PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 2 | 128–136
Article title

Czy mamy skuteczny lek w leczeniu bakteryjnych zakażeń górnych dróg oddechowych o mnogiej lokalizacji?

Content
Title variants
EN
Is there a cure for bacterial infections of the upper respiratory tract with multiple locations?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Upper respiratory tract infections (often with multiple locations) are a common problem, especially in the GP’s office. These infections account for about 50–60% of all community-acquired infections and are the most common cause of fever in infants and young children. Most are viral infections. Bacterial factors are S. pneumoniae, H. influenzae and M. catarrhalis. The basic procedure is a detailed medical anamnesis, a careful examination and determination of the likely aetiology of the infection. The decision to empirically treat the infection is generally based on the initial differential diagnosis, without the need for a microbiological examination. In case of a viral infection, a symptomatic treatment is sufficient. In the case of suspected bacterial aetiology, is bacteriological confirmation is not suitable, but empirical antibiotic therapy should be implemented. Physicians must pay attention particularly to compliance. Without compliance the treatment generally fails. Currently, physicians have antibiotics (such as amoxicillin with clavulanic acid) which in terms of efficiency and safety are almost ideal drugs. Among the features of an ideal antibiotics we may find: spectrum of effect covering the most common pathogens, efficiency, bioavailability, multiple dosage form, safety, availability and a low cost of treatment. In case of complications or failure of the therapy the exact aetiology should be determined (bacteriological, virological, mycological examination) and hospitalisation should be considered. Following and respecting such scheme of behaviour may contribute to a faster and more efficient treatment of the upper respiratory tract infections, decrease the number of complications, which is equally important, and reduce direct and indirect costs of the therapy.
PL
Infekcje gornych drog oddechowych (nierzadko z mnogą lokalizacją) są częstym problemem, zwłaszcza w gabinecie lekarza rodzinnego. Infekcje te stanowią około 50–60% wszystkich zakażeń pozaszpitalnych, będąc głowną przyczyną gorączki u niemowląt i małych dzieci. Zazwyczaj są to infekcje wirusowe, z bakteryjnych czynnikow przeważają S. pneumoniae, H. influenzae oraz M. catarrhalis. Podstawowym postępowaniem jest szczegołowa analiza wywiadu, dokładne badanie przedmiotowe pacjenta i ustalenie prawdopodobnej etiologii infekcji. Decyzja o wdrożeniu leczenia z reguły bazuje na wstępnym rożnicowym rozpoznaniu – nie ma konieczności wykonywania dokładnego badania mikrobiologicznego. W przypadku zakażenia wirusowego wskazane i wystarczające jest leczenie objawowe. W razie podejrzenia etiologii bakteryjnej (na co wskazują charakterystyczne objawy podmiotowe i przedmiotowe lub ewentualne badania laboratoryjne) nie jest wskazane potwierdzanie bakteriologiczne, należy natomiast wdrożyć antybiotykoterapię empiryczną. Lekarz musi zwrocić szczegolną uwagę na przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarskich (compliance) – jego brak jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia terapii. Obecnie lekarze dysponują antybiotykami (np. amoksycylina z kwasem klawulanowym), ktore pod względem skuteczności i bezpieczeństwa są lekami niemal idealnymi. Spośrod właściwości idealnego antybiotyku należy wymienić: spektrum działania obejmujące najczęstsze patogeny, skuteczność, dobrą biodostępność, wiele postaci leku, bezpieczeństwo, dostępność i niskie koszty leczenia. W przypadku wystąpienia powikłań lub niepowodzenia terapii trzeba ustalić dokładną etiologię (badanie bakteriologiczne, wirusologiczne, mikologiczne) oraz rozważyć leczenie w warunkach szpitalnych. Przestrzeganie takiego schematu postępowania może przyczynić się do szybszej i skuteczniejszej terapii infekcji gornych drog oddechowych, zmniejszenia liczby powikłań oraz redukcji kosztow bezpośrednich i pośrednich choroby.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
128–136
Physical description
Contributors
 • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSK MSW w Warszawie, Polska. Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam J. Sybilski
 • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSK MSW w Warszawie, Polska. Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam J. Sybilski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
References
 • 1. Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA et al.; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American Academy of Otolaryngic Allergy; American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery; American College of Allergy, Asthma and Immunology; American Rhinologic Society: Rhinosinusitis: Establishing definitions for clinical research and patient care. Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131 (Suppl.): S1–S62.
 • 2. Thomas M, Yawn BP, Price D et al.; European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps Group: EPOS Primary Care Guidelines: European Position Paper on The Primary Care Diagnosis and Management of Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 – a summary. Prim Care Respir J 2008; 17: 79–89.
 • 3. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010, NPOA 2010.
 • 4. Centers for Disease Control and Prevention: Summary Health Statistics for U.S. Adults: National Health Interview Survey, 2009. Available from: www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_249.pdf.
 • 5. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media: Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004; 113: 1451–1465.
 • 6. University of Michigan Health System: Guidelines for Clinical Care: Otitis Media. Available from: www.med.umich.edu/1info/ fhp/practiceguides/om/OM.pdf.
 • 7. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr et al.; Infectious Diseases Society of America: Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2002; 35: 113–125.
 • 8. Chow AW, Benninger MS, Brook I et al.; Infectious Diseases Society of America: IDSA clinical practice guidelines for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis 2012; 54: e72–e112.
 • 9. Rosenfeld RM, Andes D, Bhattacharyya N et al.: Clinical practice guideline: adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 137 (Suppl.): S1–S31.
 • 10. Gonzales R, Bartlett JG, Besser RE et al.; American Academy of Family Physicians; Infectious Diseases Society of America; Centers for Disease Control; American College of Physicians-American Society of Internal Medicine: Principles of appropriate antibiotic use for treatment of nonspecific upper respiratory tract infections in adults: background. Ann Intern Med 2001; 134: 490–494.
 • 11. Kassel JC, King D, Spurling GK: Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2010; (3): CD006821.
 • 12. de Ferranti SD, Ioannidis JP, Lau J et al.: Are amoxicillin and folate inhibitors as effective as other antibiotics for acute sinusitis? A meta-analysis. BMJ 1998; 317: 632–637.
 • 13. Ahovuo-Saloranta A, Borisenko OV, Kovanen N et al.: Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database Syst Rev 2008; (2): CD000243.
 • 14. de Bock GH, Dekker FW, Stolk J et al.: Antimicrobial treatment in acute maxillary sinusitis: a meta-analysis. J Clin Epidemiol 1997; 50: 881–890.
 • 15. Karageorgopoulos DE, Giannopoulou KP, Grammatikos AP et al.: Fluoroquinolones compared with β-lactam antibiotics for the treatment of acute bacterial sinusitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ 2008; 178: 845–854.
 • 16. Piccirillo JF, Mager DE, Frisse ME et al.: Impact of first-line vs second-line antibiotics for the treatment of acute uncomplicated sinusitis. JAMA 2001; 286: 1849–1856.
 • 17. Anon JB, Jacobs MR, Poole MD et al.: Antimicrobial treatment guidelines for acute bacterial rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 130 (Suppl.): 1–45.
 • 18. California Medical Association Foundation: Alliance Working for Antibiotic Resistance Education (AWARE) – Clinical Practice Guidelines. Available from: www.aware.md/clinical/clinical_guide.asp.
 • 19. Falagas ME, Karageorgopoulos DE, Grammatikos AP et al.: Effectiveness and safety of short vs. long duration of antibiotic therapy for acute bacterial sinusitis: a meta- analysis of randomized controlled trials. Br J Clin Pharmacol 2009; 67: 161–171.
 • 20. Wald ER, Chiponis D, Ledesma-Medina J: Comparative effectiveness of amoxicillin and amoxicillin-clavulanate potassium in acute paranasal sinus infections in children: a double-blind, placebo- controlled trial. Pediatrics 1986; 77: 795–800.
 • 21. Ariza H, Rojas R, Johnson P et al.: Eradication of common pathogens at days 2, 3 and 4 of moxifloxacin therapy in patients with acute bacterial sinusitis. BMC Ear Nose Throat Disord 2006; 6: 8.
 • 22. Anon JB, Paglia M, Xiang J et al.: Serial sinus aspirate samples during high-dose, short-course levofloxacin treatment of acute maxillary sinusitis. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 57: 105–107.
 • 23. Ambrose PG, Anon JB, Owen JS et al.: Use of pharmacodynamic end points in the evaluation gatifloxacin for the treatment of acute maxillary sinusitis. Clin Infect Dis 2004; 38: 1513–1520.
 • 24. Choroszy-Król I, Kurpas D, Meszaros J et al.: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2002.
 • 25. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2009.
 • 26. Casey JR, Pichichero ME: Meta-analysis of cephalosporin versus penicillin treatment of group A streptococcal tonsillopharyngitis in children. Pediatrics 2004; 113: 866–882.
 • 27. Hamm RM, Hicks RJ, Bemben DA: Antibiotics and respiratory infections: are patients more satisfied when expectations are met? J Fam Pract 1996; 43: 56–62.
 • 28. Dowell J, Pitkethly M, Bain J et al.: A randomised controlled trial of delayed antibiotic prescribing as a strategy for managing uncomplicated respiratory tract infection in primary care. Br J Gen Pract 2001; 51: 200–205.
 • 29. Arroll B, Kenealy T, Kerse N: Do delayed prescriptions reduce antibiotic use in respiratory tract infections? A systematic review. Br J Gen Pract 2003; 53: 871–877. Erratum in: Br J Gen Pract 2004; 54: 138.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1329d7f2-0977-49ba-a53e-76a9a544e457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.