PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 1 | 36-40
Article title

Jednostronne guzy migdałka podniebiennego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Unilateral palatal tonsillar tumor – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W etiologii jednostronnych guzów migdałka podniebiennego można wyróżnić dwa procesy powodujące manifestację choroby w obrębie tego narządu: są to zapalenia i choroby nowotworowe. Początkowe dolegliwości mogą być niespecyficzne. Dopiero jednostronność objawów tj.: asymetria w wielkości migdałków, owrzodzenie błony śluzowej jednego migdałka podniebiennego, jednostronny guz szyi, zaburzenia połykania oraz brak poprawy po leczeniu przeciwzapalnym nasuwają podejrzenie rozwijającej się choroby nowotworowej. Omówiono przypadek 17-letniego chłopca przyjętego do Kliniki Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z  powodu narastających jednostronnych dolegliwości bólowych gardła utrzymujących się od 8 miesięcy i nie ulegających poprawie mimo zachowawczego leczenia przeciwzapalnego. Na podstawie badania laryngologicznego, diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym i śródoperacyjnego pobrania materiału do badania histopatologicznego z rozpadającego się guza migdałka podniebiennego prawego rozpoznano chłoniaka Burkitta. Częstą lokalizację zmian wśród chłoniaków u dzieci stanowi głowa i szyja (42-60%). Prawie co drugi przypadek chłoniaka nie-Hodgkina w populacji dzieci odnotowywany jest jako chłoniak Burkitta. Przedstawiony przypadek – a szczególnie jego jednostronność uzmysławia, że każda asymetria oraz brak poprawy po leczeniu przeciwzapalnym powinna budzić szczególny niepokój u lekarza prowadzącego i nasuwać podejrzenie zmiany nowotworowej.
EN
In the etiology of unilateral palatal tonsils we can distinguish two main processes inducing diseases of this organ, i.e., inflammation and cancerous process. Initial symptoms may be non-specific. Only the one-side symptoms such as: asymmetry in the size of the tonsils, ulceration of the mucosa of one palatal tonsil, neck tumor on one side, dysphagia and lack of improvement after anti-inflammatory therapy raise the suspicion of developing cancer. The authors present the case of a 17-year-old boy admitted to the Otolaryngology Clinic of the Polish Mother’s Memorial Hospital – Research Institute due to growing unilateral throat pain complaints lasting for 8 months and not improving although conservative anti-inflammatory treatment was applied. The Burkitt’s lymphoma was diagnosed on the basis of laryngological examination, magnetic resonanse imaging and intraoperative material collection for histopathological examination from the disintegrating right palatal tonsillar tumor. It is known that the common location of childhood lymphomas are head and neck (42-60%) and almost half of non-Hodgkin’s lymphoma cases are reported as Burkitt’s lymphoma. The presented case shows that any asymmetry and lack of improvement after anti-inflammatory therapy should be considered with special attention by the physician and should be an indication for further examinations.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
36-40
Physical description
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
References
 • 1. Shah J, Patel S, Singh B (red.). Gardło i przełyk. (w) Chirurgia i onkologia głowy i szyi. Tom I. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014: 287-89.
 • 2. Arcimowicz M, Held-Ziółkowska M. Ostre i przewlekłe zapalenia (bakteryjne, grzybicze i wirusowe) gardła i tkanki chłonnej. (w) Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Janczewski G (red.). Tom II. Via Medica, Gdańsk 2007: 408-22.
 • 3. Zawitkowska-Klaczyńska J, Dudkiewicz E, Stefaniak J, Kątski K, Bień E, Irga N i wsp. Chłoniaki nieziarnicze nosogardła u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Pol Merk Lek 2004; 17(101): 471-3.
 • 4. Pajor A, Murlewska A, Józefowicz-Korczyńska M. Rak migdałka podniebiennego – ocena kliniczna i analiza wyników leczenia. Otolaryngol Pol 2002; 56(3): 319-22.
 • 5. Kruk-Zagajewska A, Szkaradkiewicz A, Wierzbicka M, Jopek A, Woźniak A. Rola wirusa Epsteina-Barr w karcinogenezie u chorych na raka migdałka podniebiennego. Otolaryngol Pol 2001; 55(3): 267-72.
 • 6. Behrbohm H, Kaschke O, Nawka T, Swift A (red.). Jama ustna i gardło. (w) Choroby ucha, nosa i gardła z chirurgią głowy i szyi. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011: 290-1.
 • 7. Mazur G, Filipiak J, Orszańska A. Zaleski M. Chłoniaki złośliwe migdałka podniebiennego w materiale Oddziału Laryngologicznego Szpitala Rejonowego w Bełchatowie 1987-1998 r. Otolar Pol 2000; 31(Supl.): 275-7.
 • 8. Osuch-Wójcikiewicz E, Rzepakowska A, Bruzgielewicz A, Wieczorek J. Chłoniak grudkowy migdałka podniebiennego – opis przypadku. Otolaryngol Pol 2007; 61(2): 203-6.
 • 9. Prokurat A. Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi. (w) Onkologia i hematologia dziecięca. Chybicka A, Sawicz-Birkowska K (red.). PZWL, Warszawa 2008: 686-90.
 • 10. Chloupek A, Sarosiek T, Przybysz J, Piętka T, Brożyna B. Chłoniaki nieziarnicze z komórek B – opis przypadku chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości zlokalizowanego w jamie ustnej. Czas Stoma 2003; 56(12): 857-64.
 • 11. Peregud-Pogorzelski J, Brodkiewicz A, Urasiński T, Arłukowicz B, Ociepa T, Fydryk J. Nosogardło – rzadka lokalizacja chłoniaka Burkitta u dzieci. Prz Pediatr 2000; 30(4): 317-20.
 • 12. Walewski J. Chłoniaki złośliwe. (w) Onkologia kliniczna. Tom I. Krzakowski M (red.). Borgis, Warszawa 2006: 1309-11.
 • 13. Ochocka M. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe. (w) Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci. Bożek J (red.). PZWL, Warszawa 1981: 261-70.
 • 14. Warzocha K, Zdziarska J. Chłoniaki nieziarnicze. (w) Choroby wewnętrzne. Szczeklik A (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 1571-84.
 • 15. Kruk-Zagajewska A, Milecki P, Wierzbicka M. Postępy w diagnostyce przerzutów szyjnych z nieznanego ogniska nowotworowego. Otolaryngol Pol 2005; 59(1): 77-82.
 • 16. Jankowski A, Durko T, Maciaszczyk K. Gruźlica pozapłucna u chorych leczonych w klinice otolaryngologii – opis przypadków. Pol Merk Lek 141: 247-50.
 • 17. Olszewski J, Zalewski P, Fajndt S, Błoch P, Pietkiewicz P. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w guzach szyi i gardła w oparciu o własny przypadek kliniczny. Otolaryngol Pol 1994; 47(1): 21-5.
 • 18. Pośpiech L, Jaworska M, Bochnia M, Kazanowska B. Nowotwory wieku dziecięcego – objawy laryngologiczne. Otolaryngol Pol 1999; 53(6): 677-80.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-13f7ad66-8d7d-4e38-b12b-e474414d2540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.