PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 66 | 225–236
Article title

Imaging of juvenile idiopathic arthritis. Part I: Clinical classifications and radiographs

Content
Title variants
PL
Diagnostyka obrazowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Część I: Klasyfikacje kliniczne i radiogramy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Juvenile idiopathic arthritis is the most common autoimmune systemic disease of the connective tissue affecting individuals at the developmental age. Radiography is the primary modality employed in the diagnostic imaging in order to identify changes typical of this disease entity and rule out other bone-related pathologies, such as neoplasms, posttraumatic changes, developmental defects and other forms of arthritis. The standard procedure involves the performance of comparative joint radiographs in two planes. Radiographic changes in juvenile idiopathic arthritis are detected in later stages of the disease. Bone structures are assessed in the first place. Radiographs can also indirectly indicate the presence of soft tissue inflammation (i.e. in joint cavities, sheaths and bursae) based on swelling and increased density of the soft tissue as well as dislocation of fat folds. Signs of articular cartilage defects are also seen in radiographs indirectly – based on joint space width changes. The first part of the publication presents the classification of juvenile idiopathic arthritis and discusses its radiographic images. The authors list the affected joints as well as explain the spectrum and specificity of radiographic signs resulting from inflammatory changes overlapping with those caused by the maturation of the skeletal system. Moreover, certain dilemmas associated with the monitoring of the disease are reviewed. The second part of the publication will explain issues associated with ultrasonography and magnetic resonance imaging, which are more and more commonly applied in juvenile idiopathic arthritis for early detection of pathological features as well as the disease complications.
PL
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów to najczęstsza przewlekła choroba układowa tkanki łącznej wieku rozwojowego o podłożu immunologicznym. Badanie radiograficzne jest pierwszą metodą, od której rozpoczyna się diagnostykę obrazową w celu rozpoznania zmian chorobowych typowych dla tej jednostki, jak również wykluczenia innych patologii kostnych, tj. nowotworu, zmian pourazowych, wad rozwojowych, innych zapaleń stawów. Standardowo wykonywane są zdjęcia porównawcze stawów w dwóch projekcjach. Zmiany na radiogramach w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów są obserwowane w późniejszym okresie choroby. Ocenie podlegają przede wszystkim struktury kostne. Pośrednio zdjęcie radiograficzne wskazuje na obecność zmian zapalnych także w tkankach miękkich (tj. w jamach stawów, pochewkach i kaletkach) na podstawie poszerzenia i zwiększonego wysycenia cienia tkanek miękkich i przemieszczenia fałdów tłuszczowych. W sposób pośredni – na podstawie zmiany szerokości szpary stawowej – na radiogramach są stwierdzane cechy uszkodzenia chrząstki stawowej. W pierwszej części publikacji omówiono klasyfikację młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów oraz przedstawiono obraz radiograficzny tej jednostki chorobowej, wskazując na rodzaj zajętych stawów, spektrum oraz specyfikę zmian radiograficznych wynikającą z nakładania się zmian zapalnych na zmiany spowodowane dojrzewaniem układu kostnego. Przedstawiono dylematy związane z monitorowaniem choroby. W drugiej części pracy zostaną omówione badanie ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny, które u dzieci i młodzieży są wykonywane coraz częściej w celu wczesnego rozpoznania zmian chorobowych oraz powikłań młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
66
Pages
225–236
Physical description
Contributors
 • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland. Department of Medical Imaging, Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
author
 • Paediatric Clinic, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
 • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
 • Department of Radiology, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland
References
 • 1. Ravelli A, Martini A: Juvenile idiopathic arthritis. Lancet 2007; 369: 767–778.
 • 2. Malattia C, Damasio MB, Magnaguagno F, Pistorio A, Valle M, Martinoli C et al.: Magnetic resonance imaging, ultrasonography, and conventional radiography in the assessment of bone erosions in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2008; 59: 1764–1772.
 • 3. Miller E, Uleryk E, Doria AS: Evidence-based outcomes of studies addressing diagnostic accuracy of MRI of juvenile idiopathic arthritis. AJR Am J Roentgenol 2009; 192: 1209–1218.
 • 4. Ravelli A, Ioseliani M, Norambuena X, Sato J, Pistorio A, Rossi F et al.: Adapted versions of the Sharp/van der Heijde score are reliable and valid for assessment of radiographic progression in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2007; 56: 3087–3095.
 • 5. Rutkowska-Sak L (ed.): Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – nie tylko nowości. Termedia Wydawnictwa Lekarskie, Poznań 2014: 57–99.
 • 6. Kight AC, Dardzinski BJ, Laor T, Graham TB: Magnetic resonance imaging evaluation of the effects of juvenile rheumatoid arthritis on distal femoral weight-bearing cartilage. Arthritis Rheum 2004; 50: 901–905.
 • 7. Breton S, Jousse-Joulin S, Cangemi C, de Parscau L, Colin D, Bressolette L et al.: Comparison of clinical and ultrasonographic evaluations for peripheral synovitis in juvenile idiopathic arthritis. Semin Arthritis Rheum 2011; 41: 272–278.
 • 8. Cellerini M, Salti S, Trapani S, D’Elia G, Falcini F, Villari N: Correlation between clinical and ultrasound assessment of the knee in children with mono-articular or pauci-articular juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Radiol 1999; 29: 117–123.
 • 9. Magni-Manzoni S, Rossi F, Pistorio A, Temporini F, Viola S, Beluffi G et al.: Prognostic factors for radiographic progression, radiographic damage, and disability in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2003; 48: 3509–3517.
 • 10. Muray JG, Ridley NT, Mitchel N, Rooney M: Juvenile chronic arthritis of the hip: value of contrast-enhanced MR imaging. Clin Radiol 1996; 51: 99–102.
 • 11. Mellins ED, Macaubas C, Grom AA: Pathogenesis of systemic juvenile idiopathic arthritis: some answers, more questions. Nat Rev Rheumatol 2011; 7: 416–426.
 • 12. Ravelli A, Martini A: Early predictors of outcomes in juvenile idiopathic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2003; 21 (Suppl. 31): S89–S93.
 • 13. Tugal-Tutkun I, Quartier P, Bodaghi B: Disease of the year: juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis – classification and diagnostic approach. Ocul Immunol Inflamm 2014; 22: 56–63.
 • 14. Gietka P, Wieteska-Klimczak A, Smorczewska-Kiljan A, Rutkowska-Sak L, Książyk J: Reaktywne zespoły hemofagocytarne u dzieci z chorobami reumatycznymi. Reumatologia 2011; 49: 96–107.
 • 15. Williams RA, Ansell BM: Radiological findings in seropositive juvenile chronic arthritis (juvenile rheumatoid arthritis) with particular reference to progression. Ann Rheum Dis 1985; 44: 685–693.
 • 16. Malattia C, Damasio MB, Basso C, Verri A, Magnaguagno F, Viola S et al.: Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in the assessment of disease activity in patients with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 178–185.
 • 17. Babyn P, Doria AS: Radiologic investigation of rheumatic diseases. Rheum Dis Clin North Am 2007; 33: 403–440.
 • 18. Karmazyn B, Bowyer L, Schmidt KM, Ballinger SH, Buckwalter K, Beam TT et al.: US findings of metacarpophalangeal joints in children with idiopathic juvenile arthritis. Pediatr Radiol 2007; 37: 475–482.
 • 19. Breton S, Jousse-Joulin S, Finel E, Marhadour T, Colin D, de Parscau L et al.: Imaging approaches for evaluationg peripheral joint abnormalities in juvenile idiopathic arthritis. Semin Arthritis Rheum 2012; 41: 698–711.
 • 20. Sudoł-Szopińska I, Jurik AG, Eshed I, Lennart J, Grainger A, Østergaard M et al.: Recommendations of the ESSR arthritis subcommittee for the use of magnetic resonance imaging in musculoskeletal rheumatic diseases. Semin Musculoskelet Radiol 2015; 19: 396–411.
 • 21. Ravelli A: The time has come to include assessment of radiographic progression in juvenile idiopathic arthritis clinical trials. J Rheumatol 2008; 35: 553–557.
 • 22. Ravelli A, Ioseliani M, Norambuena X, Sato J, Pistorio A, Rossi F et al.: Adapted versions of the Sharp/van der Heijde score are reliable and valid for assessment of radiographic progression in juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2007; 56: 3087–3095.
 • 23. Colebatch-Bourn AN, Edwards CJ, Collado P, D’Agostino MA, Hemke R, Jousse-Joulin S et al.: EULAR-PReS points to consider for the use of imaging in the diagnosis and management of juvenile idiopathic arthritis in clinical practice. Ann Rheum Dis 2015; 74: 1946–1957.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-13a30b1d-8c94-485c-833f-5e88ea1742ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.