PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 328-331
Article title

Stosowanie leków roślinnych w praktyce pediatrycznej

Content
Title variants
EN
Herbal medicinal products in paediatric practice
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Herbal medicinal products have a long tradition as medicinal products in Poland. The Polish market for herbal medicinal products is estimated to have a 30% of OTC market. A large proportion of the herbal medicinal products are prescribed to children. The aim of this article was to give an overview of the new regulations that significantly improve quality, safety and efficacy of herbal medicinal products and impact on the status of herbal medicinal products on the pharmaceutical market as well as information about the use of medicinal products in children, which can contribute to better treatment.
PL
Roślinne produkty lecznicze mają długą tradycję w Polsce jako leki. Ocenia się, że leki roślinne stanowią 30% rynku leków OTC. Dużą część leków roślinnych stanowią te stosowane u dzieci. Celem niniejszego artykułu było przybliżenie nowych regulacji prawnych, które w znaczący sposób poprawiają jakość, bezpieczeństwo i skuteczność roślinnych produktów leczniczych, wpływu tych regulacji na sytuację produktów roślinnych na polskim rynku farmaceutycznym, a także informacji dotyczących stosowania roślinnych produktów leczniczych u dzieci, które mogą przyczynić się do poprawy terapii.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
328-331
Physical description
Contributors
 • Dział Informacji Naukowej Europlant Phytopharm sp. z o.o., Rada Naukowa Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ul. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
References
 • 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. 2001 nr 126, poz. 1381.
 • 2. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Adres: www.ec.europa.eu.
 • 3. Dyrektywa 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych. Adres: www.ec.europa.eu.
 • 4. Komitet ds. Roślinnych Produktów Leczniczych. Adres: http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/ HMPC/HMPC.html.
 • 5. Wiess R.F., Fintelmann V: Herbal Medicine. Thieme, Stuttgart - New York 2000.
 • 6. Schulz V, Hansel R., Blumenthal M., Tyler VE.: Rational Phytotherapy: A Reference Guide for Physicians and Pharmacists. Springer, Berlin - Heidelberg - New York 2004.
 • 7. Meyer-Wegener J., Liebscher K., Hettich M., Kastner H.G.: Efeu versus Ambroxol bei chronischer Bronchitis. Z. Allg. Med. 1993; 69: 61-66.
 • 8. Bolbot Y., Prokhorov E., Mokia S., Yurtseva A.: Comparing the efficacy and safety of high-concentrate (5-7.5:1) ivy leaves extract and Acetylcysteine for treatment of children with acute bronchitis. Drugs of Ukraine. 2004.
 • 9. Runkel F., Prenner L., Haberlein H.: In-vitro-Studien. Ein Beitrag zum Wirkmechanismus von Efeu. Pharm. Ztg 2005; 4: 27-32.
 • 10. Kraft K.: Vertraglichkeit von Efeublattertrockenextrakt im Kindesalter. Zeitschrift fur Phytotherapie 2004; 25: 179-181.
 • 11. Zanker K.S., Tolle W, Btomel G., Probst J.: Evaluation of surfactant-like effects of commonly used remedies for colds. Respiration 1980; 39: 150-157.
 • 12. Pattnaik S., Subramanyam VR., Bapaji M., Kole C.R.: Antibacterial and antifungal activity of aromatic constituents of essential oils. Microbios 1997; 89: 39-46.
 • 13. Schilcher H., Dorsch W: Ziołolecznictwo w pediatrii. Podręcznik dla lekarzy i farmaceutów. MedPharm Polska, Wrocław 2010.
 • 14. Draft Assessment Report Hypericum perforatum L., Herba. Adres: http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/ document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_ report/2010/01/WC500059114.pdf.
 • 15. Grzesiowski P: Prawne i kliniczne aspekty pozarejestracyjnego stosowania leków u dzieci. Standardy Medyczne 2009; 6.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-13423f00-3a4c-43e9-a9d8-58bcaebba436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.