PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 57 | 247-256
Article title

Measuring and valuation in accounting – theoretical basis and contemporary dilemmas

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Accounting is a science of measuring the economic system. It is an applied science, measuring and evidencing activities in a company. The accounting system takes valuable expression of measurement results. The aim of this article is to show the essence and the importance of measurement and valuation in the accounting system of the company and to draw attention to the problems of measurement and valuation in practice. Talk about the measurement and valuation was fought in ancient times and is the subject of discussion of contemporary scientists. The terms "measure" and "evaluation" are not synonymous. Enterprises currently use different methods and measurement techniques, both financial and non-financial, and apply a mixed valuation methods.
Year
Volume
57
Pages
247-256
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin, Szczecin, Poland
author
 • Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin, Szczecin, Poland
References
 • [1] G. D. Carnegie, Accounting, Auditing & Accountability Journal 27 (2014) 1241-1249.
 • [2] M. Power, Science in Context 7 (1994) 120-150.
 • [3] A. Barr, The International Journal of Accounting 8 (1972) 1-15.
 • [4] I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, wykład, t. I, wyd. 7, Difin, Warszawa 2009, s. 24-27.
 • [5] Y. Ijiri, The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Septh. The Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books (1999), Westport.
 • [6] B. Rogowska, Społeczny wymiar rachunkowości w świetle etyczno-normatywnych teorii, [w:] Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 2. Rachunkowość, (red.) J. Adamek, J. Zuchewicz. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 396. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 123-124.
 • [7] W. Gos, Nauka rachunkowości – głos w dyskucji, [w:] Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, (red.) B. Nita, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 388. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 63.
 • [8] M. G. Alles, A. Kogan, M. A. Vasarhelyi, International Journal of Accounting Information Systems 9 (2008) 202-215.
 • [9] Z. I. Kovacs-Istvan Deak, Public Finance Quarterly 57 (2012) 426-436.
 • [10] M. Dobija (red.), Orgnizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 11.
 • [11] T. Szot-Gabryś, Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 87. Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 181.
 • [12] T. Martyniuk, K. Balcer, Pomiar w rachunkowości na tle regulacji międzynarodowych, [w:] Zarządzanie kosztami i dokonaniami, (red.) E. Nowak, M. Kowalewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 398, Wrocław 2015, s. 318-319.
 • [13] P. Caws, Definitions and measurement in physics, Churchman, Ratoosh (1959) 3-17.
 • [14] R. L. Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969, s. 244.
 • [15] K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975, s. 232.
 • [16] S. Hońko, Wycena w rachunkowości, znaczenie, podstawy, parametry i zasady, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j. Szczecin 2013, s. 13.
 • [17] M. Kariozen, Ewolucja pojęcia wartości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 63 (119), SKwP, Warszawa 2011, s. 109.
 • [18] H.G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem, Wydawnictwo Antyk, Kety 2002, s. 109.
 • [19] B. Nadolna, Wpływ koncepcji wartości na pomiar wartości ekonomicznej w rachunkowości, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011 Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, ubezpieczenia Nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 174.
 • [20] S. Szejna, Pomiar w rachunkowości, Acta Universitatis Lodziensos Folia Oeconomica No 88, (1989) [w:] Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódżkiego, (red.) I. Sobańska, A. Szychta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 207.
 • [21] N. M. Bedford, The foundation of Accounting Measurement, Journal of Accouting Research, 6(2), Autumn 1968, pp. 270-282.
 • [22] L. Goldberg, International Busines & Economis Research Journal 12 (2011) 2.
 • [23] S. Weszerai Musvato, The Role of Measurement Theory in Supporting the Objectives of the Financial Statements, International Busines & Economis Research Journal 12 (2011) 11.
 • [24] A. Kamela-Sowińska, Od rachunkowości do opisu gospodarczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 77 (133). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014, s. 107.
 • [25] S. Hońko, Wycena w rachunkowości, znaczenie, podstawy, parametry i zasady, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j. Szczecin 2013, s. 59.
 • [26] E. Walińska, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2014, s. 53-56.
 • [27] S. Pemnan, Accounting for value, Columbia University Press, New York, 2011, p. 24.
 • [28] B. Sadowska, Zasady ewidencji księgowej i wyceny inwestycji długoterminowych, [w:] Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, red. P. Szczypa. CeDeWu, Warszawa 2016, s. 211.
 • [29] A. Kamela-Sowińska, Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994, s. 4.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-13e2aea3-2509-464d-b0a3-b992ab165784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.