PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 90–94
Article title

The use of CO2 laser in laryngeal cancer surgery

Content
Title variants
PL
Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu raka krtani
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Lasers have now become a common tool used in human lives. They have found their application in numerous, unrelated disciplines. Implemented commonly in medicine, in laryngological practice it has become a tool used primarily in endoscopic laryngeal microsurgery. The CO2 laser is most commonly used in laryngeal microsurgery. In some cases the outcome of laser therapies is comparable to that achieved by means of traditional procedures – partial surgery through laryngofissure and radiotherapy. As a proved non-invasive method with a small number of complications, it has become elective surgery in stages T1 and T2 of laryngeal cancer. The benefits effecting from the use of a CO2 laser also include shorter hospitalization, quicker recovery, lower costs and no need for a tracheotomy or feeding tube. Such a method is far better accepted by the patients, which contributes to an improved mental condition and healing. If unsuccessful, the therapy may be combined with radiotherapy or external access surgery with a well-preserved anatomy.
PL
Laser na stałe wkomponował się w życie człowieka. Jest urządzeniem, które znajduje zastosowanie w wielu niespo-krewnionych ze sobą dziedzinach. Używany powszechnie w medycynie, w laryngologii stał się narzędziem stosowa-nym przede wszystkim w mikrochirurgii krtani z dostępu endoskopowego. Do mikrochirurgi laserowej krtani używany jest najczęściej laser CO2. W wybranych przypadkach skuteczność leczenia laserem jest porównywalna z tradycyjnymi metodami, m.in. operacją częściową z dostępu przez laryngofissurę oraz radioterapią. Będąc metodą małoinwazyjną, dającą małą liczbę powikłań, stał się techniką z wyboru w leczeniu raka krtani w stopniu zaawansowania miejscowego T1 i T2. Ponadto wśród zalet stosowania lasera CO2 w leczeniu należy wymienić krótszy czas hospitalizacji i rekon-walescencji, niższy koszt, brak konieczności założenia tracheotomii i żywienia przez sondę dożołądkową. Metoda ta jest zdecydowanie lepiej akceptowana przez pacjentów, co pozytywnie wpływa na ich kondycję psychiczną i proces gojenia. W razie niepowodzenia leczenie może zostać uzupełnione o radioterapię czy też chirurgię z dojścia zewnętrz-nego, przy dość dobrze zachowanej anatomii.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
90–94
Physical description
Contributors
 • Clinical Department of Otorhinolaryngology and Langological Oncology, Specialistic Hospital in Zabrze
 • Platinum Dent, Kielce
 • Platinum Dent, Kielce
 • Clinical Department of Otolaryngology, Clinical Hospital in Rzeszów
author
 • Department of Otorhinolaryngology and Oncological Laryngology, School of Medicine with the Division Dentisty in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Otorhinolaryngology and Oncological Laryngology, School of Medicine with the Division Dentisty in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Bernard Ziętek, Lasery. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń 2008.
 • 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie__fizyki [dostęp: 11.12.2017]
 • 3. http://www.ztl.wat.edu.pl/index.php/o-instytucie-optoelektroniki/pierw-sze-polskie-lasery [dostęp: 11.12.2017]
 • 4. Franck P., Henderson P.W., Rothaus K.O. Basics of Lasers: History, Physics, and Clinical Applications. Clin. Plast. Surg. 2016; 43: 505–513.
 • 5. Strong M.S., Jako G.J. Laser surgery in the larynx. Early clinical experi-ence with continuous CO2 laser. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1972; 81(6): 791–798.
 • 6. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w praktyce 2006; 2: 26–31.
 • 7. Wan G.L., Sun J.W. Peri- and post-operative complications after carbon dioxide laser surgery of the larynx. Saudi. Med. J. 2009; 30: 1281–1285.
 • 8. Kawecki A., Nawrocki S., Golusiński W. i wsp. Nowotwory nabłon-kowe narządów głowy i szyi. Zalecenia postępowania diagnostyczno-tera-peutycznego w nowotworach złośliwych — 2013 r. [W:] Zalecenia postę-powania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Red. M. Krzakowski, K. Warzocha. Via Medica. Gdańsk 2013, t. I, s. 1–33.
 • 9. Vilaseca-González I., Bernal-Sprekelsen M., Blanch-Alejandro J.L., Moragas-Lluis M. Complications in transoral CO2 laser surgery for carcinoma of the larynx and hypopharynx. Head Neck 2003; 25(5): 382–388.
 • 10. Lachowska M., Osuch-Wójcikiewicz E. Ocena skuteczności onkolo-gicznej leczenia raka głośni metodą chordektomii klasycznej i laserowej. Otolaryngol. 2008; 7: 85–96.
 • 11. Namysłowski G., Misiołek M., Czecior E., Ścierski W., Półtorak A. Chi-rurgia laserowa we wczesnych stadiach raka krtani. Chir. Pol. 2001; 3: 85–88.
 • 12. de Campora E., Radici M., de Campora L. External versus endoscopic approach in the surgical treatment of glottic cancer. Eur. Arch. Otorhinola-ryngol. 2001; 258(10): 533–536.
 • 13. Mendelsohn A.H., Matar N., Bachy V., Lawson G., Remacle M. Lon-gitudinal Voice Outcomes Following Advanced CO2 Laser Cordectomy for Glottic Cancer. J. Voice 2015; 29(6): 772–775.
 • 14. Mahler V., Boysen M., Brøndbo K. Radiotherapy or CO2 laser surgery as treatment of T(1a) glottic carcinoma? Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2010; 267(5): 743–750.
 • 15. Cömert E., Tunçel Ü., Dizman A., Güney Y.Y. Comparison of early oncological results of diode laser surgery with radiotherapy for early glottic carcinoma. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2014; 150: 818–823.
 • 16. Warner L., Lee K., Homer J.J. Transoral laser microsurgery versus radiotherapy for T2 glottic squamous cell carcinoma: a systematic review of local control outcomes. Clin. Otolaryngol. 2017; 42(3): 629–636.
 • 17. O'Hara J., Markey. A, Homer J.J. Transoral laser surgery versus radio-therapy for tumour stage 1a or 1b glottic squamous cell carcinoma: systematic review of local control outcomes. J. Laryngol. Otol. 2013; 127(8): 732–738.
 • 18. Remmelts A.J., Hoebers F.J., Klop W.M., Balm A.J., Hamming-Vrieze O., van den Brekel M.W. Evaluation of lasersurgery and radiotherapy as treatment modalities in early stage laryngeal carcinoma: tumour outcome and quality of voice. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2013; 270(7): 2079–2087.
 • 19. Aaltonen L.M., Rautiainen N., Sellman J., Saarilahti K., Mäkitie A., Rihkanen H., Laranne J., Kleemola L., Wigren T., Sala E., Lindholm P., Grenman R., Joensuu H. Voice quality after treatment of early vocal cord cancer: a randomized trial comparing laser surgery with radiation therapy. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2014; 90(2): 255–260.
 • 20. Hartig G., Zeitels S.M. Optimizing voice in conservation surgery for glottic cancer. Operative Techniques in Otolaryngology Head Neck Surg. 1998; 9(4): 214–223.
 • 21. Balica N., Poenaru M., Ştefănescu E.H., Boia ER, Doroş CI, Baderca F, Mazilu O. Anterior commissure laryngeal neoplasm endoscopic management. Rom. J. Morphol. Embryol. 2016; 57(2 Suppl.): 715–718.
 • 22. Blanch J.L., Vilaseca I., Caballero M., Moragas M., Berenguer J., Bernal-Sprekelsen M. Outcome of transoral laser microsurgery for T2-T3 tumors growing in the laryngeal anterior commissure. Head Neck. 2011; 33(9): 1252–1259.
 • 23. Olszewski E, Modrzejewski M, Stręk P. Chordektomie w materiale Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie. Otolaryngol. Pol. 1995; 49: 219–221.
 • 24. Casiano R.R. Cooper J.D., Lundy D.S., Chandler J.R. Laser cordectomy for T1 glottic carcinoma: a 10-year experience and videostroboscopic fin-dings. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1991; 104(6): 831–837.
 • 25. Wolfensberger M., Dort J.C. Endoscopic laser surgery for early glottic carcinoma: a clinical and experimental study. Laryngoscope 1990; 100(10 Pt 1): 1100–1105.
 • 26. Pérez Delgado L., El-Uali Abeida M., de Miguel García F., Astier Peña P., Herrera Tolosana S., Lisbona Alquézar M.P., Tejero-Garcés Galve G., Sevil Navarro J., Martinez-Berganza R, Ortiz García A. CO2 laser surgery of supraglottic carcinoma: our experience over 6 years. Acta. Otorrinolaringol. Esp. 2010; 61(1): 12–18.
 • 27. Peretti G., Piazza C., Penco S., Santori G., Del Bon F., Garofolo S., Paderno A., Guastini L., Nicolai P. Transoral laser microsurgery as primary treatment for selected T3 glottic and supraglottic cancers. Head Neck. 2016; 38: 1107–1112.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1307b4bb-ae86-4e3c-ab14-1a6ff0306042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.