PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 | 77-84
Article title

Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej

Content
Title variants
EN
Modern views on pathogenesis of bronchial hyperresponsiveness in childhood asthma
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Asthma is a chronic lung disorder with the cardinal features of reversible airway obstruction, airway inflammation, and hyperresponsiveness. The last one, defines as an exaggerated bronchoconstrictor response to a nonspecific irritants, is most characteristic of asthma and is seen in all active children and most of those with no current symptoms but past diagnosis of asthma. The actual mechanism of bronchial hyperresponsiveness (BHR) in asthma remains still poorly understood, in childhood asthma also. It is widely believed that BHR is a consequence of chronic bronchial inflammation. This is supported by the observations that BHR increases with allergens exposure and is reduced by anti-inflammatory treatment. However, lack of correlation between BHR and inflammatory markers of asthma suggests the participation of other noninflammatory pathogenetic mechanisms of BHR. Both family and twin studies in asthma point to a strong genetic component of BHR. More than one genomic regions linked to asthma and associated phenotypes that include BHR had been identified in human and mouse studies. Structural remodeling of bronchial wall associated with inflammation plays an important role also. This paper reviews potential mechanisms cause of BHR which have been reported in the medical literature. It was shown that nonspecific BHR is multifactorial phenomenon with complex and still poorly known pathogenesis.
PL
Astma jest przewlekłą chorobą płuc, której głównymi cechami są odwracalna obturacja oskrzeli, zapalenie i nadreaktywność dróg oddechowych. Ostatnia z nich, określana jako nadmierna skurczowa odpowiedź oskrzeli na nieswoiste substancje drażniące, jest najbardziej charakterystyczna dla astmy i stwierdza się ją u wszystkich dzieci z czynną chorobą i większości tych aktualnie bez objawów, ale z wywiadem astmy w przeszłości. Rzeczywisty mechanizm nadreaktywności oskrzeli (NO) w astmie, także dziecięcej, pozostaje niejasny. Powszechnie sądzi się, że NO jest skutkiem przewlekłego zapalenia oskrzeli. Potwierdzają to obserwacje dotyczące wzrostu NO po ekspozycji na alergeny i jej zmniejszenia się pod wpływem leczenia przeciwzapalnego. Jednak brak korelacji między NO a wykładnikami stanu zapalnego w astmie sugeruje udział także innych, niezapalnych mechanizmów patogenetycznych NO. Zarówno badania rodzin, jak i bliźniąt z astmą wskazują na silne genetyczne uwarunkowania NO. W badaniach u ludzi i myszy zidentyfikowano więcej niż jeden obszar genowy związany z astmą i charakteryzującymi ją fenotypami, w tym NO. Istotną rolę odgrywa także związana z zapaleniem strukturalna przebudowa ściany oskrzeli. Artykuł stanowi przegląd możliwych mechanizmów wywołujących NO, które zostały omówione w literaturze medycznej. Wykazano, że nieswoista NO jest zjawiskiem wieloczynnikowym, o złożonej i wciąż niedostatecznie poznanej patogenezie.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
77-84
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii KPiA Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii KPiA Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii KPiA Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
References
 • 1. National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health: Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Publication No 95, 3659, 1995.
 • 2. Speight A.N.P., Lee D.A., Hey E.N.: Underdiagnosis and undertreatment of asthma in childhood. Br. Med. J. (Clin. Res. Ed.) 1983; 286: 1253-1256.
 • 3. Cockcroft D.W, Killian D.N., Mellon J.J.A., Hargreave F.E.: Bronchial reactivity to inhaled histamine: a method and clinical survey. Clin. Allergy 1977; 7: 235-243.
 • 4. Sears M.R., Burrows B., Herbison G.P. i wsp.: Atopy in childhood. II. Relationship to airway responsiveness, hay fever and asthma. Clin. Exp. Allergy 1993; 23: 949-956.
 • 5. Cockcroft D.W, Murdock K.Y., Berscheid B.A.: Relationship between atopy and bronchial responsiveness to histamine in a random population. Ann. Allergy 1984; 53: 26-29.
 • 6. Peat J.K., Toelle B.G., Dermand J. i wsp.: Serum IgE levels, atopy, and asthma in young adults: results from a longitudinal cohort study. Allergy 1996; 51: 804-810.
 • 7. Turner S.W, Palmer L.J., Rye PJ. i wsp.: Determinants of airway responsiveness to histamine in children. Eur. Respir. J. 2005; 25: 462-467.
 • 8. Sears M.R., Burrows B., Flannery E.M. i wsp.: Relation between airway responsiveness and serum IgE in children with asthma and in apparently normal children. N. Engl. J. Med. 1991; 325: 1067-1071.
 • 9. Cookson WO.C.M., De Klerk N.H., Ryan G.R. i wsp.: Relative risks of bronchial hyper-responsiveness associated with skin-prick test responses to common antigens in young adults. Clin. Exp. Allergy 1991; 21: 473-479.
 • 10. Sears M.R., Jones D.T., Holdaway M.D. i wsp.: Prevalence of bronchial reactivity to inhaled methacholine in New Zealand children. Thorax 1986; 41: 283-289.
 • 11. Plaschke P., Janson C., Norrman E. i wsp.: Association between atopic sensitization and asthma and bronchial hyperresponsiveness in Swedish adults: pets, and not mites, are the most important allergens. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 104: 58-65.
 • 12. van der Heide S., de Monchy J.G.R., de Vries K. i wsp.: Seasonal variation in airway hyperresponsiveness and natural exposure to house dust mite allergens in patients with asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 1994; 93: 470-475.
 • 13. Sporik R., Squillace S.P., Ingram J.M. i wsp.: Mite, cat, and cockroach exposure, allergen sensitisation, and asthma in children: a case-control study of three schools. Thorax 1999; 54: 675-680.
 • 14. Platts-Mills TA.E., Tovey E.R., Mitchell E.B. i wsp.: Reduction of bronchial hyperreactivity during prolonged allergen avoidance. Lancet 1982; 2: 675-678.
 • 15. Soriano J.B., Tobias A., Kogevinas M. i wsp.: Atopy and nonspecific bronchial responsiveness. A population-based assessment. Spanish Group of the European Community Respiratory Health Survey. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1996; 154: 1636-1640.
 • 16. Bahceciler N.N., Arikan C., Akkoc T., Barlan I.B.: Predictors for the severity of bronchial hyperreactivity in childhood asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 20θ1; 164: 1150-1153.
 • 17. Douma W.R., Kerstjens HAM., Roos C.M. i wsp.: Changes in peak expiratory flow indices as a proxy for changes in bronchial hyperresponsiveness. Dutch Chronic NonSpecific Lung Disease study group. Eur. Respir. J. 2000; 16: 220-225.
 • 18. Ramadour M., Burel C., Lanteaume A. i wsp.: Prevalence of asthma and rhinitis in relation to long-term exposure to gaseous air pollutants. Allergy 2000; 55: 1163-1169.
 • 19. Horstman D.H., Folinsbee L.J.: Sulfur dioxide-induced bronchoconstriction in asthmatics exposed for short durations under controlled conditions: a selected review. W: Utell M.J., Frank R. (red.): Susceptibility to Inhaled Pollutants. ASTM STP 1024, Philadelphia 1989: 195-206.
 • 20. van Vliet P., Knape M., de Hartog J. i wsp.: Motor vehicle exhaust and chronic respiratory symptoms in children living near freeways. Environ. Res. 1997; 74: 122-132.
 • 21. Jorres R., Nowak D., Magnussen H.: The effect of ozone exposure on allergen responsiveness in subjects with asthma or rhinitis. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1996; 153: 56-64.
 • 22. Ackermann-Liebrich U., Leuenberger P., Schwartz J. i wsp.: Lung function and long term exposure to air pollutants in Switzerland. Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults (SAPALDIA) Team. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997; 155: 122-129.
 • 23. Kolnaar B.G.M., Folgering H., van den Hoogen H.J.M., van Weel C.: Asymptomatic bronchial hyperresponsiveness in adolescents and young adults. Eur. Respir. J. 1997; 10: 44-50.
 • 24. Hogg J .C.: Bronchial mucosal permeability and its relationship to airways hyperreactivity. J. Allergy Clin. Immunol. 1981; 67: 421-425.
 • 25. Grzelewska-Rzymowska I., Gondorowicz K., Cieślewicz G., Rożniecki J.: Przebieg reaktywności oskrzeli na histaminę po skurczu oskrzeli wywołanym wziewnie podanym alergenem u chorych na astmę oskrzelową. Pneumonol. Allergol. Pol. 1995; 63: 273-280.
 • 26. Obase Y., Shimoda T., Mitsuta K. i wsp.: Correlation between airway hyperresponsiveness and airway inflammation in a young adult population: eosinophil, ECP, and cytokine levels in induced sputum. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2001; 86: 304-310.
 • 27. Gibson P.G., Saltos N., Borgas T.: Airway mast cells and eosinophils correlate with clinical severity and airway hyperresponsiveness in corticosteroid-treated asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2000; 105: 752-759.
 • 28. Pohunek P., Warner J.O., Turzikova J. i wsp.: Markers of eosinophilic inflammation and tissue re-modelling in children before clinically diagnosed bronchial asthma. Pediatr. Allergy Immunol. 2005; 16: 43-51.
 • 29. Robinson D.S., Ying S., Bentley A.M. i wsp.: Relationships among numbers of bronchoalveolar lavage cells expressing messenger ribonucleic acid for cytokines, asthma symptoms, and airway methacholine responsiveness in atopic asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 1993; 92: 397-403.
 • 30. Rak S., Bjornson A., Hakanson L. i wsp.: The effect of immunotherapy on eosinophil accumulation and production of eosinophil chemotactic activity in the lung of subjects with asthma during natural pollen exposure. J. Allergy Clin. Immunol. 1991; 88: 878-888.
 • 31. Thomas P.S., Yates D.H., Barnes P.J.: Tumor necrosis factor-alpha increases airway responsiveness and sputum neutrophilia in normal human subjects. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1995; 152: 76-80.
 • 32. i wsp.: Baseline airway hyperresponsiveness and its reversible component: role of airway inflammation and airway calibre. Eur. Respir. J. 2000; 15: 248-253.
 • 33. Gruber W, Eber E., Pfleger A. i wsp.: Serum eosinophil cationic protein and bronchial responsiveness in pediatric and adolescent asthma patients. Chest 1999; 116: 301-305.
 • 34. Crimi E., Spanevello A., Neri M. i wsp.: Dissociation between airway inflammation and airway hyperresponsiveness in allergic asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1998; 157: 4-9.
 • 35. Leckie M.J., ten Brinke A.T., Khan J. i wsp.: Effects of an interleukin-5 blocking monoclonal antibody on eosinophils, airway hyper-responsiveness, and the late asthmatic response. Lancet 2000; 356: 2144-2148.
 • 36. Davies D.E., Wicks J., Powell R.M. i wsp.: Airway remodeling in asthma: new insights. J. Allergy Clin. Immunol. 2003; 111: 215-225.
 • 37. Pin I., Radford S., Kolendowicz R. i wsp.: Airway inflammation in symptomatic and asymptomatic children with methacholine hyperresponsiveness. Eur. Respir. J. 1993; 6: 1249-1256.
 • 38. Betz R., Kohlhaufl M., Kassner G. i wsp.: Increased sputum IL-8 and IL-5 in asymptomatic nonspecific airway hyperresponsiveness. Lung 2001; 179: 119-133.
 • 39. Laprise C., Boulet L.P.: Airway responsiveness and atopy in families of patients with asthma. Clin. Invest. Med. 1996; 19: 461-469.
 • 40. Brown R.H., Pearse D.B., Pyrgos G. i wsp.: The structural basis of airways hyperresponsiveness in asthma. J. Appl. Physiol. 2006; 101: 30-39.
 • 41. Richter A., Puddicombe S.M., Lordan J.L. i wsp.: The contribution of interleukin (IL)-4 and IL-13 to the epithelial-mesenchymal trophic unit in asthma. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 2001; 25: 385-391.
 • 42. Sohn S.W, Chang Y.S., Lee H.S. i wsp.: Atopy may be an important determinant of subepithelial fibrosis in subjects with asymptomatic airway hyperresponsiveness. J. Korean Med. Sci. 2008; 23: 390-396.
 • 43. Peat J.K., Britton WJ., Salome C.M., Woolcock A.J.: Bronchial hyperresponsiveness in two populations of Australian schoolchildren. II. Relative importance of associated factors. Clin. Allergy 1987; 17: 283-290.
 • 44. Crane J., O’Donnell TV, Prior I.A., Waite D.A.: The relationships between atopy, bronchial hyperresponsiveness, and a family history of asthma: a cross-sectional study of migrant Tokelauan children in New Zealand. J. Allergy Clin. Immunol. 1989; 84: 768-772.
 • 45. Reijmerink N.E., Kerkhof M., Koppelman G.H. i wsp.: Smoke exposure interacts with ADAM33 polymorphisms in the development of lung function and hyperresponsiveness. Allergy 2009; 64: 898-904.
 • 46. Schedel M., Depner M., Schoen C. i wsp.: The role of polymorphisms in ADAM33, a disintegrin and metallo-protease 33, in childhood asthma and lung function in two German populations. Respir. Res. 2006; 7: 91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-13af9775-ae3e-463a-ab8f-0f03c38031c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.