PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 74–80
Article title

Incidentally detected adrenal tumors – characteristics of patients and incidence of hormonal disorders

Content
Title variants
PL
Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy – charakterystyka pacjentów i częstość występowania zaburzeń hormonalnych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Because of technological development and easier accessibility to diagnostic imaging, incidentally detected adrenal tumors are a frequently diagnosed endocrine disorder. The aim of the paper was to present the characteristics of patients with newly incidentally detected adrenal tumors, with emphasis on the detected hormonal disorders. MATERIAL AND METHODS: A retrospective, single center study included 96 patients hospitalized due to newly detected adrenal tumor between 2007 and 2014. RESULTS: Adrenal tumors were detected in 92 patients. The final diagnoses were: incidentaloma – 73 (76%), nodular adrenal hyperplasia – 12 (12.5%), pheochromocytoma – 5 (5.2%), late-onset congenital adrenal hyperplasia – 5 (5.2%), Conn’s syndrome – 1 (1.1%). In 94 out of the 96 patients at least one hormonal disorder was detected. The most frequent abnormalities were: incorrect plasma renin activity (67.7% of patients), evening serum cortisol concentration (60.2%, mean level: 8.9 µg%) and morning (48.9%, mean level: 15.4 µg%). A considerable group of patients suffered from comorbidities, such as hypertension (70.8%), impaired glucose tolerance (18.7%) and type 2 diabetes (16.7%). Additionally, the diameter of the tumors was negatively (p < 0.05) associated with the serum ACTH level. CONCLUSIONS: In most of the patients with incidentaloma, despite the lack of characteristic symptoms, it is possible to detect hormonal disorders in laboratory tests. The prevalence of hypertension and diabetes is high in this population of patients.
PL
WSTĘP: Wraz z gwałtownym postępem technicznym i zwiększoną dostępnością badań obrazowych przypadkowo wykryte guzy nadnerczy stały się częstym problemem endokrynologicznym. Celem pracy była charakterystyka pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywanych nieprawidłowości hormonalnych. MATERIAŁ I METODY: Retrospektywne jednoośrodkowe badanie objęło 96 pacjentów (21 mężczyzn i 75 kobiet w wieku 28–88 lat, mediana 62 lata), hospitalizowanych w latach 2007–2014 z powodu nowo wykrytych guzów nadnerczy. WYNIKI: Guzy nadnerczy zostały przypadkowo wykryte u 92 pacjentów. Po przeprowadzeniu diagnostyki rozpoznano: gruczolaki nadnercza – incydentaloma – w 73 przypadkach (76%), guzkowy przerost nadnerczy w 12 (12,5%), guzy chromochłonne w 5 (5,2%), późno wykryte wrodzone przerosty nadnerczy w 5 (5,2%) oraz zespół Conna w 1 przypadku (1,1%). Co najmniej jedno zaburzenie hormonalne wykryto u 94 spośród 96 pacjentów. Najczęstszymi zaburzeniami były: nieprawidłowa aktywność reninowa osocza (67,7% pacjentów), nieprawidłowe wieczorne stężenie kortyzolu (60,2%, średnie stężenie: 8,9 µg%) i poranne (48,9%, średnie stężenie: 15,4 µg%). Znaczna grupa pacjentów cierpiała na choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze (70,8%), nieprawidłową tolerancję glukozy (18,7%) i cukrzycę typu 2 (16,7%). Ponadto wykazano odwrotną korelację (p < 0,05) największego wymiaru guza ze stężeniem ACTH. WNIOSKI: U większości pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy, pomimo braku charakterystycznych objawów, można wykryć nieprawidłowości w badaniach hormonalnych. Nadciśnienie i cukrzyca występują u tych pacjentów częściej niż w populacji ogólnej.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
74–80
Physical description
Contributors
author
 • Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Students’ Scientific Club, Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Students’ Scientific Club, Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
author
 • Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
 • 1. Fassnacht M., Arlt W., Bancos I., Dralle H., Newell-Price J., Sahdev A., Tabarin A., Terzolo M., Tsagarakis S., Dekkers O.M. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur. J. Endocrinol. 2016; 175(2): G1–G34, doi: 10.1530/EJE-16-0467.
 • 2. Kapoor A., Morris T., Rebello R. Guidelines for the management of the incidentally discovered adrenal mass. Can. Urol. Assoc. J. 2011; 5(4): 241–247, doi: 10.5489/cuaj.11135.
 • 3. Al-Thani H., El-Menyar A., Al-Sulaiti M., ElGohary H., Al-Malki A., Asim M., Tabeb A. Adrenal Mass in Patients who Underwent Abdominal Computed Tomography Examination. N. Am. J. Med. Sci. 2015; 7(5): 212–219, doi: 10.4103/1947-2714.157482.
 • 4. Bednarczuk T., Bolanowski M., Sworczak K., Górnicka B., Cieszanowski A., Otto M., Ambroziak U., Pachucki J., Kubicka E., Babińska A., Koperski Ł. et al. Adrenal incidentaloma in adults — management recommendations by the Polish Society of Endocrinology. Endokrynol Pol. 2016; 67(2): 234–258, doi: 10.5603/EP.a2016.0039.
 • 5. Kim J., Bae KH., Choi YK., Jeong J.Y., Park K.G., Kim J.G., Lee I.K. Clinical characteristics for 348 patients with adrenal incidentaloma. Endocrinol. Metab. (Seoul). 2013; 28(1): 20–25, doi: 10.3803/EnM.2013.28.1.20.
 • 6. Bittner J.G. 4th, Brunt L.M. Evaluation and management of adrenal incidentaloma. J. Surg. Oncol. 2012; 106(5): 557–564, doi: 10.1002/jso.23161.
 • 7. Li L., Dou J., Gu W., Yang G., Du J., Yang L., Zang L., Wang X., Jin N., Ouyang J., Lü Z. et al. Clinical analysis of 4 049 hospitalized cases of adrenal lesions. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014; 94(42): 3314–3318.
 • 8. Tabuchi Y., Otsuki M., Kasayama S., Kosugi K., Hashimoto K., Yamamoto T., Tsugawa M., Mineo I., Yamada Y., Kurebayashi S., Ohashi M. et al. Clinical and endocrinological characteristics of adrenal incidentaloma in Osaka region, Japan. Endocr. J. 2016; 63(1): 29–35.
 • 9. Mansmann G., Lau J., Balk E., Rothberg M., Miyachi Y., Bornstein S.R. The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management. Endocr. Rev. 2004; 25(2): 309–340.
 • 10. Koopmans G.T., Lamers L.M. Gender and health care utilization: the role of mental distress and help-seeking propensity. Soc. Sci. Med. 2007; 64(6): 1216–1230.
 • 11. Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Szczech R., Wierucki L., Naruszewicz M., Narkiewicz K., Zarzeczna-Baran M.Epidemiology and prevention of arterial hypertension in Poland. Blood Press. Suppl. 2005; 2: 10–16.
 • 12. Szuba A., Martynowicz H., Zatońska K., Ilow R., Regulska-Ilow B., Różańska D., Wołyniec M., Połtyn-Zaradna K., Zatoński W.A. Prevalence of hypertension in Polish population of PURE Poland study. J. Health Inequal. 2016; 2(2): 157–162, doi: 10.5114/jhi.2016.65356.
 • 13. Rutkowski M., Bandosz P., Czupryniak L., Gaciong Z., Solnica B., Jasiel-Wojculewicz H., Wyrzykowski B., Pencina M.J., Zdrojewski T. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in Poland—the NATPOL 2011 Study. Diabet. Med. 2014; 31(12): 1568–1571, doi: 10.1111/dme.12542.
 • 14. Kastelan D., Kraljevic I., Dusek T., Knezevic N., Solak M., Gardijan B., Kralik M., Poljicanin T., Skoric-Polovina T., Kastelan Z. The clinical course of patients with adrenal incidentaloma: is it time to reconsider the current recommendations? Eur. J. Endocrinol. 2015; 173(2): 275–282, doi: 10.1530/EJE-15-0199.
 • 15. Li L., Dou J., Gu W., Yang G., Du J., Yang L., Zang L., Wang X., Jin N., Ou-Yang J., Lü Z. Etiologies of 1 173 hospitalized cases with adrenal incidentaloma. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014; 94(8): 587–590.
 • 16. Comlekci A., Yener S., Ertilav S., Secil M., Akinci B., Demir T., Kebapcilar L., Bayraktar F., Yesil S., Eraslan S. Adrenal incidentaloma, clinical, metabolic, follow-up aspects: single centre experience. Endocrine 2010; 37(1): 40–46, doi: 10.1007/s12020-009-9260-5.
 • 17. Cho Y.Y., Suh S., Joung J.Y., Jeong H., Je D., Yoo H., Park T.K., Min Y.K., Kim K.W., Kim J.H. Clinical characteristics and follow-up of Korean patients with adrenal incidentalomas. Korean J. Intern. Med. 2013; 28(5): 557–564, doi: 10.3904/kjim.2013.28.5.557.
 • 18. Chiodini I., Morelli V. Subclinical Hypercortisolism: How to Deal with It? Front. Horm. Res. 2016; 46: 28–38, doi: 10.1159/000443862.
 • 19. Terzolo M., Pia A., Reimondo G. Subclinical Cushing’s syndrome: definition and management. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2012; 76(1): 12–18, doi: 10.1111/j.1365-2265.2011.04253.x.
 • 20. Loh H.H., Yee A., Loh H.S., Sukor N., Kamaruddin N.A. The natural progression and outcomes of adrenal incidentaloma: a systematic review and meta-analysis. Minerva Endocrinol. 2017; 42(1): 77–87, doi: 10.23736/S0391-1977.16.02394-4.
 • 21. Babińska A., Siekierska-Hellmann M., Błaut K., Lewczuk A., Wiśniewski P., Gnacińska M., Obołończyk L., Swiątkowska-Stodulska R., Sworczak K. Hormonal activity in clinically silent adrenal incidentalomas. Arch. Med. Sci. 2012; 8(1): 97–103, doi: 10.5114/aoms.2012.27288.
 • 22. Oki K., Yamane K., Nakanishi S., Shiwa T., Kohno N. Influence of adrenal subclinical hypercortisolism on hypertension in patients with adrenal incidentaloma. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes 2012; 120(4): 244–247, doi: 10.1055/s-0032-1301896.
 • 23. Steffensen C., Pereira A.M., Dekkers O.M., Jørgensen J.O. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Prevalence of hypercortisolism in type 2 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. Eur. J. Endocrinol. 2016; 175(6): R247–R253.
 • 24. Kamba A., Daimon M., Murakami H., Otaka H., Matsuki K., Sato E., Tanabe J., Takayasu S., Matsuhashi Y., Yanagimachi M., Terui K. et al. Association between Higher Serum Cortisol Levels and Decreased Insulin Secretion in a General Population. PLoS One 2016; 11(11): e0166077, doi: 10.1371/journal.pone.0166077.
 • 25. Lopez D., Luque-Fernandez M.A., Steele A., Adler G.K., Turchin A., Vaidya A. „Nonfunctional” Adrenal Tumors and the Risk for Incident Diabetes and Cardiovascular Outcomes: A Cohort Study. Ann. Intern. Med. 2016; 165(8): 533–542, doi: 10.7326/M16-054.
 • 26. Hackett R.A., Steptoe A., Kumari M. Association of Diurnal Patterns in Salivary Cortisol With Type 2 Diabetes in the Whitehall II Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014; 99(12): 4625–4631, doi: 10.1210/jc.2014-2459.
 • 27. Pasternak J.D., Seib C.D., Seiser N., Tyrell J.B., Liu C., Cisco R.M., Gosnell J.E., Shen W.T., Suh I., Duh Q.Y. Differences Between Bilateral Adrenal Incidentalomas and Unilateral Lesions. JAMA Surg. 2015; 150(10): 974–978, doi: 10.1001/jamasurg.2015.1683.
 • 28. Perogamvros I., Vassiliadi D.A., Karapanou O., Botoula E., Tzanela M., Tsagarakis S. Biochemical and clinical benefits of unilateral adrenalectomy in ptients with subclinical hypercortisolism and bilateral adrenal incidentalomas. Eur. J. Endocrinol. 2015; 173(6): 719–725, doi: 10.1530/EJE-15-0566.
 • 29. Morelli V., Scillitani A., Arosio M., Chiodini I. Follow-up of patients with adrenal incidentaloma, in accordance with the European society of endocrinology guidelines: Could we be safe? J. Endocrinol. Invest. 2017; 40(3): 331–333, doi: 10.1007/s40618-016-0558-x.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-131dea86-6906-4def-a0f2-6cd912978d39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.