymagań sprzętowych, prawidłowego ultrasonograficznego obrazu płuc i ograniczeń badania omówiono jego rolę w diagnostyce chorób płuc u dzieci, takich jak: zapalenie płuc, płyn w jamie opłucnej, niedodma, odma opłucnowa, zapalenie oskrzelików, obrzęk płuc i zatorowość płucna.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
386–396
Physical description
Contributors
 • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii: dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, prof. nadzw.
 • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii: dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, prof. nadzw.
References
 • 1. Lovrenski J: Lung ultrasonography of pulmonary complications in preterm infants with respiratory distress syndrome. Ups J Med Sci 2012; 117: 10-17.
 • 2. Datz H, Ben-Shlomo A, Bader D et al.: The additional dose to radiosensitive organs caused by using under-collimated X-ray beams in neonatal intensive care radiography. Radiat Prot Dosimetry 2008; 130: 518-524.
 • 3. Armpilia CI, Fife IA, Croasdale PL: Radiation dose quantities and risk in neonates in a special care baby unit. Br J Radiol 2002; 75: 590-595.
 • 4. Dougeni ED, Delis HB, Karatza AA et al.: Dose and image quality optimization in neonatal radiography. Br J Radiol 2007; 80: 807-815.
 • 5. Minigh J: Pediatric radiation protection. Radiol Technol 2005; 76: 365-378.
 • 6. Smans K, Struelens L, Smet M et al.: Patient dose in neonatal units. Radiat Prot Dosimetry 2008; 131: 143-147.
 • 7. Buda N, Kosiak W, Paczkowski K et al.: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w Klinice Pneumonologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - podsumowanie studenckiego projektu badawczego. Ultrasonografia 2009; 9 (38): 31-38.
 • 8. Fuhlbrigge AL, Choi AM: Diagnostic procedures in respiratory disease. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL et al. (eds.): Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill, New York 2008: 17.
 • 9. Kosiak W: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej: mit czy rzeczywistość? Część 1: Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej płuc. Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4: 99-110.
 • 10. Szopiński K: Podstawy fizyczne i aparaturowe diagnostyki usg. In: Jakubowski W (ed.): Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego. Tom II, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa - Zamość 2003: 14-36.
 • 11. Gargani L: Lung ultrasound: a new tool for the cardiologist. Cardiovasc Ultrasound 2011; 9: 6.
 • 12. Lichtenstein DA: Ultrasound examination of the lungs in the intensive care unit. Pediatr Crit Care Med 2009; 10: 693-698.
 • 13. Cattarossi L: Lung ultrasound: its role in neonatology and pediatrics. Early Hum Dev 2013; 89 (Suppl 1): S17-S19.
 • 14. Federici M, Federici PV, Feleppa F et al.: Pulmonary ultrasonography in the follow-up of respiratory distress syndrome on preterm newborns. Reduction of X-ray exposure. J Ultrasound 2011; 14: 78-83.
 • 15. Lichtenstein DA: Ultrasound in the management of thoracic disease. Crit Care Med 2007; 35 (Suppl 5): S250-S261.
 • 16. Lichtenstein DA: General Ultrasound in the Critically Ill. Springer, Paris 2002: 96, 105, 116.
 • 17. Bouhemad B, Zhang M, Lu Q et al.: Clinical review: bedside lung ultrasound in critical care practice. Crit Care 2007; 11: 205.
 • 18. Lichtenstein DA: Lung ultrasound in the critically ill. In: Vincent JL (ed.): Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine. Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2004: 625-644.
 • 19. Lichtenstein D, Meziere G, Biderman P et al.: The comettail artifact. An ultrasound sign of alveolar-interstitial syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1997; 156: 1640-1646.
 • 20. Lichtenstein D, Meziere G: A lung ultrasound sign allowing bedside distinction between pulmonary edema and COPD: the comettail artifact. Intensive Care Med 1998; 24: 1331-1334.
 • 21. Soldati G, Copetti R, Sher S: Sonographic interstitial syndrome: the sound of lung water. J Ultrasound Med 2009; 28: 163-174.
 • 22. Copetti R, Cattarossi L, Macagno F et al.: Lung ultrasound in respiratory distress syndrome: a useful tool for early diagnosis. Neonatology 2008; 94: 52-59.
 • 23. Stefanidis K, Dimopoulos S, Nanas S: Basic principles and current applications of lung ultrasonography in the intensive care unit. Respirology 2011; 16: 249-256.
 • 24. Beckh S, Bolcskei PL, Lessnau KD: Real-time chest ultrasonography: a comprehensive review for the pulmonologist. Chest 2002; 122: 1759-1773.
 • 25. Koh DM, Burke S, Davies N et al.: Transthoracic US of the chest: clinical uses and applications. Radiographics 2002; 22: e1.
 • 26. Beckh S, Mathis G, Gorg C: Subpleural lung consolidations. In: Mathis G (ed.): Chest Sonography. Springer, Heidelberg 2008: 47-105.
 • 27. Weinberg B, Diakoumakis EE, Kass EG et al.: The air bronchogram: sonographic demonstration. AJR Am J Roentgenol 1986; 147: 593-595.
 • 28. Yang PC, Luh KT, Chang DB et al.: Ultrasonographic evaluation of pulmonary consolidation. Am Rev Respir Dis 1992; 146: 757-762.
 • 29. Mathis G: Thoraxsonography. Part II: Peripheral pulmonary consolidation. Ultrasound Med Biol 1997; 23: 1141-1153.
 • 30. Kosiak W: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc -diagnostyka doplerowska. Ultrasonografia 2010; 10 (41): 81-85.
 • 31. Yang PC, Luh KT, Chang DB et al.: Value of sonography in determining the nature of pleural effusion: analysis of 320 cases. AJR Am J Roentgenol 1992; 159: 29-33.
 • 32. Lan RS, Lo SK, Chuang ML et al.: Elastance of the pleural space: a predictor for the outcome of pleurodesis in patients with malignant pleural effusion. Ann Intern Med 1997; 126: 768-774.
 • 33. Caiulo VA, Gargani L, Caiulo S et al.: Lung ultrasound in bronchiolitis: comparison with chest X-ray. Eur J Pediatr 2011; 170: 1427-1433.
 • 34. Kosiak W: Diagnostyka ultrasonograficzna jatrogennej odmy jamy opłucnej u dzieci. J Ultrason 2013; 13: 379-393.
 • 35. Lichtenstein DA, Meziere G, Biderman P et al.: The “lung point”: an ultrasound sign specific to pneumothorax. Intensive Care Med 2000; 26: 1434-1440.
 • 36. Igielska B, Buda N, Kosiak W: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w diagnostyce kardiogennego obrzęku płuc - przegląd piśmiennictwa. Ultrasonografia 2011; 11 (44): 46-49.
 • 37. Volpicelli G, Caramello V, Cardinale L: Bedside ultrasound of the lung for the monitoring of acute decompensated heart failure. Am J Emerg Med 2008; 26: 585-591.
 • 38. Fagenholz P, Gutman JA, Murray AF: Chest ultrasonography for the diagnosis and monitoring of high-altitude pulmonary edema. Chest 2007; 131: 1013-1018.
 • 39. Lichtenstein DA, Lascols N, Meziere G: Ultrasound diagnosis of alveolar consolidation in the critically ill. Intensive Care Med 2004; 30: 276-281.
 • 40. Kosiak M, Kosiak W, Korbus-Kosiak A: Zatorowość płucna w pediatrii - trudności i nadzieje diagnostyczne. Ultrasonografia 2008; 8 (32): 65-70.
 • 41. Reissig A, Heyne JP, Kroegel C: [Diagnosis of pulmonary embolism by transthoracic sonography. Sono-morphologic characterization of pulmonary lesions and comparison with spiral computed tomography]. Dtsch Med Wochenschr 2000; 125: 1487-1491.
 • 42. Mathis G, Blank W, Reissig A et al.: Thoracic ultrasound for diagnosing pulmonary embolism: a prospective multicenter study of 352 patients. Chest 2005; 128: 1531-1538.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-141cf23e-ec0c-4a11-8f26-4b94761bb54d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.